Rutte III doet weinig voor oudere werknemer met zwaar beroep

woensdag 11 oktober 2017 Leestijd: 2 min.

Koensteevens /

Yvonne Verkaik

Redacteur

yvonne.verkaik@kro-ncrv.nl

woensdag 11 oktober 2017 Leestijd: 2 min.

Gaat iedereen de stijgende AOW-grens wel werkend en gezond halen? Dat onderzoeken wij in ons dossier Doorwerken tot 67. Veel tipgevers, de meesten hebben een fysiek zwaar beroep, vinden het ondenkbaar. Wat heeft het nieuwe kabinet bedacht voor deze mensen? We slaan het regeerakkoord erop na.

Het is geen verrassing dat er in het regeerakkoord niet wordt gesproken over een specifieke zware beroepenregeling die ervoor zorgt dat die werknemers, zoals de stratenmakers, eerder van de oudedagsvoorziening kunnen gaan genieten. Enkele weken geleden blijkt namelijk al in een debat in de Tweede Kamer dat een meerderheid van de politieke partijen niet gelooft in de haalbaarheid van een definitie van een ‘zwaar beroep’.

Ook staatssecretaris Klijnsma (SZW) is geen voorstander van een dergelijke regeling:

'De oplossing voor werknemers in (fysiek) zware beroepen moet niet gezocht worden in een definitie, want deze kan niet goed worden afgebakend en is daardoor onbeheersbaar en lastig uitvoerbaar.’(Jetta Klijnsma, Kamerbrief 18-09-2017)

Flexibele AOW
Wat opvalt is dat er in het regeerakkoord ook niet wordt gesproken over de flexibele AOW. Bij een dergelijke regeling kunnen mensen ervoor kiezen om eerder of later van de oudedagsvoorziening gebruik te maken. ‘Een gemiste kans voor mensen die anders hun pensioen niet halen,’ zo stelt politiek leider van de PvdA Lodewijk Asscher, gisteren in het televisieprogramma Pauw.

En hij is niet de enige die gelooft in dergelijke regeling als mogelijke oplossing. Eerder deze week bleek uit een onderzoek door demografisch instituut NIDI, dat ook werkgevers massaal (driekwart) voorstander zijn van een mogelijkheid tot een flexibele AOW. Een kleiner deel van de werkgevers, 46 procent, wil zelfs terug naar de AOW-leeftijd van 65 jaar.

‘Veel werkgevers vrezen dat werknemers met een zwaar beroep, denk aan lassers of stukadoors, de almaar verder opschuivende AOW-leeftijd niet halen en voortijdig arbeidsongeschikt raken.’(NIDI)

Met name werkgevers in de industrie maken zich zorgen over de inzetbaarheid van hun personeel, maar ook in andere sectoren leven zorgen over de lichamelijk gesteldheid van de oudere werknemer. ‘De roep van werkgevers om een flexibele AOW-leeftijd, dan wel een lagere AOW-leeftijd voor zware beroepen is in dat licht begrijpelijk,’ aldus het NIDI.

 

Rutte III
Geen flexibele AOW dus, maar wat doet Rutte III dan wel voor die (oudere) werknemer? Het nieuwe kabinet zet vooral in op een lange inzetbaarheid en een ‘levenlang leren’. Met dat laatste wordt volgens het kabinet:

'verankerd dat toekomstige generaties werkenden productief en gezond kunnen werken, ook tot aan hun AOW-gerechtigde leeftijd.’(Regeerakkoord)

Voor de oudere werknemer moet er volgens Rutte III wel ‘een cultuuromslag’ plaatsvinden en een ‘ambitieus leeftijdsbewust personeelsbeleid’ gevoerd worden. De verantwoordelijkheid van de invulling daarvan ligt volgens het kabinet bij de sociale partners, de werkgevers en de werknemers dus. Zij moeten in cao’s ‘nietvrijblijvende afspraken’ maken over onder andere scholing, speciale voorzieningen voor ouderen en zicht op minder belastend werk. Mocht daarin volgens het kabinet te weinig voortgang worden geboekt dan zal het kabinet ‘niet aarzelen om daaraan consequenties te verbinden.’ Of dit uitkomst biedt aan de oudere werknemers die nu al jaren in een zwaar beroep werkzaam zijn, is de vraag.

 

Ons onderzoek gaat door
In het Dossier Doorwerken tot 67 willen we graag dieper ingaan op het thema om- en bijscholing. Heeft het zin op oudere leeftijd? En doen werkgevers voldoende om hun personeel ‘duurzaam inzetbaar’ te houden? Heb je daar ervaringen mee, laat het ons weten op yvonne.verkaik@kro-ncrv.nl

Lees meer over

Werk en inkomen Doorwerken tot 67
Verkenning Research Opnames Uitzending

382 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Yvonne Verkaik Redacteur

Yvonne Verkaik studeerde politieke geschiedenis en cultuureducatie aan de Universiteit van Utrecht. Na haar studie werkte ze voor verschillende consumentenprogramma’s, actualiteitenrubrieken en talkshows. Op de redactie van de Monitor staat ze bekend als een researcher met oog voor detail en een voorliefde voor het menselijke verhaal. Ook begeleidt ze de stages van de nieuwe journalistieke talenten. Als journalist wil ze graag begrijpen hoe de samenleving werkt en hoopt ze verandering teweeg te brengen daar waar mensen in de knel komen.

Lees verder
@verkaiky

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

De AOW-leeftijd gaat sinds 2013 met stapjes omhoog zodat in 2022 de leeftijd 67 jaar en 3 maanden is. Maar gaat iedereen die nieuwe grens wel werkend halen? Na de zware beroepen richten we ons nu o...
Alles over dit onderzoek