Staatssecretaris trekt extra geld uit, maar weet boosheid over spoorhinder niet te bezweren.

donderdag 18 april 2019 Leestijd: 3 min.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) beloofde vorig jaar maatregelen te nemen om de ergste overlast van het nieuwe spoor te beperken / ANP

Niels van Nimwegen

Verslaggever

niels.vannimwegen@kro-ncrv.nl

donderdag 18 april 2019 Leestijd: 3 min.

Het lijkt op het eerste gezicht een mooie handreiking: de bijna twaalf miljoen euro die staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) wil uittrekken om extra spoorhinder in Vught te beperken. Maar de onrust onder bewoners is er niet minder om geworden.

Tijdens een inderhaast belegde informatieavond komt Pieter Dronkert, projectleider van het ministerie, nauwelijks aan zijn verhaal toe. Verontruste bewoners gebruiken de avond vooral om hun ongenoegen kenbaar te maken over het voorgenomen tracébesluit. ‘We willen een integrale aanpak voor alle woningen, als het Rijk ons opzadelt met dit onzalige project.’

‘Ergste toename beperken’

De overlast van treinen, trillingen en geluid, is nu al fors en zal alleen nog maar toenemen als na 2023 de Betuwelijn aangesloten wordt op de spoorverbindingen naar het zuiden, zo is de vrees  onder bewoners. Om ruimte te maken voor meer goederen- en reizigerstreinen wordt in Vught een vierde spoor aangelegd, waardoor de woningen een stuk dichter op het spoor komen te liggen.

Vorig jaar liet Van Veldhoven zich tijdens een werkbezoek door de bewoners overtuigen van de noodzaak om extra onderzoek te doen. De staatssecretaris gaf ProRail vervolgens de opdracht om ‘de ergste toename van de overlast te beperken’. Een listig zinnetje, zo blijkt nu. Het is namelijk vooral de oostkant van het nieuwe spoor dat straks het meeste trilt, twee keer zoveel als nu. Bij enkele woningen zullen die trillingsniveau’s zo hoog zijn, dat de staatssecretaris extra maatregelen noodzakelijk acht. Langs 105 woningen op de Molenvenseweg en de Pieter Bruegellaan zal onder de grond een damwand worden aangelegd en onder één van de sporen zullen betonnen platen worden aangebracht.

Niet doelmatig = geen maatregelen

Geld voor de rest van Vught is er niet. ‘Dat wil niet zeggen dat de rest pech heeft’, licht projectleider Dronkert toe. Zo worden er wel maatregelen genomen tegen geluidsoverlast, waar het hele dorp van profiteert. ‘Maar qua bovenwettelijke maatregelen tegen trillingen concentreren we ons op de meest aangedane woningen.’ Er is volgens het ministerie immers geen onbeperkt budget. Die opmerking schiet bewoners in het verkeerde keelgat. Eerder onderzoek liet zien dat ook op andere plekken langs het spoor de overlast van trillingen fors toeneemt. Frans Schoot, bestuurslid van bewonersvereniging Samen voor Vught: ‘We hebben het in totaal over twintig miljoen aan extra maatregelen, bijvoorbeeld om extra betonplaten aan te leggen onder álle sporen. Dat is is nog geen vijf procent van de totale kosten van dit project.’

Projectleider Pieter Dronkert van het ministerie licht de brief van staatssecretaris van Veldhoven toe

Ook raadslid Yvonne Vos (CDA) vindt het onverteerbaar dat alleen voor de meest gehinderde bewoners geld wordt uitgetrokken. De zogeheten ‘beleidsregel trillingshinder spoor’ schrijft immers voor: als trillingen met meer dan 30 procent toenemen, dan moeten extra dempingsmaatregelen worden genomen. Diezelfde beleidsregel bevat echter een addertje onder het gras: de zogeheten doelmatigheidstoets. Per woning is een budget beschikbaar van €47.000,-. Is dat onvoldoende om de trillingen beperkt te houden tot min of meer het huidige niveau, dan zijn de dempingsmaatregelen niet ‘doelmatig’ en zal de bewoner moeten leren leven met de extra overlast. Vos: ‘Het is dus alles of niets, terwijl je voor dat geld in ieder geval een deel van de extra trillingen zou kunnen wegnemen. Is de minister bereid om de streefwaardes omhoog te krikken?’ Dronkert: ‘Die doelmatigheidstoets pakt inderdaad oneerlijk uit, maar het is nu eenmaal de huidige wetgeving. De staatssecretaris heeft wel opdracht gegeven om uit te zoeken of dat in de toekomst eerlijker kan.’

lees ook: Trillingen door toenemend treinverkeer: ‘Je kan niet zeggen, de bewoners hebben pech’ woensdag 17 april

Ook wordt onderzocht of het langzamer rijden van goederentreinen helpt om de trillingen in Vught tot het minimum te beperken, een suggestie die door de omwonenden een jaar geleden al is aangedragen. Toch start dit najaar pas een proef met langzamer rijden, terwijl het definitieve tracébesluit naar alle waarschijnlijkheid al in juli naar de Tweede Kamer wordt verstuurd. Bovendien, mocht uit de testen duidelijk worden dat langzamer rijden inderdaad helpt, dan staat de staatssecretaris voor een lastig besluit: minder hinder voor de bewoners of een minder rendabele spoorlijn. Dronkert: ‘We hebben geen invloed op de routes die goederenvervoerders kiezen. Als ze niet bereid zijn langzamer te rijden, dan zullen ze voor andere routes kiezen. Terwijl het project onder andere bedoeld is om op andere plekken in het land ruimte te creeëren voor extra passagiersvervoer.’

Onderzoek treintrillingen

Wij gaan verder met ons onderzoek naar treintrillingen. Ons onderzoek naar treintrillingen volgen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte. 

Lees meer over

Natuur en milieu Treintrillingen
Verkenning Research Opnames Uitzending

Treintrillingen

Opnames

Deel jouw ervaring 11 andere artikelen in onderzoek
Uitzending is geweest op zondag 19 mei 22:40u, NPO2

236 tips

ontvangen

Natuur en milieu / Treintrillingen

Woon je langs het spoor in Vught?

En kun je ons goed laten zien wat extra trillingen voor jou betekenen? We komen graag met je in contact.
Deel jouw ervaring

Anna Gimbrère

Presentator

Deel jouw ervaring

Dit artikel is geschreven door:

Niels van Nimwegen

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Het wordt steeds drukker op het spoor. Nederland heeft zichzelf ambitieuze klimaatdoelen gesteld en vervoer per trein is een stuk duurzamer dan een auto of vrachtwagen. Maar wat betekent dit voor d...
Alles over dit onderzoek