Staatssecretaris Van Rijn: ‘Ik vind deze situatie zeer onwenselijk’

donderdag 15 september 2016 Leestijd: 2 min.

Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS. (ANP) /

Saskia Adriaens

Verslaggever

saskia.adriaens@kro-ncrv.nl

donderdag 15 september 2016 Leestijd: 2 min.

‘Het belang van het kind dient altijd een eerste overweging te zijn’, laat Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS vanmiddag aan ons en de Tweede Kamer weten. Naar aanleiding van onze verhalen over kinderen, die een pgb-schuld op hun naam hebben staan door toedoen van hun ouders of derden, is de staatssecretaris zich gaan buigen over deze problematiek. Eind augustus kwam de SP ook nog met kamervragen hierover. Van Rijn komt nu met zijn antwoorden. ‘Deze situatie vind ik zeer onwenselijk en mijns inziens moet de vordering worden verhaald bij de veroorzaker, in dit geval de ouder.’

In een van de eerste artikelen in ons dossier pgb-fraude laten we een vader aan het woord, die erachter kwam dat zijn twee kinderen enorme schulden op hun naam hebben staan. In twee jaar tijd zou hun moeder zo’n 130 duizend euro aan persoonsgebonden budgetten hebben ontvangen. Omdat zij achteraf niet goed kon verantwoorden dat het geld ook daadwerkelijk aan zorg voor de kinderen was uitgegeven, probeert het zorgkantoor van Zilveren Kruis het geld nu terug te vorderen. Volgens de vader gaat het om een openstaande schuld van 34 duizend euro op naam van het oudste kind en 77 duizend euro voor de jongste. Beide schulden staan op naam van de kinderen, omdat zij de budgethouders zijn. De oudste is al meerderjarig en moet het geld ook daadwerkelijk zelf terugbetalen.

Onwenselijk

De staatssecretaris zegt hierover: ‘Het pgb werd door de ouder namens de minderjarige aangevraagd en verleend aan de minderjarige. Met de toekenning komen de aan het pgb verbonden rechten en verplichtingen op de minderjarige te rusten. Het kan voorkomen dat de ouder die het pgb beheert de gelden niet kan verantwoorden en daardoor te maken krijgt met een terugvordering van het zorgkantoor. Het wordt problematisch als de ouder deze vordering niet accepteert, stopt met betalen of als er geen verhaalsmogelijkheden zijn bij de ouder. In de meeste gevallen treft de ouder een betalingsregeling met het zorgkantoor en neemt diens verantwoordelijkheid voor de vordering.’

‘Echter nu blijkt dat ook situaties voorkomen waarin de ouder de vordering niet betaalt en de zorgkantoren verwijzen naar het kind. Bij een minderjarig kind is de ouder verantwoordelijk en treffen de gevolgen van zijn handelen het kind. Op het moment dat het kind meerderjarig wordt, is het zelf verantwoordelijk voor zijn handelen. Op dat moment wordt het kind geconfronteerd met een terugvordering van het zorgkantoor die is ontstaan door het handelen van zijn ouder. Zoals eerder aangegeven vind ik het onwenselijk dat een meerderjarige budgethouder wordt geconfronteerd met het onrechtmatige handelen van zijn ouders. Te meer omdat het kind, indien de ouder zelf de verantwoordelijkheid voor diens handelen niet neemt, alleen via tussenkomst van een rechter de vordering bij hem kan neerleggen.’

Onderzoek

De staatssecretaris geeft aan dat er op dit moment geen duidelijkheid is over hoeveel pgb’s zijn uitgegeven op naam van kinderen en hoeveel daarvan daadwerkelijk problematisch zijn. Hij heeft de zorgkantoren gevraagd dit te inventariseren. ‘Maar dit kost tijd, omdat alle dossiers handmatig doorzocht moeten worden.’ Ook geeft Van Rijn aan dat hij in gesprek is met de zorgkantoren en de Nederlandse Zorgautoriteit om te komen tot een oplossing.

Voor de uitzending van 16 oktober hopen we uitvoeriger met de staatssecretaris in gesprek te gaan over ons pgb-dossier. Ondertussen gaan wij door met ons onderzoek. We hebben ondertussen meerdere tips binnen van jongeren, die zeggen te zijn gedupeerd door een zorginstelling. Heb jij een ervaringsverhaal of wil je ingaan op de antwoorden van de staatssecretaris, mail dan naar: tip insturen.

Lees meer over

Gezondheid en zorg PGB-fraude
Verkenning Research Opnames Uitzending

PGB-fraude

Verkenning

We krijgen diverse tips binnen over zorgboerderijen en onderzoeken of het zorggeld wel besteed wordt waarvoor het bedoeld is, namelijk de zorg voor cliënten.

Deel jouw ervaring 35 andere artikelen in onderzoek
Uitzending is geweest op zondag 27 november 22:30u, NPO2

401 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Saskia Adriaens Verslaggever

'Ogen openen en gedachten kantelen’, dat is de grootste drijfveer van Saskia Adriaens. De eerste jaren na haar studie journalistiek heeft zij als freelancer voor multiculturele televisie (MTNL) gewerkt en geschreven voor diverse media zoals kranten, Opzij en Oneworld. Tien jaar geleden alweer is zij begonnen bij de publieke omroep. Als verslaggever heeft ze reportages gemaakt in binnen- en buitenland, voor onder andere de actualiteitenrubriek Netwerk, Altijd Wat, Brandpunt Profiel, Kruispunt en sinds 2015 voor De Monitor. Vooral sociaal-maatschappelijke onderwerpen zoals de multiculturele samenleving, vluchtelingenproblematiek, vrouwenrechten, onderwijs en opvoeding hebben haar interesse. Maar zoals Einstein ook al zei: ‘Ik heb geen speciaal talent, ik ben vooral razend nieuwsgierig!’

Lees verder
@sadriaens

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kun je zelf je zorg inkopen bij een zorgverlener. Maar hoe makkelijk kan er door zorginstellingen misbruik gemaakt worden van kwetsbare zorgbehoevenden met een...
Alles over dit onderzoek