Schakelteam Verward Gedrag: ‘niet optimistisch over de voortgang’

donderdag 05 oktober 2017 Leestijd: 3 min.

Opvang Verwarde Personen bij Parnassia (ANP) /

Karen Geurtsen

Redacteur

karen.geurtsen@kro-ncrv.nl

donderdag 05 oktober 2017 Leestijd: 3 min.

Voor ons dossier Verwarde Mensen dwalen we rond in de wereld van de psychische zorg. We zien wat er allemaal misgaat, maar we zien ook hoe professionals proberen goede hulp en een ‘sluitend systeem’ neer te zetten rondom mensen die in de war en gevaarlijk zijn. Minister Schippers wil dat de zorg per 1 oktober 2018 in het hele land op orde is. Gaat ze dat halen? Hoe ver zijn ze? Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag geeft ons de eerste inkijk in de stand van zaken.

In eerdere uitzendingen over verwarde mensen lieten we de politie en de geestelijke gezondheidszorg (ggz) aan het woord om te horen wat er nou eigenlijk aan de hand is met de zorg voor verwarde personen. Waar gaat het mis en hoe moet het beter? De politie gaf aan dat het aantal meldingen hen met meer dan 65.000 per jaar boven het hoofd steeg. Zij zijn ook niet de geschikte partij om deze mensen op te vangen, meent korpschef Pieter-Jaap Aalbersberg. Hij noemde het ‘inhumaan’ hoe zijn medewerkers soms gedwongen werden om met verwarde personen om te gaan, en gaf aan dat de politie er per 1 januari 2017 mee zou stoppen.

Doorgeschoten in terugbrengen ggz

De ggz-aanbieders bevestigen dat zij zich door de bezuinigingen steeds verder terug hebben moeten trekken uit de buurten. Daardoor komen zaken van verwarde mensen vaker op het bordje van de politie terecht. Sjef Czyzewski, voormalig hoofd van de ggz-aanbieder Antes in Rotterdam en onderdeel van het Aanjaagteam Verwarde Personen, vertelde ons eerder: ‘We zijn doorgeschoten in het terugbrengen van de geestelijke gezondheidszorg. De ggz is op veel te grote afstand van mensen komen te staan.’ Volgens Czyzewski kun je escalatie voorkomen als de ggz weer in de haarvaten van de samenleving komt. Het Aanjaagteam zorgde in 2016 voor de ‘bouwstenen’ van een goede aanpak, maar het tempo waarmee die adviezen werden opgepakt lag volgens Czyzewski te laag.

1 jaar verder: hoe staan we ervoor?

Inmiddels zijn we een jaar verder en is het Aanjaagteam Verwarde Personen overgegaan in het Schakelteam Personen met Verward Gedrag. Het Schakelteam moet met de bouwstenen van het Aanjaagteam nu zorgen dat er concrete maatregelen komen. Maar lukt dat? Hoe staat elke regio ervoor? Kan de ggz nu de mensen opvangen die de politie liever laat lopen?

Het Schakelteam geeft ons vandaag de eerste inkijk in de monitor die zij hebben gedaan en ze zijn ‘niet optimistisch over de voortgang’, schrijven ze. Natuurlijk, er zijn (wel wat) verbeteringen:

· zo’n driekwart van de regio’s werkt of gaat werken met een crisiskaart waarmee de cliënt tijdens de crisis centraal komt te staan,

· ongeveer de helft van de regio’s organiseert de training ‘Mental Health First Aid’, waarin professionals (en burgers) leren om psychisch leed bij anderen te herkennen en hen te benaderen,

· en alle regio’s (op 2 na) hebben een beoordelingslocatie waar de eerste opvang en beoordeling plaatsvindt.

Maar het is niet genoeg. ‘De urgentie lijkt soms weg te ebben,’ lezen we in het persbericht van het Schakelteam. En: ‘We krijgen buikpijn als we denken aan wat er eventueel kan gebeuren.’

Geen medische crisis, geen hulp

Sjef Czyzewski ziet zijn opvolgers worstelen met de moeilijkheden waar hij zelf ook tegenaan liep: ‘Onze zorg is nog steeds gefragmenteerd en je kunt als overheid wel zeggen dat er in de regio samengewerkt moet worden, maar door het moeras aan regels is dat vaak onmogelijk.’ Dezelfde fragmentatie geldt volgens hem op het gebied van wonen, inkomen, schulden en werk. Vlakken waar een verward persoon ook vastloopt.

Hij noemt het voorbeeld van de crisisdienst van de ggz. ‘Stel: het gaat niet goed met iemand. Dan ziet de huisarts een crisis, de buren zien een crisis, de familie ziet een crisis en de politie ziet een crisis. Maar de psychiater die door de ggz-crisisdienst wordt gestuurd, ziet in strikte medische zin géén crisis. Dan kan die crisisdienst niks, behalve zeggen: ga morgen maar naar de gemeente. Ons potje financiert het niet, maar misschien de Wmo wel.’

1 oktober 2018 niet haalbaar?

Het Schakelteam heeft het over ‘substantieel extra inzet’ die nodig is op ‘verschillende terreinen’ als we de hulp voor verwarde mensen per 1 oktober 2018 op orde willen hebben. Czyzewski ziet het alleen gebeuren als het kabinet ook zelf in actie komt: ‘De gemeenten en de hulpverleners willen wel. Maar te vaak blokkeren de regels en de gescheiden potjes het. En door de overtrokken verwachting die we hebben van de zelfredzaamheid komen er wel steeds mensen bij. Op deze manier kunnen we onvoldoende vooruitgang boeken; eerst moeten de blokkades weg.’

Meer weten?

Kijk aanstaande zondag 8 oktober naar onze uitzending over de zorg rondom verwarde mensen met dreigend en gevaarlijk gedrag, NPO 2, 22.35 uur.

Heb je een tip? Mail ons: tip insturen

Lees meer over

Gezondheid en zorg Verwarde mensen
Verkenning Research Opnames Uitzending

590 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Karen Geurtsen Redacteur

Als vragen stellen je hobby is, dan is er geen betere baan dan onderzoeksjournalist. Daar kwam Karen Geurtsen achter toen ze na haar studies Europees Beleid en Journalistiek & Nieuwe Media stage liep bij weekblad HP/De Tijd. Voor de vraag hoe de PVV werkelijk in elkaar stak, ging zij undercover. Dat resulteerde in een hoop discussie, een boek en een nominatie voor de Mercurs (2010). Na een korte uitstap naar het bedrijfsleven zit ze sinds 2016 zit bij de KRO-NCRV. Karen: 'Het mooie aan De Monitor is dat je het publiek helemaal mee kunt nemen in je eigen zoektocht.’

Lees verder
@karen_geurtsen

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Sinds de bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg neemt het aantal incidenten met verwarde mensen toe. Ruim 75.000 meldingen kwamen er in 2016 bij de politie binnen, een stijging van 14% ten...
Alles over dit onderzoek