‘Stop subsidie op groene energie uit voedsel!’

vrijdag 26 mei 2017 Leestijd: 2 min.

Dit voedselafval van Albert Heijn wordt tot een soort moes verwerkt die in een vergister omgezet wordt in groene stroom. /

Sietze van Loosdregt

Samensteller

sietze.vanloosdregt@kro-ncrv.nl

vrijdag 26 mei 2017 Leestijd: 2 min.

Verspild voedsel wordt gebruikt om groene stroom op te wekken in zogenoemde vergisters. 'Dat klinkt duurzaam maar dat is het absoluut niet,' zegt onderzoeker Toine Timmermans van de Wageningen Universiteit. Hij vindt dat de subsidie op de vergisting van voedsel direct moet worden gestaakt.

Gisteren schreven we in ons dossier Voedselverspilling over afvalverwerker Orgaworld, die onder meer de over-de-datum-producten van Albert Heijn vergist. Daarbij worden groene stroom, warmte én meststoffen uit het afval gehaald. Dat is toch goed voor het milieu? ‘Nee,' stelt Timmermans resoluut. ‘Er is zoveel energie in dat product gegaan en daar haal je maar een fractie uit via je vergisting en een stuk via je digestaat (de meststof die overblijft, red.).’

Deze week bleek uit een rapport van de Wageningen Universiteit, waaraan ook Timmermans meewerkte, dat de hoeveelheid verspild voedsel dat in de vergister belandt voor het vijfde jaar op rij is gestegen. Van minstens 72 miljoen kilo in 2010 tot minimaal 150 miljoen kilo in 2015. Meer dan een verdubbeling in 5 jaar tijd dus. Het gaat bij deze cijfers om vermijdbaar en potentieel vermijdbaar voedselafval, niet om voedselresten die onvermijdelijk zijn, zoals de schillen van aardappels of sinaasappels.

Duurzamere alternatieven

Volgens Timmermans zijn er duurzamere alternatieven voor al dit voedsel. Om dat te illustreren haalt hij er een voedselgebruikladder bij. Hier staan de eindstations van voedsel op volgorde van duurzaamheid gerangschikt. Preventie is het meest duurzaam, verbranden het minst.

 •  Preventie: voorkomen dat voedsel wordt verspild
  
 •  Menselijke consumptie: voedsel herbestemmen om alsnog op te eten. Voorbeeld: soep maken van groenten die over de datum zijn
  
 •  Dierlijke consumptie: het verwerken van menselijk voedsel in veevoer
  
 •  Grondstoffen voor industrie
  
 •  Vergisten: opwekken van duurzame stroom of gas met behulp van bacteriën
  
 •  Composteren: compost kan weer dienen als voedsel voor planten
  
 •  Verbranden
  

Vergisten is dus bij lange na niet het meest duurzaam, er gaat veel energie bij verloren. Maar omdat dit gesubsidieerd wordt door de overheid is het volgens Timmermans te gemakkelijk voor bedrijven als Albert Heijn om hun voedselafval naar de vergister te brengen. Terwijl er volgens Timmermans voor veel vergist voedsel een betere bestemming was geweest.

Subsidies

Vergisters worden gesubsidieerd door de overheid. In het Energieakkoord is afgesproken lees ook: Hoe je van voedselafval elektriciteit en warmte maakt donderdag 25 mei dat in 2020 16 procent van de energie in Nederland duurzaam wordt opgewekt. Een belangrijk middel om dit te bereiken vormt de zogenoemde Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE). Hiermee stimuleert de overheid windmolenparken, zonnepanelen, en dus ook vergisters.

Onze presentator Teun van de Keuken vraagt aan Timmermans: ‘En zitten er ook subsidies op het hergebruik van eten zodat mensen dat weer kunnen eten?’ Timmermans: ‘Nee, dat wordt volledig aan de markt overgelaten.’

Morgen op onze site het verhaal van het bedrijf Sonneveld in Papendrecht. Zij behoeden oud brood voor de vergister door het als grondstof te gebruiken voor vers brood. Sonneveld heeft aangetoond dat het technisch kan, maar om het proces ook echt grootschalig toe te passen hebben ze subsidie aangevraagd. De aanvraag werd afgewezen.

Aanstaande zondag op NPO 2 om 22:35 uur de tweede aflevering van ons dossier Voedselverspilling. Weet jij meer over dit onderwerp? Laat ons het weten: demonitor@kro@ncrv.nl

Lees meer over

Natuur en milieu Voedselverspilling
Verkenning Research Opnames Uitzending

83 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Sietze van Loosdregt Samensteller

Sietze van Loosdregt komt van het platteland. En dat zie je terug zijn werk. Zo maakte hij voor De Monitor uitzendingen over megastallen, de Q-koorts en windmolens. Maar ook over sociaal maatschappelijke thema’s als het onderwijs en de sociale dienst. Hij begon zijn werk in Hilversum bij het actualiteitenprogramma Netwerk, en werkte daarna onder meer voor de discussieprogramma’s Rondom 10 en Debat op 2.

Lees verder
@sietze_1

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Wereldwijd gaat naar schatting een derde van voor mensen bedoeld voedsel verloren. Een gigantische hoeveelheid waarmee we in één klap de honger uit de wereld zouden kunnen helpen. Maa...
Alles over dit onderzoek