Rapporten kritisch over aangiftesite

woensdag 29 oktober 2014 Leestijd: 1 min.

Politie - Update 2 /

Redactie de Monitor

Redactie

redactie@demonitor.kro-ncrv.nl

woensdag 29 oktober 2014 Leestijd: 1 min.

We besluiten de digitale aangiftes eens goed tegen het licht te houden. De route van de internetaangifte loopt formeel als volgt: de burger vult via de aangiftesite het aangifteformulier in. Na verzending wordt de aangifte door politiemedewerkers gecontroleerd en verwerkt. Als de aangifte is ingevoerd, ontvangt de aangever per e-mail of post een kopie van de aangifte. Internetaangifte is alleen mogelijk voor bepaalde delicten (zoals diefstal en vernieling). En burgers kunnen alleen aangifte doen van delicten zonder opsporingsindicatie. Als de dader bekend is of als er sporen zijn, moet de aangever op een andere manier aangifte doen.

We zoeken en vinden diverse rapporten waarin stevige kritiek wordt geuit op de aangiftesite van de politie. Zo houdt de Inspectie Veiligheid en Justitie de vorming van de Nationale Politie nauwlettend in de gaten. In het rapport ‘Tweede Onderzoek Vorming Nationale Politie’ zegt een teamchef over internetaangifte: “Ik heb laatst intern navraag gedaan of er nog wel eens wat met die aangiftes wordt gedaan, maar er wordt zelfs geen analyse van gemaakt.”

Verder geven politie-medewerkers aan dat de kwaliteit van de internetaangifte vaak slecht is omdat de burgers de formulieren onjuist of onvoldoende invullen. De Inspectie concludeert dat de afhandeling van de aangiftes niet goed verloopt. “Daardoor is de burger niet altijd beter af dan voorheen.”

De bevindingen van de Inspectie Veiligheid en Justitie bevestigen het beeld dat diezelfde Inspectie ook al in 2012 in een rapport schetste. De Inspectie concludeerde onder meer dat een deel van de burgers en politiemensen de internetaangifte ingewikkeld vindt en tegen technische problemen aanloopt. En: “De aangiften zijn zowel juridisch als inhoudelijk regelmatig onvolledig. Mocht (de internetaangifte red.) uitgebreid worden tot delicten met opsporingsindicatie, dan zal de kwaliteit van de aangiften een groot probleem worden.”

En laat dit nu net de ambitie van minister Opstelten zijn. Voor 1 januari 2015 moet het voor vrijwel alle delicten mogelijk zijn om aangifte te doen via internet. Voor ons aanleiding om de digitale aangiftesite kritisch onder de loep te nemen.

Lees meer over

Veiligheid en handhaving Politie, waar is mijn aangifte?
Verkenning Research Opnames Uitzending

Politie, waar is mijn aangifte?

Uitzending

Deel jouw ervaring 58 andere artikelen in onderzoek

568 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Redactie de Monitor Redactie
Lees verder
@de_monitor

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Van alle aangiftes die bij de politie worden gedaan, leidt maar 5% tot een veroordeling. Hoe kan dit? Wat gebeurt er met de aangiftes bij de politie? En hoe eenvoudig en veilig is het om aangifte t...
Alles over dit onderzoek