Tandarts met Brits beroepsverbod was actief in Nederland

donderdag 31 juli 2014 Leestijd: 2 min.

Rontgenfoto gebit Daan /

Daan Jansen

Verslaggever

daan.jansen@kro-ncrv.nl

donderdag 31 juli 2014 Leestijd: 2 min.

De research vordert en we komen interessante en verontrustende zaken tegen. Het doel is helder; we controleren of het BIG-register klopt en betrouwbaar is, of medici en verpleegkundigen die in de fout zijn gegaan, geregistreerd staan als ‘foutloos’.

We onderzoeken buitenlandse tuchtrechtelijk straffen, waarbij zorgverleners tijdelijk of definitief een beroepsverbod opgelegd hebben gekregen. Verreweg de meeste Europese landen hebben geen openbaar register als het om tuchtrechtelijke maatregelen gaat. Net als het Nederlandse register is het Britse register wel openbaar.

Brits register

Daarom hebben we bij de Britse General Medical Council (GMC) en de General Dental Council (GDC) een lijst opgevraagd van geschorste en geschrapte artsen en tandartsen. Vervolgens vergeleken we de namen die op de Britse lijst staan met het Nederlandse BIG-register. Uit die vergelijking blijkt dat drie tandartsen en één chirurg nog steeds een geldige BIG-registratie hebben ondanks een beroepsverbod in Groot-Brittannië. De chirurg en twee tandartsen hebben het zo bont gemaakt dat ze definitief uit het Britse register geschrapt zijn. De andere tandarts is momenteel voor 12 maanden geschorst.

Worden buitenlandse straffen automatisch overgenomen?

De vraag is: worden straffen uit het buitenland automatisch overgenomen in Nederland? Navraag bij het CIBG, dat het BIG-register beheert, leert ons dat straffen automatisch overgenomen worden. Ze laat het volgende weten:

Nederland heeft ervoor gekozen om bevoegdheidsbeperkende maatregelen in principe automatisch over te nemen. Er moet hier een onderscheid gemaakt worden tussen gedeeltelijke bevoegdheidsbeperkende maatregelen die tijdelijk of blijvend worden opgelegd en geheel bevoegdheidsbeperkende maatregelen die tijdelijk of blijvend worden opgelegd. De eerste categorie wordt zonder herbeoordeling overgenomen. De tweede categorie wordt in principe automatisch overgenomen, maar kent de zogenaamde hardheidsclausule (artikel 7a Wet BIG).

Zover wij kunnen beoordelen is deze hardheidsclausule op geen van onze voorbeelden van toepassing. Maar waarom zijn deze vier zorgverleners dan nog steeds bevoegd in Nederland? Wordt informatie over opgelegde straffen tussen landen met elkaar uitgewisseld? Weet het BIG-register als er in Groot-Brittannië beroepsverboden en andere maatregelen worden opgelegd? Ook die vraag leggen we voor aan het CIBG:

Nederland heeft met het Verenigd Koninkrijk afspraken gemaakt om proactief en op structurele basis onderling informatie uit te wisselen over bevoegdheidbeperkende maatregelen. Het BIG-register ontvangt vanaf 2012 maandelijks een overzicht van de opgelegde maatregelen.

Nederland heeft in 2012 ook bilaterale afspraken gemaakt met Finland, Ierland, Noorwegen, Slovenië en Zweden. Hiermee wordt proactief informatie uitgewisseld over bevoegdheidsbeperkende maatregelen die zijn opgelegd aan beroepsbeoefenaren voor wie BIG-registratie geldt, ongeacht of de betrokken beroepsbeoefenaren migreren.

Met Denemarken, Estland, Letland, Oostenrijk en Polen is er eveneens sinds 2012 een soortgelijke informatie-uitwisseling zodra een individu migreert.

Uit ons onderzoek blijkt dat drie van de vier straffen die we op het spoor zijn gekomen ná 2012 zijn uitgesproken. Toch zijn die straffen niet overgenomen. Waarom niet? Die vraag ligt momenteel bij het CIBG.

In Nederland actief

Van twee van de vier medici hebben we kunnen vaststellen dat ze ondanks hun straf in het buitenland toch in Nederland actief zijn (geweest). De chirurg werkt, zover wij weten, tot op de dag van vandaag in een kliniek in Maastricht.

De van origine Albanese tandarts S. Veizi, die meer dan 100 slachtoffers in Engeland maakte en daar een beroepsverbod opgelegd heeft gekregen, heeft na zijn straf nog een BIG-nummer weten te bemachtigen. Hij heeft mogelijk verzwegen dat hij in Engeland heeft gewerkt en waarschijnlijk heeft het CIBG er niet naar gevraagd. Zo heeft het kunnen gebeuren dat deze man 9 maanden in Nederland heeft kunnen werken met een geldige registratie. We hebben het CIBG uiteraard ook gevraagd hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Kunt u ons helpen, heeft u meer informatie over deze tandarts of bent u patiënt van hem geweest? Laat het ons weten via ons tipformulier.

Lees meer over

Gezondheid en zorg Foute Dokters
Verkenning Research Opnames Uitzending

227 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Daan Jansen

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Hoe kan het dat zorgverleners zonder BIG-registratie of met een beroepsverbod in het buitenland wél in Nederland aan de slag zijn? De Monitor over foute dokters en een falend BIG-register.
Alles over dit onderzoek