Reactie Gastouderbureau Krokodilletje

donderdag 02 november 2017 Leestijd: 3 min.

Gastouder met kinderen op boerderij / ANP

Redactie de Monitor

Redactie

redactie@demonitor.kro-ncrv.nl

donderdag 02 november 2017 Leestijd: 3 min.

 Vorige week ontvingen wij op de redactie een brief van Gastouderbureau Krokodilletje. Daarin beschrijft de directie het niet eens te zijn met de strekking van het artikel Gastouder besteedt opvang uit aan vriendinnen en stagiaires.

Het bureau laat ons weten dat ze van mening zijn dat de publicatie geen recht doet aan de goede naam van Gastouderbureau Krokodilletje en dat zij zich ook niet herkennen in de geleverde kritiek.

Uiteraard hebben wij Gastouderbureau Krokodilletje ten tijde van de publicatie in mei gesproken en om wederhoor gevraagd. Indertijd werd geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Nu zegt het bureau dat dit niet kon vanwege een lopend onderzoek. Gelet op de recente reactie van de directie besteden we voor de volledigheid aanvullend aandacht aan deze kwestie.

Nooit een klacht ontvangen over uitbesteden opvang

Gastouderbureau Krokodilletje geeft aan nooit een klacht te hebben ontvangen van ouders over dat hun gastouder regelmatig vriendinnen en stagiaires over de vloer had. De ouders geven nu aan dat dit klopt: ‘Ons was verteld dat een achterwacht [ …] altijd door de gastouder ingezet mag worden als het nodig is […] Daarom hebben we dit nooit als probleem ervaren. Nu achteraf, weten we dat een achterwacht alleen in geval van nood ingezet mag worden.’

Gastouderbureau Krokodilletje laat ons weten: ‘Een gastouder is verplicht om het gastouderbureau in te lichten op het moment dat er stagiaires en/of vrijwilligers aanwezig zijn tijdens de opvang […] De betreffende gastouder heeft ons tijdens de jaarlijkse verplichte bezoeken niet op de hoogte gesteld (daarvan, red.)’. Daarnaast staat ook helemaal niet vast dat dit het geval is geweest volgens het bureau: ‘Deze beschuldiging van de ouders jegens de gastouder wordt betwist.’ Tijdens het jaarlijkse onderzoek van de GGD zijn inderdaad geen bijzonderheden geconstateerd.

Klacht over tik op vingers is adequaat behandeld

De ouders hebben wel per mail geklaagd over de vermeende ‘tik op de vingers’ bij Gastouderbureau Krokodilletje. Het bureau heeft toen meteen telefonisch contact opgenomen, ‘alle protocollen in werking gezet’ en er heeft een bemiddelingsgesprek plaatsgevonden tussen ouders, gastouder en gastouderbureau. ‘Er is tijdens dit gesprek in goed onderling overleg gezamenlijk door ouders en gastouder besloten om de opvang te beëindigen.’ Reden beëindiging zoals ondertekend door ouders en gastouder: ‘De kinderen zoeken toch meer uitdaging.’ Het bureau geeft aan dat tijdens dit gesprek nooit is gesproken over een vermeende ‘tik op de vingers’. Het bureau geeft aan dat de ‘tik op vingers’ enkel berust op een onaantoonbaar vermoeden dat nooit is bevestigd. Gastouderbureau Krokodilletje vindt het opmerkelijk dat de ouders geen aangifte hebben gedaan van mishandeling bij de politie.

Goedkoop duurkoop klopt niet; beoordelingscijfer 9

Gastouderbureau Krokodilletje geeft aan zich er niet in te herkennen dat de service en begeleiding door hun voordelige tarief minder zou zijn. Het gastouderbureau stelt: ‘Deze voor onze organisatie zeer schadende opmerking is volledig onterecht. Onze organisatie verleent zelfs met lage bureaukosten net zoveel, al dan niet meer dienstverlening dan duurdere organisaties.’ Het bureau stuurt daarbij een beoordeling mee waarin de ouders het bureau in zijn totaliteit beoordelen met een 9. Het totaal oordeel van de opvang door de gastouder zelf beoordelen ouders met een 5.

De ouders geven inmiddels aan dat dit klopt: ‘De frustratie van de slechte communicatie van Gastouderbureau Krokodilletje is gekomen na het invullen van het evaluatieformulier en na het beoordeling/beëindigingsgesprek […] We vinden wel dat het bureau goed gehandeld heeft na de eerste klacht en direct erna inderdaad een bemiddelingsgesprek heeft ingepland.’ Het bureau begrijpt de frustratie van de ouders niet. Zij geven aan dat er na beëindiging verder geen communicatie hoeft plaats te vinden met de ouders. Door de lopende onderzoeken vanuit de GGD en de gemeente mochten zij naar eigen zeggen niet met de ouders communiceren.

Naschrift ouders:
De ouders wilden niet dat Gastouderbureau Krokodilletje in een kwaad daglicht zou komen te staan; zij wilden enkel aanwijzen waar zij in het gastouderopvangsysteem tegenaan lopen.

Naschrift redactie:
We zijn blij dat het bureau de tijd heeft genomen om hun standpunt uitgebreid toe te lichten. Het is de redactie te doen om eventuele onvolkomenheden te duiden rond het gastouderopvangsysteem. De reactie van Gastouderbureau Krokodilletje spreekt voor zich. De uitzending over de tekortkomingen bij het toezicht op de gastouderopvang is hier terug te zien.

Lees meer over

Jeugd en onderwijs Kinderopvang
Verkenning Research Opnames Uitzending

82 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Redactie de Monitor Redactie
Lees verder
@de_monitor

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

De gastouderopvang is zeer waardevol, maar het systeem eromheen onduidelijk. Hebben we voldoende zicht op de kinderen in de gastouderopvang? Waar moeten ouders op letten als ze een gastouder kiezen...
Alles over dit onderzoek