Schooldirecteur: ‘Je probeert zwakke leerlingen af te houden van het examen’

zaterdag 05 maart 2016 Leestijd: 2 min.

Schermafbeelding 2016-03-04 om 16.50.26 /

Sietze van Loosdregt

Samensteller

sietze.vanloosdregt@kro-ncrv.nl

zaterdag 05 maart 2016 Leestijd: 2 min.

Scholen houden zwakke leerlingen zoveel mogelijk van het eindexamen af. Dat zegt de bestuursvoorzitter van scholengemeenschap LMC Voortgezet Onderwijs Marcel van der Knaap. Want zwakke leerlingen zijn slecht voor de examenresultaten, en die spelen weer een belangrijke rol in de beoordeling van de school door de Onderwijsinspectie, zo is de redenering van de directeur. We spraken Van der Knaap voor onze eerste uitzending in het dossier Eindexamens van komende zondag.

Van der Knaap is verantwoordelijk voor 24 middelbare scholen in Rotterdam en omstreken, waaronder het Cosmicus College. Daar werden vorig jaar enkele leerlingen uitgesloten van deelname aan het eindexamen door een contract waarmee zij voorwaardelijk toegang hadden gekregen tot het examenjaar. Daaronder ook Oussama Jabba. Hij moest een contract ondertekenen om deel te mogen nemen aan de lessen van het eindexamenjaar. Bij onvoldoende resultaat zou hij worden uitgesloten. En dat gebeurt ook, 3 weken voor het eindexamen.

Rapport met bijschrift

Waarom doet een school dit? Allereerst bellen we de directeur van het Cosmicus College, Ilyas Bagci. Hoewel hij ons officieel niet te woord mag staan, vertrouwt hij ons wel toe dat hij Oussama al eerder gezegd zou hebben dat die niet mee mocht doen aan het eindexamen, maar dat Oussama gewoon naar de lessen bleef komen. Drie weken voor het eindexamen ontvangt de scholier een rapport met een bijschrift van zijn mentor: ‘Helaas ben je gezakt met dit rapport. Wat jammer dat je een contractleerling bent. Je mag niet deelnemen aan het centraal eindexamen.’

De directeur van het Cosmicus ontkent ieder verband met het slagingspercentage. Volgens hem was het contract enkel bedoelt als stok achter de deur, om de leerling te motiveren. Blijft de vraag wat de zin nog is om een leerling 3 weken voor het eindexamen van deelname uit te sluiten. Zeker als je naar het rapport van Oussama kijkt. Hij stond 2 onvoldoendes: een 5,2 voor Nederlands en een 4,7 voor Engels. Het eindexamen telt voor 50 procent mee, dus een simpele rekensom leert dat met een 5,8 en een 6,3 de nodige voldoendes te halen waren geweest.

Examenresultaten

Marcel van der Knaap, de baas van Bagci, bevestigt dat het contract bedoeld was als stok achter de deur, om de leerling te motiveren. Maar volgens hem is er nog een andere reden: de eindexamenresultaten.

Van der Knaap: ‘Als school streef je naar zo goed mogelijke examenresultaten, dus zoveel mogelijk gediplomeerden. Dan probeer je leerlingen waarvan je kan voorspellen, of denkt te kunnen voorspellen, dat ze het niet gaan halen af te houden van het examen. Want dat werkt weer door in de inspectie-beoordelingen.’

Deze bestuursvoorzitter geeft het dus eerlijk toe. Het gaat niet alleen om het belang van de leerling, maar ook om dat van de school. En daar is volgens hem ‘niks verkeerd aan.’ Het is een ‘logische of verklaarbare reden, omdat je er als school alles aan wilt doen om niet het predicaat ‘zwak’ toebedeeld te krijgen door de inspectie.’

De aap is uit de mouw. Tot nu toe hoorden we van schooldirecteuren dat deze contracten toch echt bedoeld waren om leerlingen te motiveren. En dat beslissingen enkel en alleen in het belang van de leerling genomen werden. Maar volgens Van der Knaap is dat dus niet het hele verhaal.

Hoe weet je nu als leerling of een beslissing in jouw belang of in het belang van de school wordt genomen? Volgens Van der Knaap weet je dat nooit. ‘Dat geldt niet alleen voor het Cosmicus College, dat geldt voor alle scholen. De scholen waar ik over ga, daar staat het belang van de leerling bovenaan. Maar het belang van de school– en dat geldt voor iedere school – wordt daarbij niet uit het oog verloren.’

Zondag om 22:35 uur in de Monitor: Hoe scholen op dubieuze wijze hun examenresultaten op peil houden.

Lees meer over

Jeugd en onderwijs Eindexamens
Verkenning Research Opnames Uitzending

50 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Sietze van Loosdregt Samensteller

Sietze van Loosdregt komt van het platteland. En dat zie je terug zijn werk. Zo maakte hij voor De Monitor uitzendingen over megastallen, de Q-koorts en windmolens. Maar ook over sociaal maatschappelijke thema’s als het onderwijs en de sociale dienst. Hij begon zijn werk in Hilversum bij het actualiteitenprogramma Netwerk, en werkte daarna onder meer voor de discussieprogramma’s Rondom 10 en Debat op 2.

Lees verder
@sietze_1

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Wie een goede middelbare school zoekt heeft hem zo gevonden. Want alle schoolprestaties worden bijgehouden. Vooral het slagingspercentage speelt een grote rol. Maar wat zegt dat cijfer? Is een scho...
Alles over dit onderzoek