Start onderzoek euthanasie

dinsdag 10 december 2013 Leestijd: 1 min.
Redactie de Monitor

Redactie

redactie@demonitor.kro-ncrv.nl

dinsdag 10 december 2013 Leestijd: 1 min.

De vraag die wij ons stellen is: Wie beslist in Nederland over leven en dood? Als het verzoek om euthanasie er ligt, wie beslist dan? Is dat de patiënt, het ziekenhuis of de overheid? En welk systeem zit hierachter? Om het antwoord te vinden, vragen wij uw hulp. Heeft u in de praktijk ondervonden waar je tegenaan loopt, welke hobbels er in de weg zitten of juist hoe goed het in Nederland is geregeld? Meld het ons. Samen weten we meer.

Euthanasie is het handelen van een arts dat het leven van een patiënt op diens uitdrukkelijke verzoek beëindigt. Iedereen heeft er wel een mening over. Wanneer staan wij het toe en wanneer niet? Is de euthanasieverklaring bindend of moet de patiënt zelf kunnen aangeven dat het leven niet meer draaglijk is? En voor kinderen tussen de 1 en 12 jaar? Vinden we dat ook daar euthanasie onder voorwaarden mogelijk moet zijn?

De zorg rondom het levenseinde krijgt steeds meer aandacht. Gediscussieerd wordt er volop. Over de huisarts uit Tuitjenhorn die zijn patiënt uit zijn lijden verlost. Over Albert Heringa die zijn moeder helpt bij zelfdoding. Maar ook over de vrouw van Kees van den Enden die al 22 jaar dement was en die niet in aanmerking kwam voor euthanasie, omdat haar wilsverklaring niet meer werd geaccepteerd. Zaken die het nieuws halen. Maar hoe gaat het in de praktijk van alledag? 

Een paar cijfers:

Jaarlijks sterven ongeveer 140.000 mensen, waarvan bijna 4200 door middel van euthanasie of hulp bij zelfdoding. Sinds de invoering van de euthanasiewet in 2002 is het aantal meldingen verdubbeld.

 

De uitvoerende arts is meestal de huisarts. In bijna 80% van de gevallen is de oorzaak voor het aanvragen van euthanasie kanker.

 
 

De regionale toetsingscommissies euthanasie melden deze cijfers in hun gezamelijke jaarverslag. Deze commissies beoordelen of een arts die euthanasie heeft uitgevoerd of hulp bij zelfdoding heeft verleend, zich heeft gehouden aan de zorgvuldigheidseisen. Deze zijn beschreven in de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, ook wel WTL of euthanasiewet genoemd.

Heeft u ervaring met euthanasie? Vertel uw verhaal.

Lees meer over

Gezondheid en zorg Dokter, ik wil euthanasie
Verkenning Research Opnames Uitzending

13 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Redactie de Monitor Redactie
Lees verder
@de_monitor

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Wat is er voor nodig om te sterven op verzoek? En welke rol speelt de apotheker bij een euthanasieverzoek? De Monitor over de euthanasiepraktijk.
Alles over dit onderzoek