Rechtszaak tandarts vs Achmea: valt een zorgverzekeraar onder de overheid?

woensdag 19 augustus 2015 Leestijd: 1 min.

Rechtbank.Groningen /

Judith Meulendijks

Redacteur

judith.meulendijks@kro-ncrv.nl

woensdag 19 augustus 2015 Leestijd: 1 min.

Vandaag waren we bij de rechtbank in Groningen om de rechtszaak die tandarts Daniel Joffe heeft aangespannen tegen zorgverzekeraar Achmea te volgen.

Waarom stapte tandarts Daniel Joffe naar de rechter:


Tandarts Joffe heeft inzage gevraagd in de manier waarop Achmea haar materiële controle uitvoert. De aanleiding is de controle die hij zelf heeft gehad: Achmea beweert dat hij mogelijk onrechtmatig heeft gedeclareerd en wil nu inzage in enkele patiëntendossiers. Joffe wil via de rechter te weten komen hoe die berekening dan tot stand is gekomen.

Joffe heeft daarop een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (Wob) gedaan. Die wet regelt de openbaarmaking van informatie door de Nederlandse overheid. De vraag bij deze rechtszaak is dan ook: valt een zorgverzekeraar onder de Wob? Heeft Joffe recht op deze documenten, omdat het hier om een bestuursorgaan gaat?

Tandarts Joffe vindt van wel. Zijn advocaat voert aan dat zorgverzekeraars in opdracht van de overheid de formele en materiële controle doen: de controle is dus een overheidstaak. Zeker als het gaat om de groep die bij Joffe het onderwerp is van controle: jongeren onder de 18 jaar die onder de basisverzekering vallen. Tot in detail is wettelijk gereguleerd hoe die materiële controle moet worden uitgevoerd. Daarnaast houdt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), een overheidsorgaan, toezicht op de controle door zorgverzekeraars.

Achmea vindt van niet. Haar advocaat voert nadrukkelijk aan dat Achmea niet onder de overheid valt, maar een privaatrechtelijke organisatie is. Zij zou dus niet onder de Wob vallen. Er is geen gezagsverhouding tussen NZa en Achmea. Het zijn de zorgverzekeraars die zelf bepalen of en hoe zij de controle uitvoeren; de NZa kijkt alleen of de controles rechtmatig zijn. Achmea voelt zich dus niet verplicht inzage te geven in de documenten waar Joffe om vraagt.

De uitspraak wordt binnen 6 weken gedaan.

Tandarts Joffe is niet de enige zorgverlener die gevraagd is om inzage in zijn patiëntendossiers als onderdeel van controle door de zorgverzekeraar. Voor ons dossier 'Dokters in de knel' spraken we ook enkele huisartsen die met deze controle te maken kregen. Bent u zorgverlener en heeft u ook te maken gehad met de vraag om inzage in dossiers? Of heeft u als patiënt ervaring met een controle bij uw arts? Laat het ons weten.

Lees meer over

Gezondheid en zorg Dokters in de knel
Verkenning Research Opnames Uitzending

53 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Judith Meulendijks Redacteur

Judith Meulendijks bijt zich graag vast in onderwerpen. Zij maakt graag helder vertelde verhalen over falende overheidsprocessen, en dan vooral over de mensen die daarvan het slachtoffer zijn. Ze heeft een sterk rechtvaardigheidsgevoel en probeert met haar werk als journalist bij De Monitor de samenleving een beetje beter te maken. Tipgevers, zeker ook van buiten de Randstad, kunnen bij haar terecht voor een luisterend oor. Zij worden echter niet op hun blauwe ogen geloofd; boven alles moet een verhaal kloppen. Judith’s interesse is breed, maar ligt in hoge mate bij justitie, zorg, digitalisering en (medische) privacy.

Lees verder
@judith_monitor

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Zorgverzekeraars controleren via een computersysteem het declaratiegedrag van alle zorgverleners, waaronder huisartsen. Als volgens dat systeem iemand ‘meer dan gemiddeld’ declareert, w...
Alles over dit onderzoek