Stappenplan Van Rijn voor oplossen pgb-schuld jongeren

dinsdag 20 december 2016 Leestijd: 2 min.

Foto: ANP (Staatssecretaris Van Rijn) /

Saskia Adriaens

Verslaggever

saskia.adriaens@kro-ncrv.nl

dinsdag 20 december 2016 Leestijd: 2 min.

‘Doel is de pgb-schuld volledig bij de jongvolwassen budgethouders weg te halen, daarom zijn de al eerder openstaande vorderingen van budgethouders die zich hebben gemeld opgeschort,’ staat in een brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer. Het is de uitkomst van het overleg dat hij al sinds augustus met de zorgkantoren en Zorgverzekeraars Nederland voert naar aanleiding van onze berichtgeving over kinderen die moeten opdraaien voor een pgb-schuld veroorzaakt door hun ouders.  

In augustus publiceerden wij ons eerste verhaal hierover in het dossier PGB-fraude. Toen was de reactie van de zorgkantoren: ‘Er wordt juridisch geen onderscheid gemaakt tussen minderjarige of meerderjarige budgethouders.’ Toen meerdere tipgevers zich bij ons meldden en wij steeds meer verhalen naar buiten brachten over jongeren die op hun achttiende met een pgb-schuld werden geconfronteerd, besloten de zorgkantoren in oktober de pgb-schulden van jongvolwassenen te bevriezen. Daarover schrijft Van Rijn: ‘Op dit moment kan een budgethouder waarbij deze problematiek speelt, zich melden bij het zorgkantoor. De terugvordering wordt dan opgeschort.’

Oplossing

In de brief geeft Van Rijn aan dat het opschorten van de schuld een tijdelijke oplossing is, terwijl ondertussen door de zorgkantoren wordt gekeken of de financiën alsnog bij de ouders verhaald kunnen worden. Van Rijn schrijft daarover: ‘De uitwerking hiervan moet zorgvuldig gebeuren, want hier wordt namelijk ingegrepen in de relatie ouder-kind. Daar is per definitie sprake van een afhankelijkheidsrelatie waarin nu een financieel belang (de vordering) een rol speelt. Zorgvuldigheid is daarom van groot belang en dat vergt dus tijd. Met de zorgkantoren heb ik een concept stappenplan opgesteld over hoe ze de veroorzaker van de pgb-schuld moeten aanspreken en over hoe te handelen. Ik verwacht zeer binnenkort dit plan af te ronden.’

‘Dit is het begin van een oplossing. Maar de schuld blijft nu op naam van Winston staan en dat baart ons natuurlijk wel zorgen,’ zegt Flip van der Linden. Zijn kleinzoon werd met een schuld van 13.000 euro geconfronteerd, terwijl hij minderjarig was toen het pgb voor hem was aangevraagd en ontvangen. Zijn moeder beheerde het budget als wettelijk vertegenwoordiger. Over de brief van Van Rijn zegt Van der Linden: ‘Graag wil ik weten wat er gebeurt als blijkt dat aan het eind van het stappenplan er nog steeds een schuld is die de ouders niet kunnen betalen. Wordt dit dan kwijtgescholden of worden de net meerderjarigen dan toch het kind van de rekening? Overigens is het kort dag omdat er in maart al verkiezingen zijn. Ik hoop dat voor die tijd er echt een definitieve oplossing ligt, omdat een nieuwe staatssecretaris er misschien weer een ander idee over heeft.’

Derdenbeding

Ook VVD-kamerlid Sjoerd Potters hoopt dat Van Rijn snel verdere stappen zet. ‘Ik ben tevreden over deze brief. Wij hameren er al maanden op dat minderjarigen, kwetsbaren en pgb-houders die te goeder trouw hebben gehandeld, niet de dupe mogen zijn van malafide zorginstellingen of ouders die in gebreke blijven.’ Potters is ook te spreken over het derdenbeding waar Van Rijn het in zijn brief over heeft. We lezen daarover: ‘Bij het pgb is er geen rechtstreekse relatie tussen de verstrekkers en de zorgaanbieders. Budgethouders hebben wel een relatie met de zorgaanbieder via een zorgovereenkomst. Ik wil daarom een derdenbeding in de zorgovereenkomst laten opnemen. Dit zorgt ervoor dat de pgb-verstrekker direct kan invorderen bij de frauderende zorgaanbieder indien het toerekenbaar handelen van de zorgaanbieder de oorzaak is van het onterecht verstrekken van het pgb. Dit vergt een wijziging van de betreffende ministeriële regelingen. Naar verwachting zal dat begin volgend jaar gerealiseerd zijn.’ Potters: ‘Wij hopen dat dit voorstel er in januari al ligt, zodat we als Tweede Kamer nog een besluit daarover kunnen nemen voordat de verkiezingen beginnen.’

Woensdag 21 december tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer komt deze brief aan de orde. De artikelen over dit onderwerp zijn terug te lezen in ons dossier pgb-fraude.

Ook gedupeerd door pgb-fraude? Mail ons: tip insturen

Lees meer over

Gezondheid en zorg PGB-fraude
Verkenning Research Opnames Uitzending

PGB-fraude

Verkenning

We krijgen diverse tips binnen over zorgboerderijen en onderzoeken of het zorggeld wel besteed wordt waarvoor het bedoeld is, namelijk de zorg voor cliënten.

Deel jouw ervaring 35 andere artikelen in onderzoek
Uitzending is geweest op zondag 27 november 22:30u, NPO2

401 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Saskia Adriaens Verslaggever

'Ogen openen en gedachten kantelen’, dat is de grootste drijfveer van Saskia Adriaens. De eerste jaren na haar studie journalistiek heeft zij als freelancer voor multiculturele televisie (MTNL) gewerkt en geschreven voor diverse media zoals kranten, Opzij en Oneworld. Tien jaar geleden alweer is zij begonnen bij de publieke omroep. Als verslaggever heeft ze reportages gemaakt in binnen- en buitenland, voor onder andere de actualiteitenrubriek Netwerk, Altijd Wat, Brandpunt Profiel, Kruispunt en sinds 2015 voor De Monitor. Vooral sociaal-maatschappelijke onderwerpen zoals de multiculturele samenleving, vluchtelingenproblematiek, vrouwenrechten, onderwijs en opvoeding hebben haar interesse. Maar zoals Einstein ook al zei: ‘Ik heb geen speciaal talent, ik ben vooral razend nieuwsgierig!’

Lees verder
@sadriaens

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kun je zelf je zorg inkopen bij een zorgverlener. Maar hoe makkelijk kan er door zorginstellingen misbruik gemaakt worden van kwetsbare zorgbehoevenden met een...
Alles over dit onderzoek