Reactie werkgevers

woensdag 05 februari 2014 Leestijd: 2 min.
Redactie de Monitor

Redactie

redactie@demonitor.kro-ncrv.nl

woensdag 05 februari 2014 Leestijd: 2 min.

In onze uitzending hebben we enkele voorbeelden van mensen die zeggen dat ze ziek zijn geworden door het werk. Uiteraard hebben we aan wederhoor gedaan bij de werkgevers van deze mensen. De werkgevers van Albert Schuurman, Frans van Dijk en Peter Broeders hebben laten weten niet te willen reageren.

Dat ligt anders voor de Connexxion, de werkgever van de buschauffeurs in onze uitzending. Het busbedrijf heeft er voor gekozen om schriftelijk te reageren en deze reactie leest u hieronder:

Reactie Connexxion:
Van onze chauffeurs horen wij zeer positieve geluiden over de nieuwe bussen, waar Connexxion sinds medio januari mee rijdt. Deze bussen zijn aangeschaft en ontwikkeld in nauwe samenspraak met een afvaardiging van chauffeurs en de Ondernemingsraad. De voertuigen voldoen aan alle eisen zoals die zijn gesteld in een aantal rechtszaken (alle door Connexxion gewonnen). TNO is betrokken geweest bij het aankoop en implementatietraject.

Voor de ‘grote’ OV-bussen gelden Europese normen voor de chauffeurscabine. Voor de kleinere bussen, zoals die in Meppel en Hoogeveen rijden en waarvan er enkele duizenden in ons land zijn, zijn geen normen afgesproken. Connexxion, de andere openbaarvervoersbedrijven en FNV Bondgenoten hebben afgesproken gezamenlijk op te trekken bij het vaststellen van de gewenste specificaties van de chauffeurscabine van dit soort kleinere bussen.

Historie
In de periode juli 2011 tot eind 2013 hebben we vanuit onze stalling Hoogeveen openbaar vervoer verzorgd met een bepaald type midi OV-bus waarover door chauffeurs klachten zijn ingediend. Met een aantal aanpassingen in de midibus en training aan chauffeurs over het hanteren van een correcte rijstijl zouden de klachten verholpen moeten zijn. Hiermee is ook voldaan aan de eisen van de  inmiddels ingeschakelde Arbeidsinspectie. Op verzoek van het Gerechtshof te Leeuwarden is een onderzoek naar drie types midi OV-bussen verricht door TNO. TNO zag geen aanleiding om het type midibus waarover problemen zouden zijn, per direct van de weg te halen, temeer daar deze eind 2013 zouden worden vervangen. Dit advies is overgenomen door het Gerechtshof , dus de midibusjes mochten blijven rijden.

Intussen is er in april 2013 een projectgroep ‘Aanschaf nieuwe busjes’ gestart om te bepalen welke nieuwe midibus er zou moeten komen. Aan deze projectgroep hebben chauffeurs, leidinggevenden, vertegenwoordigers van de OR, de afdeling wagenparkbeheer en de afdeling inkoop deelgenomen. Tevens is een ergonoom gevraagd te adviseren. Bij de keuze voor de nieuwe midibus zijn de adviezen van TNO meegenomen. Dit alles heeft in goed overleg plaatsgevonden en heeft geleid tot een grote aanpassing van de stoelpositie van de in het openbaar vervoer veel gebruikte Savasstoel in de aangeschafte VDL Midcity bus. De projectgroep heeft twee keer de busfabriek bezocht. Een keer voor een gedetailleerde specificatiebespreking en één keer om het eindresultaat te beoordelen. E.e.a naar tevredenheid van de projectgroep.

Ten tijde van aanschaf van de VDL Midcity voldeed  geen enkele bus korter dan 10 meter aan de in artikel 89A cao Openbaar Vervoer genoemde normen Deze eis kan dus nooit van toepassing zijn op midibusjes. TNO heeft dan ook haar onderzoek en de daaruit voortvloeiende adviezen niet alleen op deze normen gebaseerd en meer factoren mee laten wegen. Dit neemt niet weg dat er wel een aanpassing dient plaats te vinden in de criteria voor genoemde normen. Dit is een onderwerp voor cao-besprekingen en de werkgevers zullen dit in het eerste overleg (op 5 februari a.s.) dan ook inbrengen. Het is dan aan cao-partijen, dus werkgevers en vakbonden, om hier een vervolg aan te geven.

Lees meer over

Werk en inkomen Ziek door mijn werk
Verkenning Research Opnames Uitzending

Ziek door mijn werk

Research

Deel jouw ervaring 182 andere artikelen in onderzoek
Uitzending is geweest op maandag 27 april 22:05u, NPO2

586 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Redactie de Monitor Redactie
Lees verder
@de_monitor

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

De Monitor onderzoekt de werkplek. In het verleden deden we onderzoek naar beroepsziekten en hoe het systeem op mensen met klachten reageert. Nu doen we onderzoek naar de kantoortuin.
Alles over dit onderzoek