Tipgever: ‘Arbeidsinspectie doet melding misbruik werkervaringsplek telefonisch met een paar zinnen af’

zaterdag 27 februari 2016 Leestijd: 4 min.

AAEAAQAAAAAAAAM_AAAAJGUzZmFiOTIxLTY2OGYtNDNlMi1hMGFlLTU1YWNhODFmYWMzYg /

Niels van Nimwegen

Verslaggever

niels.vannimwegen@kro-ncrv.nl

zaterdag 27 februari 2016 Leestijd: 4 min.

NASCHRIFT: In reactie op onderstaand artikel heeft de ex-werkgever van mevrouw Westers zich bij de redactie gemeld. Het bedrijf stelt zich op het standpunt dat het relaas van mevrouw Westers niet juist is. De directeur voert aan dat haar stellingen weerlegd hadden kunnen worden wanneer ook het bedrijf om een reactie was gevraagd. Door enkel het perspectief van mevrouw Westers te gebruiken, zonder daar een reactie van haar ex-werkgever tegenover te plaatsen is volgens hem een te eenzijdig beeld gecreëerd. Het bedrijf benadrukt dat na uitgebreid en grondig onderzoek door de arbeidsinspectie het bedrijf in het gelijk gesteld is bij alle onderzochte Wep-plaatsen. Volgens de directeur onderstreept dit gegeven dat er een ‘andere kant’ aan het verhaal zit dat niet naar voren is gekomen in het artikel, waardoor de lezer met een onevenwichtig beeld is achtergelaten.

Het is inderdaad juist dat wij het bedrijf niet hebben benaderd voor een reactie. Aanleiding voor de stukken vormde haar beslissing om naar de arbeidsinspectie te stappen. Dat zij die procedure verloren heeft en haar ex-werkgever dus in het gelijk is gesteld, is gemeld. In beide stukken is bovendien de naam van de firma niet genoemd, waardoor het verhaal van mevrouw Westers in onze visie niet herleidbaar was naar het bedrijf van haar ex-werkgever.

Dat haar ex-werkgever zich desondanks tekort gedaan voelt trekken wij ons aan. Zijn stelling dat het verhaal wel degelijk tot het bedrijf herleidbaar is of kan zijn, zou kunnen betekenen dat het achteraf bezien toch goed was geweest om wederhoor te plegen. Zijn argument dat hierdoor in ieder geval een evenwichtiger beeld van beide zienswijzen zou zijn gepresenteerd, onderschrijven wij. Om die reden plaatsen wij in overleg met het bedrijf dit naschrift.

‘Frustrerend, ronduit frustrerend. Dat je dertien maanden zit te wachten en dat het dan met één telefoontje wordt afgedaan. Geen uitleg, geen mogelijkheid tot bezwaar, niets.’ Aan de lijn hebben we Henriette Westers. Zo’n vier maanden geleden komen we met haar in contact n.a.v. van ons onderzoek naar Uitbuiting van starters en stagiairs. Daarin lieten we zien dat veel starters de gang naar de arbeidsinspectie niet maken, waardoor uitbuitingssituaties kunnen ontstaan.

Westers is de uitzondering op de regel. Als één van de weinige ex-weppers die we spreken maakt ze melding van uitbuiting bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het is bovendien een kamerbrief van minister Asscher die de aanleiding vormt.

'Minder kritisch'

‘Daarin stond eigenlijk heel duidelijk waar een werkervaringsplek aan moet voldoen. Het leerdoel moet centraal staan, er moet sprake zijn van formele begeleiding en het moet gaan om een boventallige werkplek. Eigenlijk alle aspecten waar mijn werkervaringsplek niet aan voldeed.’ Westers solliciteert bijna twee jaar geleden op een werkervaringsplaats bij een marktonderzoeksbureau. Noodgedwongen, want na vier maanden vruchteloos solliciteren is ze er inmiddels achter dat er voor afgestudeerde sociologen in Groningen niet veel werk te vinden is. Maar eenmaal begonnen komt ze er al snel achter dat het bedrijf niet erg geïnteresseerd is in begeleiding. Westers draait mee op onderzoeken voor grote klanten, waarbij haar slecht betaalde uren voor het volle pond doorberekend worden. Wanneer ze dit na drie maanden aan de kaak stelt produceert haar werkgever een waslijst aan verbeterpunten die niet eerder aan de orde zijn gekomen. ‘Het had alle schijn van een functioneringsgesprek met als enig doel mij eruit te werken en te vervangen voor iemand die geen vragen zou gaan stellen over loon. En dat is ook precies gebeurd. Ik was nog niet vertrokken of er zat al een andere wepper.’

Westers probeert nadat ze de kamerbrief van minister Asscher leest haar ex-werkgever te bewegen tot uitbetalen van het resterende salaris, waarop ze meent recht te hebben. Maar die zet er meteen een advocaat op. ‘Toen heb ik het advies van de minister opgevolgd en ben ik naar de inspectie gestapt’

Voortvarend

Die lijkt het aanvankelijk voortvarend op te pakken. Westers en haar werkgever worden allebei gehoord, net als een andere wepper. Maar dan blijft het stil. ‘Ik heb verschillende malen gebeld of er nu al een uitslag was of dat ze van mij nog iets nodig hadden, maar telkens kreeg ik te horen dat ze nog iets moesten overleggen. Of er moest nog een deskundige naar kijken, er was continu weer iets. Ze gaven ook aan dat ze eigenlijk niet zo goed wisten wat ze met dit soort meldingen moesten.’

Vorige week komt na dertien maanden dan eindelijk het verlossende woord. Het is opnieuw Westers die contact opneemt met de inspecteur die de zaak draait. ‘Ik kreeg in een paar zinnen te horen dat ze geen bewijs hebben gevonden voor een arbeidsrelatie. Daar kon ik het mee doen. Ik heb doorgevraagd op basis waarvan ze die conclusie hebben getrokken, maar daar kreeg ik eigenlijk geen goed onderbouwd antwoord op, behalve dat ik van tevoren wist waar ik aan begon en dat het een werkplek was waar je door te doen zou leren. Dat druist gewoon lijnrecht in tegen wat de minister zelf zegt.

Geen contact

Wat Westers nog het meest verbaast is het verloop van de procedure. Dertien maanden lang ligt het initiatief bij haar zelf. ‘Ik heb continu contact opgenomen en dan krijg je uiteindelijk zo’n mededeling, zonder dat ik in gelegenheid ben gesteld om te reageren op wat mijn ex-werkgever kennelijk beweert. Ik heb gevraagd om een formeel antwoord, brief, rapport, maar ik kreeg te horen dat dit niet tot het protocol behoort.’

Volgens Paul van der Burg, woordvoerder van de inspectie, krijgt Westers binnen niet al te lange tijd een brief van de Inspectie SZW met daarin informatie over het onderzoek, de bevindingen en waarom de Inspectie tot een bepaalde conclusie is gekomen. Op de vragen waarom dit aanvankelijk is geweigerd en waarom Westers niet heeft kunnen reageren op de bevindingen van de onderzoekers krijgen we geen antwoord. Wel laat hij weten dat de inspectie niet op individuele gevallen in gaat.

De kwestie is opmerkelijk, omdat minister Asscher in een reactie op onze uitzending van januari liet weten nadrukkelijk te gaan kijken naar aanpak van stagemisbruik. De minister wil daarbij de aanbevelingen betrekken van het Meldpunt Stagemisbruik van FNV Jong. Volgens de jongerenvakbond is de drempel om melding te maken van misbruik hoog en zou de arbeidsinspectie er goed aan doen proactief te handhaven.

Westers: ‘Dan ben je dus al één van de weinige mensen die melding maakt van misbruik en dan krijg je zo’n behandeling. Dat zal helpen bij het aansporen van mensen om hun probleem aan de inspectie voor te leggen.’

Lees meer over

Werk en inkomen Uitbuiting starters en stagiairs
Verkenning Research Opnames Uitzending

290 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Niels van Nimwegen

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Voor veel pas afgestudeerden liggen de banen niet voor het opscheppen en kunnen werkgevers kiezen uit een overvloed aan werkgrage sollicitanten. Wat voor gevolgen heeft dit voor afgestudeerden? En ...
Alles over dit onderzoek