Tipgever: Beroepsvereniging laat voor ontucht veroordeelde therapeut ongemoeid

woensdag 08 juli 2015 Leestijd: 2 min.

Gebladderde muur en ziekenhuisgang /

Stephanie Sint Nicolaas

Redacteur

stephanie.sintnicolaas@kro-ncrv.nl

woensdag 08 juli 2015 Leestijd: 2 min.

Tipgever Pleun meldt zich bij De Monitor. Pleun is een jonge vrouw die in haar jeugd slachtoffer werd van seksueel misbruik. Een paar jaar geleden gaat ze in therapie om haar verleden te verwerken. Het is een zogenaamde ‘lichaamsgerichte psychotherapie’, een vorm van alternatieve therapie. Dat doet ze bij een therapeut die als arts staat ingeschreven in het artsenregister. In 2011 wordt ze, tijdens die therapie, misbruikt door de therapeut.

‘Ik heb gecheckt of hij bij de beroepsvereniging was aangesloten, heb hem in het BIG-register gecheckt. Alles leek perfect in orde. Maar tijdens de therapie heeft hij gevoelens gekregen voor mij en heeft er ontucht plaatsgevonden. Weer zat ik in een afhankelijkheidsrelatie waarin er aan me gezeten werd. Ik ging me door een dal.’

Pleun doet aangifte en er komt een strafzaak. Omdat de therapeut in beroep wil gaan tegen de straf, duurt de zaak voort. Pas in mei dit jaar wordt de therapeut veroordeeld voor een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden, een taakstraf en een boete.

Gerechtigheid voor het slachtoffer. Of niet? Pleun vindt het kwalijk dat zij als slachtoffer met de uitspraak moet leuren bij de beroepsvereniging en bij de instanties om voor elkaar te krijgen dat de therapeut een schorsing of ontzegging van zijn bevoegdheid krijgt. Pleun zegt dat de rechtbank de veroordeling van de therapeut niet doorgeeft aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Nadat Pleun zélf aan de bel trekt bij de inspectie, doet de inspectie onderzoek naar ‘het grensoverschrijdend handelen van de heer R.’ De inspectie legt de zaak nu voor aan de tuchtrechter. De vraag is of dat ook was gebeurd zonder de inspanning van Pleun. IGZ concludeert dat de arts:

‘Grensoverschrijdend heeft gehandeld door seksuele handelingen te verrichten bij een kwetsbare patiënt die aan zijn zorg was toevertrouwd.(..) De arts heeft het vertrouwen in de gezondheidszorg ernstig geschaad.’

Wat doet de beroepsvereniging nu er een onherroepelijke veroordeling voor ontucht van de therapeut ligt? Niets. Want, laat de vereniging Pleun weten:

'Wij gaan ervan uit dat wij een officieel bericht krijgen van de daartoe bevoegde instanties waarna wij de nodige maatregelen zullen nemen.'

Voor Pleun is dit moeilijk te verkroppen. Zij neemt als slachtoffer het initiatief om de veroordeling te melden, want ze wil niet dat andere cliënten van de therapeut hetzelfde overkomt als haar is overkomen. Want de therapeut ‘werkt nog steeds met mensen met trauma’s’. Ze schrijft de beroepsvereniging:

‘Het feit dat u wilt wachten op een bericht van een instantie schokt en bevreemdt mij zeer. Deze man is nog steeds werkzaam en u bent mede verantwoordelijk voor het feit dat cliënten zich onterecht veilig voelen, omdat ú garant staat voor de kwaliteit van deze therapeut. Aangezien dit al geruime tijd niet het geval blijkt, lijkt het me van groot belang om hier haast mee te maken.’

Hoe kan het dat je als slachtoffer met de veroordeling van je therapeut moet leuren, terwijl de kwaliteit van de gezondheidszorg in algemene zin in het geding is? Waarom vindt de beroepsvereniging het niet nodig om nu al maatregelen te nemen? We zoeken contact met de beroepsvereniging om te vragen hoe dit zit.

En dan valt ons nog iets op. Inspectie en OM hebben een nieuw Samenwerkingsprotocol gemaakt, met als doel dat er beter wordt gecommuniceerd over zorgverleners met een strafrechtelijke veroordeling. Is het inderdaad zo dat de informatie over deze veroordeling niet van OM naar inspectie is gegaan, waardoor Pleun zelf naar de Inspectie moet stappen om de tuchtrechter een uitspraak te laten doen over haar zaak?

Lees meer over

Gezondheid en zorg Veroordeelde artsen
Verkenning Research Opnames Uitzending

Veroordeelde artsen

Uitzending

Deel jouw ervaring 46 andere artikelen in onderzoek

54 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Stephanie Sint Nicolaas Redacteur

Stephanie Sint Nicolaas voltooide na een bachelorstudie geschiedenis een master Journalistiek en Nieuwe Media. Ze werkte voor zowel radio (Radio 1) als voor verschillende journalistieke televisieprogramma's (Knevel en van den Brink, Rondom 10, Debat op 2, Altijd Wat). In haar vrije tijd fotografeert ze graag en net als in haar redactiewerk is het doel om bijzondere verhalen van mensen in beeld te brengen. Voor De Monitor deed ze research, en filmt en monteert ze nu video's voor social media.

Lees verder
@stephsint

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Waarom kan een arts na een veroordeling voor seksueel misbruik of voor het bezit van kinderporno nog werken met patiënten? Het Openbaar Ministerie geeft informatie over veroordelingen van zorg...
Alles over dit onderzoek