Staatssecretaris Wiebes over privacylek Belastingdienst: ‘Heb ik geen oplossing voor’

donderdag 04 februari 2016 Leestijd: 2 min.

Wiebes /

Daan Jansen

Verslaggever

daan.jansen@kro-ncrv.nl

donderdag 04 februari 2016 Leestijd: 2 min.

Ons beeld van de problemen bij de Belastingdienst van mensen die onterecht gekoppeld worden aan een vreemde toeslagpartner, wordt met de dag breder. In de dagen na onze uitzending melden meerdere tipgevers dat ze zich herkennen in de verhalen van Ingrid en Juliet, die financiële problemen kregen en slachtoffer werden van privacyschending. Maar wat doet de verantwoordelijk staatssecretaris Wiebes van Financiën aan de problemen?

Die vraag stellen we in ons dossier Digitaal Doolhof en het antwoord kwam deze week min of meer in het vragenuur in de Tweede Kamer. Na vragen van de PvdA erkende Wiebes dat de problemen onwenselijk zijn. Zeker als mensen het keer op keer blijven aankaarten de foute gegevens telkens maar terugkomen in het systeem.

Maar gaat de staatssecretaris ook wat doen aan die onwenselijke problemen? Uit zijn antwoorden in de Kamer worden we niet heel veel wijzer. Hij zegt alleen dat er nu veel alerter op gereageerd wordt door de Belastingdienst, maar dat is wel dus achteraf. Bovendien ervaren onze tipgevers vaak tot op de dag van vandaag problemen. Wiebes zegt niets over het voorkomen van de problemen.

PvdA-Kamerlid Astrid Oosenbrug vroeg wat de staatssecretaris gaat doen aan de privacylek waarbij naam, Burgerservicenummer en inkomensgegevens door de Belastingdienst met vreemden wordt gedeeld. Wiebes antwoordde dat hij daar geen oplossing voor heeft. ‘Het is niet helemaal te voorkomen dat er af en toe iemand is die gegevens te zien krijgt die volstrekt niet voor hem bestemd zijn. Dat is met de nieuwe werkwijze minder, maar om uit deze juridisch spagaat te komen heb ik de oplossing niet.’

Wiebes doelt met 'een juridisch spagaat’ op het feit dat er een wet is die zegt dat je privacy moet waarborgen en een wet die zegt dat je beargumenteerd moet aangeven waarom je als Belastingdienst toeslagen weigert. Volgens de staatssecretaris wordt hij gedwongen om bepaalde privé-gegevens te openbaren, omdat hij nu eenmaal moet uitleggen aan burgers waarom een bepaalde toeslag wordt afgewezen. Daarbij moet hij dus laten zien dat er een veronderstelde toeslagpartner is en dat er gezamenlijk teveel inkomen is om recht hebben op de toeslag. Dat deze toeslagpartner onjuist is, blijkt pas later. Of er een mogelijkheid is om vooraf te voorkomen dat de fiscus op basis van foutieve informatie aan de slag gaat met het koppelen van toeslagpartners, werd niet duidelijk.

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de Belastingdienst tot halverwege 2016 gegeven om de privacylek te dichten, maar als we Wiebes moeten geloven is dat dus niet mogelijk. We hebben de uitspraken van de staatssecretaris aan de toezichthouder voorgelegd. Want vindt de privacywaakhond het acceptabel dat er geen oplossing lijkt te zijn? De autoriteit laat weten dat de Belastingdienst gewoon de zaken op orde moet hebben komende zomer. 'Als dat niet het geval is heeft de Belastingdienst een probleem en dan kunnen we maatregelen nemen', zo laat een woordvoerder weten.

Omdat wij inmiddels 112 tips hebben gekregen over de Belastingdienst, werken we aan een vervolguitzending. Want hoe groot zijn de problemen werkelijk? En worden de problemen opgelost?

Heb je ook problemen met De Belastingdienst? We zijn nog steeds op zoek naar verhalen, al is het maar om een beeld te krijgen van de omvang. Laat het ons weten via tip insturen.

Lees meer over

Overheid en bureaucratie Digitaal doolhof
Verkenning Research Opnames Uitzending

278 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Daan Jansen

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

De overheid trekt zich steeds verder terug achter een digitaal loket. Maar wat gebeurt er als jouw gegevens niet kloppen? Zoals bij de Belastingdienst, de Basisregistratie Personen, DUO of het UWV....
Alles over dit onderzoek