Rotterdamse eliteschool weert zorgleerlingen

zondag 12 november 2017 Leestijd: 2 min.

Het is onduidelijk op welke gronden de Rotterdamse Schoolvereniging leerlingen afwijst. / KRO-NCRV

Sietze van Loosdregt

Samensteller

sietze.vanloosdregt@kro-ncrv.nl

zondag 12 november 2017 Leestijd: 2 min.

Basisschool de Rotterdamse Schoolvereniging handelt in strijd met de Wet passend onderwijs met haar strenge toelatingsbeleid. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben zijn sterk ondervertegenwoordigd op school en het is onduidelijk op welke gronden leerlingen worden afgewezen. Dat blijkt uit onderzoek van De Monitor.

Eerder brachten wij het verhaal van een moeder die op zoek ging naar een school met zo weinig mogelijk zorgleerlingen. Ze koos voor de Rotterdamse Schoolvereniging voor haar dochter. ‘Ik wil dat er in de klas ook voldoende aandacht is voor mijn dochter’, aldus de moeder. 

lees ook: ‘Passend onderwijs is een ramp voor álle leerlingen’ dinsdag 03 oktober

Uit onderzoek van De Monitor en DUO Onderwijsonderzoek & Advies onder ruim 1000 leerkrachten in het basisonderwijs blijkt dat zij de zorgen van de moeder delen. Maar liefst 86 procent stelt minder tijd te kunnen besteden aan ‘gewone leerlingen, omdat er veel tijd gaat naar de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Het artikel gaat verder onder deze video.

Zo bezien is het niet vreemd dat ouders op zoek gaan naar een school met niet al te veel zorgleerlingen. Maar sinds de invoering van de Wet passend onderwijs hebben scholen een zorgplicht. Zij zijn verplicht om leerlingen met leer- of gedragsproblemen een passende plek te bieden. Als na grondig onderzoek blijkt dat dit niet mogelijk is op de school van aanmelding moet de school op zoek naar een passende plek op een andere school.  lees ook: Leerkrachten: 'Passend onderwijs gaat ten koste van ‘gewone’ leerling' maandag 06 november

‘Slimme kindjes’

De Rotterdamse Schoolvereniging richt zich met haar twee vestigingen in Rotterdam op ‘slimme kindjes die naar een categoraal gymnasium kunnen gaan’, zo stelt onderwijsadvocaat Sanne Kruithof. Hoe de school deze kinderen selecteert valt te lezen in het schoolondersteuningsprofiel. Daarin leggen scholen vast hoe zij omgaan met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Proefles

Bij nieuwe aanmeldingen op de school speelt de proefles een belangrijke rol. De school schrijft: ‘Op de dag van de proefles wordt onderzocht of er in de beoogde groep inderdaad voldoende mogelijkheden zijn tot aansluiting. De proefles kan resulteren in een toelating of een weigering.’ De school stelt verder vooral leerlingen toe te willen laten die ‘het best gedijen in het schoolconcept’.

De Inspectie van het Onderwijs reageert niet op specifieke casussen, maar laat in algemene zin weten dat een leerling niet geweigerd kan worden ‘omdat het pedagogisch-didactisch concept niet bij het kind zou passen.’ Onderwijsadvocaat Sanne Kruithof bestudeerde de documenten van de school. Kruithof: ‘De school gaat te ver in het zich ruimte toe-eigenen om leerlingen te weigeren.’ 

lees ook: 'Je hebt straks domme schooltjes en slimme schooltjes' dinsdag 31 oktober

60 procent naar het VWO

Uit de statistieken die de school in haar jaarverslag vermeldt blijkt dat de school buitengewoon slimme leerlingen aflevert. Zo waren de Citoscores afgelopen jaar met gemiddeld 545,1 (Noord) en 542,5 (Zuid) uitzonderlijk hoog, en kreeg maar liefst 56 procent (Noord) en 60 procent (Zuid) VWO-advies. De eigen bijdrage van de school is 760 euro, waar deze gemiddeld rond de 50 euro ligt.

Twee autisten

In het schoolondersteuningsprofiel lezen we ook gedetailleerde informatie over de populatie op de school. Zo heeft de school al jaren nul leerlingen met relatief laag opgeleide ouders, zogenoemde gewichtenleerlingen. Ook het aantal leerlingen dat ondersteuning nodig heeft is terug te vinden. Zo telde de vestiging Zuid in het schooljaar 2014/2015 twee autisten, zes dyslecten en een ADHD’er op in totaal 193 leerlingen.

Directeur Per Severin van de Rotterdamse Schoolvereniging wilde ondanks meerdere verzoeken niet reageren. Het bewuste schoolondersteuningsprofiel waarin gesproken wordt over de proefles is niet meer terug te vinden op de site.

Lees meer over

Jeugd en onderwijs Onderwijs
Verkenning Research Opnames Uitzending

Onderwijs

Research

Wij volgen scholen, gemeenten en ouders in hoe zij omgaan met de sluiting van de scholen door het corona-virus.

Deel jouw ervaring 163 andere artikelen in onderzoek
Uitzending is geweest op maandag 01 juni 22:15u, NPO2

2068 tips

ontvangen

54 experts gesproken

Docenten, schoolbestuurders, ambtenaren en ouders van kinderen die tegen problemen oplopen met het thuisonderwijs.

Dit artikel is geschreven door:

Sietze van Loosdregt Samensteller

Sietze van Loosdregt komt van het platteland. En dat zie je terug zijn werk. Zo maakte hij voor De Monitor uitzendingen over megastallen, de Q-koorts en windmolens. Maar ook over sociaal maatschappelijke thema’s als het onderwijs en de sociale dienst. Hij begon zijn werk in Hilversum bij het actualiteitenprogramma Netwerk, en werkte daarna onder meer voor de discussieprogramma’s Rondom 10 en Debat op 2.

Lees verder
@sietze_1

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Steeds meer kinderen met fysieke- of psychische problemen, zoals autisme en hoogbegaafdheid, krijgen een vrijstelling van de leerplicht. Dat betekent als kinderen niet leerbaar zijn. Maar het schij...
Alles over dit onderzoek