PvdA: 'Kinderpardon is niet mislukt, maar waarom worden zoveel kinderen afgewezen?'

dinsdag 17 januari 2017 Leestijd: 2 min.

PvdA-Tweede Kamerlid Marit Maij /

Sietze van Loosdregt

Samensteller

sietze.vanloosdregt@kro-ncrv.nl

dinsdag 17 januari 2017 Leestijd: 2 min.

Tweede Kamerlid Marit Maij (PvdA) wil weten waarom zoveel kinderen worden afgewezen voor het Kinderpardon. Onder de definitieve regeling hebben 29 kinderen en hun gezinsleden een verblijfsvergunning gekregen, van 1360 aanvragen in totaal. Maij vindt dat weinig, maar wil eerst meer informatie hebben om te kunnen beoordelen of de regeling moet worden aangepast. We spraken Maij op het PvdA-congres afgelopen zaterdag voor ons dossier Kinderpardon.

Tijdens het congres nam de partij een amendement aan voor een verruiming van het Kinderpardon in het verkiezingsprogramma van de PvdA. Maij: ‘Ik denk dat het heel mooi is dat we hebben vastgesteld dat het Kinderpardon ruimhartig moet zijn, maar ook de basis waarop het moet zijn: het internationaal vluchtelingenverdrag en het kinderrechtenverdrag.’

Het was de PvdA die ijverde voor een Kinderpardon tijdens de onderhandelingen over een regeerakkoord met coalitiegenoot VVD. In 2013 gold een tijdelijke regeling, daarna volgde een definitieve. De tijdelijke regeling was een stuk ruimhartiger. Van de 3280 aanvragen (kinderen en gezinsleden samen) kregen 1540 mensen een verblijfsvergunning.

Maij wil dan ook niet concluderen dat het Kinderpardon mislukt is, ook al heeft in 2016 slechts 1 kind een vergunning gekregen. ‘Ik ben het met u eens dat de regeling nu in het afgelopen jaar heel weinig vergunningen heeft opgeleverd. Ik wil ook graag weten hoe dat is gebeurd. Maar 1500 mensen die hier mogen blijven, dat is heel mooi, dat zijn gewortelde kinderen die ook hier zijn.’

In juni vorig jaar diende de PvdA een motie in om de afwijzingsgronden van het Kinderpardon te achterhalen. Die motie haalde geen meerderheid. Toch zal Maij de resterende 6 weken van dit kabinet naar eigen zeggen blijven proberen te achterhalen waarom zo veel kinderen worden afgewezen onder de definitieve regeling. Of dat ook zal betekenen dat ze zal pleiten voor een verruiming van het Kinderpardon – zoals de partij nu wel in haar verkiezingsprogramma opneemt – kan ze nog niet zeggen.

Meewerkcriterium

Kritische leden van de PvdA strijden al jaren om het zogenoemde meewerkcriterium uit de regeling te schrappen. Dit criterium zegt dat mensen moeten hebben meegewerkt aan hun vertrek, maar toch niet terug konden. Ze zouden dan dus buiten hun schuld na zoveel jaren nog in Nederland zijn. Eerder liet staatssecretaris Dijkhoff weten dat het meewerkcriterium de meest gebruikte grond is om een aanvraag af te keuren.

PvdA-lid Esther van Dijken wil daarom dat haar partij zich ervoor inzet om dit criterium nog deze kabinetsperiode te schrappen uit de regeling. Een vermelding in het verkiezingsprogramma is onvoldoende, vindt zij. ‘Want wie zegt dat wij na de verkiezingen weer aan de touwtjes trekken?’

Zondag 22 januari in De Monitor: Hoe maken we een einde aan het onzekere bestaan van talloze asielkinderen? Heeft u tips hierover? Stuur dan een mail naar Sietze.vanloosdregt@kro-ncrv.nl of Saskia.adriaens@kro-ncrv.nl

Lees meer over

Jeugd en onderwijs Kinderpardon
Verkenning Research Opnames Uitzending

45 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Sietze van Loosdregt Samensteller

Sietze van Loosdregt komt van het platteland. En dat zie je terug zijn werk. Zo maakte hij voor De Monitor uitzendingen over megastallen, de Q-koorts en windmolens. Maar ook over sociaal maatschappelijke thema’s als het onderwijs en de sociale dienst. Hij begon zijn werk in Hilversum bij het actualiteitenprogramma Netwerk, en werkte daarna onder meer voor de discussieprogramma’s Rondom 10 en Debat op 2.

Lees verder
@sietze_1

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Hoe effectief werkt het kinderpardon dat gewortelde asielkinderen moet beschermen tegen uitzetting? In 2016 kwam slechts 1 kind voor de regeling in aanmerking. Het kinderpardon trad in 2013 in werk...
Alles over dit onderzoek