Plasterk onverbiddelijk: Huursector moet problemen passend toewijzen zelf oplossen

woensdag 14 juni 2017 Leestijd: 3 min.

Ronald Plasterk volgde Stef Blok afgelopen jaar op als minister van Wonen, nadat Blok de afgetreden Art van der Steur verving als minister van Veiligheid en Justitie. (Foto: Archief ANP) /

Niels van Nimwegen

Verslaggever

niels.vannimwegen@kro-ncrv.nl

woensdag 14 juni 2017 Leestijd: 3 min.

Waait er een nieuwe wind op de Nederlandse huurmarkt sinds het aantreden van Ronald Plasterk (PvdA) als minister van Wonen? Niet als het aankomt op de strenge regels rondom het toewijzen van sociale huurwoningen. Ondanks dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de vereniging voor woningcorporaties Aedes en de Woonbond pleiten voor meer ruimte voor woningcorporaties wijkt Plasterk geen centimeter af van het starre beleid van zijn voorganger.

Sinds januari 2016 zijn corporaties verplicht om huishoudens die in aanmerking komen voor huurtoeslag te plaatsen in de goedkoopste sociale huurwoningen. Over de uitwerking van die maatregel maakten we eerder twee uitzendingen voor ons dossier Huurdersproblemen. Toenmalig minister Blok liet toen al weten geen maatregelen te willen nemen om huurders die nu vastlopen tegemoet te komen.

lees ook: Minister Blok (Wonen): corporaties hebben genoeg geld om woningtekort op te lossen zondag 11 december

Huurders die in aanmerking komen voor huurtoeslag mogen sinds 2016 niet meer reageren op woningen boven de zogenaamde aftoppingsgrens. Die ligt dit jaar op 592,55 voor één- en tweepersoonshuishoudens en 635,05 voor huishoudens van 3 of meer personen. Maar juist het aanbod onder die grenzen zit al een tijd in het slop, een direct gevolg van het huurbeleid dat Blok tijdens zijn bewind voerde. Zijn verhuurderheffing stuwde huren over de hele linie omhoog en stimuleerde corporaties om woningen af te stoten in plaats te bouwen.

Ouderen in de knel

In 2 uitzendingen van De Monitor onderzochten we aan de hand van cijfers over de woningmarkt en tips van kijkers welke groepen daar de zure vruchten van plukken. Vooral ouderen met een laag inkomen die een zorgwoning nodig hebben, blijken vaak mis te grijpen. Die zijn sowieso al schaars, maar door extra voorzieningen vallen de meeste van deze aangepaste woningen in het duurdere segment, buiten het bereik van ouderen met een klein pensioentje of alleen AOW. Eventueel eigen vermogen kunnen ouderen bovendien niet inzetten, omdat de huurregels alleen over inkomen gaan. Daarnaast zitten huurders met een inkomen dat net te hoog is voor huurtoeslag in de knel. Zij kunnen in praktijk alleen reageren op een segment woningen dat voor hen juist te duur is.

Het zijn precies deze groepen waarover de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Aedes en de Woonbond in het gesprek met de minister hun zorgen hebben uitgesproken. Vooral Aedes pleit voor meer ruimte in de wetgeving. Nu moet 95% van de woningen passend worden toegewezen, maar Aedes wil een ondergrens van 80%. Volgens de sector is de maatregel goed bedoeld, maar ‘te rigide’.

Stille hoop

Dat betekent dat er meer geld moet worden uitgegeven aan huurtoeslag. Misschien dat corporaties - na 5 jaar knokken tegen mr. marktwerking Blok - de stille hoop koesterden dat PvdA’er Plasterk hen gunstiger gezind zou zijn, maar het tegendeel blijkt waar.

Volgens de kersverse minister van Wonen heeft de corporatiesector genoeg vet op het bot om zelf de huren te verlagen, zoals nu al bij verschillende corporaties gebeurt. De 5% uitzonderingen die ze mogen maken zou bovendien voldoende moeten zijn om huurders die anders niet aan een woning kunnen komen bij te staan. Is dat niet zo, dan kunnen ook gemeenten bijspringen, aldus Plasterk. Hij wijst ook op de korting die corporaties sinds april kunnen krijgen als ze bouwen in het goedkoopste segment. Op die woningen hoeven ze dan minder verhuurderheffing af te dragen.

‘Eigen zak’

‘Dat argument gaat niet helemaal op,’ reageert de Woonbond. ‘Het aantal heffingsplichtige woningen wordt weliswaar kleiner, maar toch stijgt de opbrengst van de verhuurderheffing het komende jaar. Dat komt omdat woningen waar corporaties belasting over betalen meer waard zijn geworden, dus uiteindelijk betalen huurders die korting uit eigen zak.’ De huurdersorganisatie is bovendien kritisch op het feit dat Plasterk nog steeds geen cijfers heeft over het effect van passend toewijzen op wachtlijsten, terwijl de maatregel inmiddels anderhalf jaar oud is. ‘We zijn akkoord gegaan op voorwaarde dat het niet ten koste zou gaan van de slaagkansen van huurders. Feitelijk tasten we nog steeds in het duister over de precieze uitwerking.’

De Woningwet - waar passend toewijzen onderdeel van is – wordt in 2018 geëvalueerd.

Waarmee moeten we verder in ons onderzoek naar de huursector? Laat het ons weten op demonitor@kro-ncrv.nl

Lees meer over

Wonen en leefomgeving Woonproblemen
Verkenning Research Opnames Uitzending

Woonproblemen

Uitzending

Onze uitzending Wel werk, geen woning is maandagavond 11 mei om 22:15u op NPO2.

Deel jouw ervaring 143 andere artikelen in onderzoek
Uitzending is geweest op maandag 11 mei 2020 om 22:15  NPO2

1410 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Niels van Nimwegen

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Leidt de hoge woningnood tot dakloosheid?
Alles over dit onderzoek