Reactie van korpschef Bouman op onze uitzending

donderdag 20 maart 2014 Leestijd: 3 min.
Redactie de Monitor

Redactie

redactie@demonitor.kro-ncrv.nl

donderdag 20 maart 2014 Leestijd: 3 min.

Binnen de politie zijn al drie columns geschreven over ons verhaal over de aangifte. Eéntje van de ACP was positief, een andere politieman was juist heel kritisch. Maar nu heeft ook korpschef Bouman gereageerd.

Blog Bouman: Heksenjacht

Alles van waarde is weerloos. Een beroemde zin van de dichter Lucebert. Ik moest eraan denken bij het zien van het tv-programma Altijd Wat Monitor. Dat behandelde de erbarmelijke manier waarop wij met aangiften zouden omspringen. En wel door een volstrekt scheef beeld neer te zetten.

Natuurlijk maken wij fouten en natuurlijk kan het beter. Ik wil zelfs nog verder gaan: natuurlijk handelen niet alle 65.000 collega’s altijd integer. Helaas moeten wij nog steeds mensen ontslaan vanwege niet-integer gedrag. Het gros van de collega’s gaat echter uitermate professioneel, toegewijd en zorgvuldig om met burgers die aangifte doen. Het korps investeert volop in structurele verbeteringen op dit punt. Zulke aspecten miste ik volledig in de uitzending.

Altijd Wat Monitor staafde de vermeende misstanden met een aantal voorbeelden. Ook mijn eerste reactie was: dat hadden wij beter moeten doen. Bij navraag blijken deze gevallen op zijn zachtst gezegd een stuk genuanceerder te liggen. Die nuances verdoezelen om journalistiek te scoren, doet geen recht aan de waarde van ons werk. Zeker de collega’s van Service en Intake verdienen beter.

Met evenveel gemak valt op de montagetafel te bewijzen dat onze Vreemdelingenpolitie even genadeloos als gewetenloos op illegalen jaagt. Het tegendeel is waar, mocht ik vorige week met eigen ogen aanschouwen. Ik bezocht de Vreemdelingenpolitie van de Eenheid Midden-Nederland. Teamchef Manon Bodoux reageerde eind vorig jaar namelijk op mijn uitspraak in De Telegraaf dat wij het illegalenquotum van vierduizend niet zouden behalen.

Daarmee vatte de krant mijn standpunt enigszins kort door de bocht samen. Terecht wees Manon erop dat deze materie gecompliceerder ligt. Zo ging het niet om vierduizend illegalen, maar vierduizend aan te leveren overdrachtsdossiers. Of ik trouwens zin had om een keer langs te komen? Ik diende wel mijn koppel mee te nemen, want zij wilden beslist met mij op pad.

Er bestaat onrust en rumoer in het korps. Tegelijkertijd kom ik overal superenthousiaste en gemotiveerde mensen tegen. Ook dit keer. Zo’n twintig collega’s vertelden gedreven over hun werk en ik behandelde wat lopende zaken. Met enige zorg ziet de Vreemdelingenpolitie dat de basisteams straks een deel van de taken overnemen. Nu wil het toeval dat dit onderwerp onlangs ook ter sprake kwam tijdens de Realisatiedag. Kunnen wij onverkort aan de basisteamformule vasthouden?

Noodhulp, 24/7-bezetting, wijkagenten – de capaciteit van een aantal basisteamfuncties is een vaststaand gegeven. Wat dan als eerste in het gedrang kan komen, zijn de specialistische taken. Deze vereisen bovendien specifieke kennis. Vreemdelingenwetgeving is bijvoorbeeld razend ingewikkeld en verandert voortdurend. De integrale werkwijze van de basisteams blijf ik een uitstekend uitgangspunt vinden. Maar prima om met elkaar het debat aan te gaan hoe wij de vereiste specialistische kennis en kunde binnen deze teams behouden.

Tijd om naar buiten te gaan. Utrecht had een interessante casus voor mij in petto. Het oppakken van een paar illegalen. Echt foute types, in dit geval. Helaas bleek dat zij net beroep hadden aangetekend. Dat sloot aanhouding op dat moment uit. Grote teleurstelling alom. Het alternatief was overigens niet minder interessant. Het betrof een Surinaamse familie. Een man van middelbare leeftijd die als agressief te boek staat en een vrouw van rond de twintig met een jongetje van anderhalf jaar en een baby van vier maanden. Zij was inmiddels illegaal. Er liep wel een beroep, maar zonder opschortende werking. Uitzetting was onvermijdelijk.

Een hoekhuis in een straat met keurige eengezinswoningen. Wij posteerden aan de voor- en achterkant en zagen de vrouw met haar baby naar boven lopen. Zij was zichtbaar overstuur en reageerde niet op ons verzoek om de deur te openen. Wij bleven rustig wachten en probeerden contact met haar te krijgen. Een collega klom op het balkon. Als er dan toch een deur uit zou moeten, leverde deze de minste schade op. Mooi, zo’n zorgvuldige afweging.

De Vreemdelingenpolitie kent als geen ander de angst van illegalen voor uitzetting. Weet uit ervaring dat het beter is om zo iemand de tijd te gunnen om moed te verzamelen. Uiteindelijk deed zij open. Wij naar binnen. De betreffende man bleek afwezig, dus dat scheelde in elk geval eventuele agressie of narigheid. Het jongetje was geïntimideerd door al die kerels. Toch stak hij zijn armpjes uit. Een collega tilde hem op en nam het kind op schoot. Een ontroerend beeld.

Onze collega’s legden rustig en geduldig uit wat er speelt. Dat zij nu illegaal is en terug moet naar Suriname. Dat wij dat zo humaan mogelijk gaan regelen. Wij houden haar niet aan, zij is immers geen crimineel. Haar paspoort moet zij wel inleveren. Er wordt een ticket gekocht dat later op Schiphol met haar paspoort klaarligt. Aangrijpend vond ik haar vraag of zij de kinderen mocht meenemen. Zulke vertwijfeling zegt genoeg over wat zij doormaakt.

Het deed mij goed om te zien en te beleven dat het werk van de Vreemdelingenpolitie in geen enkel opzicht een heksenjacht op illegalen inhoudt. Daar is de politie niet voor. Dat streeft de politiek trouwens ook niet na. Het is een specialisme dat gedegen kennis van regelgeving en bijzonder veel inlevingsvermogen vraagt. Wat deze collega’s presteren, verdient wat mij betreft een documentaire. Ik vrees echter dat zulke positieve politieprestaties niet spraakmakend en spectaculair genoeg zijn voor televisiemakers.

Gerard Bouman
korpschef

Lees meer over

Veiligheid en handhaving Politie, waar is mijn aangifte?
Verkenning Research Opnames Uitzending

Politie, waar is mijn aangifte?

Uitzending

Deel jouw ervaring 58 andere artikelen in onderzoek

568 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Redactie de Monitor Redactie
Lees verder
@de_monitor

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Van alle aangiftes die bij de politie worden gedaan, leidt maar 5% tot een veroordeling. Hoe kan dit? Wat gebeurt er met de aangiftes bij de politie? En hoe eenvoudig en veilig is het om aangifte t...
Alles over dit onderzoek