Gezondheid en zorg / Zorg aan huis

’Te weinig budget bij kwart van pgb-houders om zorgverleners te betalen.’

donderdag 04 april 2019 Leestijd: 1 min.

Zorgverlener / ANP

Anne Mae van Tilburg

Redactie

donderdag 04 april 2019 Leestijd: 1 min.

Een kwart van de mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) krijgt te weinig geld om hun zorgverleners te betalen. Dat blijkt uit onderzoek onder de achterban van Per Saldo en MantelzorgNL. We bellen met Liesbeth Hoogendijk, directeur van de laatstgenoemde organisatie. Wij zijn op zoek naar ervaringsverhalen.

‘Het is een probleem. Veel mensen kunnen met hun pgb de kosten niet dekken. Professionele hulpverleners kunnen ergens anders beter betaald werk krijgen dan bij mensen thuis en de mantelzorgers die deze extra zorg moeten overnemen krijgen daar vervolgens ook weer te weinig geld voor,’ vertelt Hoogendijk.

Onderzoek

Dinsdagmiddag bood Hoogendijk samen met de organisatie PerSaldo hun gezamenlijke onderzoek aan bij de Kamercommissie voor Volksgezondheid (VWS). Onder hun achterban deden ze onderzoek waaruit blijkt dat een kwart van de mensen problemen ondervindt om de kosten te dekken met hun pgb.

Volgens Hoogendijk zorgt dit voor problemen bij mantelzorgers. ‘We zien dat mensen te weinig krijgen voor de extra hulp die ze verlenen bovenop de zorg die zij al als mantelzorg geven, wat al een fors aantal uur per week kan zijn. 

Als jij er bijvoorbeeld voor kiest om je man die niet meer zelfstandig kan douchen te helpen en daardoor minder uren op een dag kan werken, kun je een vergoeding krijgen voor die zorg uit het pgb. Alleen dat bedrag blijkt vaak veel te laag, omdat een pgb voor deze zorg een stuk lager is dan wanneer je het uitbesteedt aan een professional. En dat zorgt voor problemen.’

Niet altijd eigen keuze

Daarnaast is het zo dat mensen niet altijd de keuze hebben om over te gaan op professionele zorgverlening. ‘Er is geen zorgprofessional en het is moeilijk om de zorg uit te besteden voor het bedrag dat het pgb toelaat. Dan zijn familie of anderen uit de eigen omgeving soms gedwongen om het zelf te doen,’ vertelt Hoogendijk.

Door een nieuwe maatregel moet iedereen die vanuit een pgb zorg geeft, minimaal het minimumloon krijgen.  Alleen hierdoor blijken de kosten vaak veel hoger uit te vallen dan dat binnen het pgb past. Daarom wordt het mogelijk om mantelzorgers die geïndiceerde zorg leveren (dus bovenop de zorg die zij al gewoon geven) hiervoor niet het minimumloon, maar een  zogenaamde ‘symbolisch lage vergoeding’ te geven: een soort ‘vrijwilligersvergoeding’. Dat is dan maximaal 142 euro per maand, dus ontzettend weinig geld,’ stelt Hoogendijk. Deze regeling gaat in vanaf 1 mei.

Gezondheid en zorg / Zorg aan huis

Ervaringsverhalen gezocht

Ben jij een mantelzorger en herken jij je in dit verhaal? Of een zorgprofessional die hiermee te maken heeft? We komen graag met je in contact.
Deel jouw ervaring

Anne Mae van Tilburg

Redactie

Deel jouw ervaring

Dit artikel is geschreven door:

Anne Mae van Tilburg Redactie
In het voorjaar van 2017 begon ik als stagiair bij De Monitor. Toen hield ik mij bezig met het dossier Gaswinning in Groningen en werkte ik mee aan een uitzending over voedselverspilling. Inmiddels werk ik aan een uitzending over telefoongebruik achter het stuur binnen het dossier Verkeersveiligheid.
Lees verder
@annemaevt

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Meer weten?

De ouders van kinderen met veel behoefte aan zorg en begeleiding worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Want wie gaat die uitgebreide zorg leveren en betalen? Komt het van de gemeente? D...
Alles over dit onderzoek