Oud-raadslid had twee petten op bij komst windmolenpark

zaterdag 14 november 2015 Leestijd: 2 min.

adwijnen /

Bastiaan Hetebrij

Verslaggever

bastiaan.hetebrij@kro-ncrv.nl

zaterdag 14 november 2015 Leestijd: 2 min.

Het Hoevense oud-gemeenteraadslid Ad Wijnen had een financieel belang bij de bouw van de windmolens waar hij zelf als raadslid over mocht meebeslissen. Dat blijkt uit ons onderzoek in het dossier Inspraak: burger versus overheid. Wijnen ontkende indertijd dat hij die belangen nog had.

In het Brabantse Hoeven is de afgelopen jaren een merkwaardig spel gespeeld bij de bouw van een windmolenpark van energiebedrijf Eneco. Oud-gemeenteraadslid Wijnen speelt het slimste van iedereen. Toen hij nog raadslid was, had hij een persoonlijk belang bij de besluitvorming. De windturbines kwamen namelijk op het land van zijn zoon.

Wijnen houdt vol dat hij zelf geen financiële belangen had. In de gemeenteraad zei hij destijds het volgende:

‘Voorzitter, gezien het de Hoevensche Beemden is en ook al heb ik daar helemaal geen eigendommen of niks meer liggen, wil ik de indruk niet wekken dat ik erbij betrokken ben dus ik doe niet mee met dit voorstel, en ga op de tribune zitten.’

Uit ons onderzoek blijkt dat Wijnen weliswaar een maand vóór de gemeenteraadsvergadering uit het bedrijf van zijn zoon stapt, maar wél recht hield op twee derde van de inkomsten van één van de twee molens. Wijnen zelf zegt dat hij geen cent heeft gehad.


Wijnen zegt dat de constructie om fiscale redenen is bedacht. Feit is dat hij als eigenaar, dan wel zijn vrouw en dochters, delen in de inkomsten. Waarom dat geen belang is, kunnen wij niet meer begrijpen. Hier een stuk uit de het overdrachtsdocument dat we uit het Kadaster visten.

‘Tussen partijen is overeengekomen .. dat de netto-opbrengst .. van de tweede windmolen .. door verkrijger wordt gedeeld met de eigenaar, zodanig dat de eigenaar (bedoeld wordt Ad Wijnen, red.) (danwel diens rechtverkrijgende(n) (echtgenote en beide dochters)) het twee/derde deel van de netto-opbrengst zal verkrijgen.’

Brood uit de mond

Hoewel Wijnen zegt nooit gedebateerd te hebben over de windmolens, heeft hij wel invloed uit proberen te oefenen. Raadslid Gert Logt, die tegen de komst van de windmolens was, zegt in onze uitzending dat Wijnen hem verweet dat zijn tegenstem ten koste ging van Wijnen’s zoon. Je stoot hem het brood uit de mond!

Ook stormde Wijnen bij zowel een wethouder als ambtenaren binnen, toen bleek dat de vergunning voor het windpark er niet op tijd was geregeld. Twee integriteitsrapporten over Wijnen kleuren dit beeld verder in. Die oordelen dat er een risico van belangenverstrengeling is.

Raadsleden dienen zich rekenschap te geven van bijzondere (familie)verbanden. Als die banden te nauw zijn, dient een raadslid zich niet te bemoeien met een dergelijke zaak. Ook dienen raadsleden niet te veel als belangenbehartiger voor bedrijven op te treden.

bron: rapport BING

Het andere rapport schrijft dat Wijnen...

...zijn positie als raadslid misbruikt om iemand te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden.

bron: rapport Capra

Heeft u ook informatie over belangenverstrengeling, mail ons: demonitor@kro-ncrv.nl

Lees meer over

Wonen en leefomgeving Inspraak
Verkenning Research Opnames Uitzending

68 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Bastiaan Hetebrij Verslaggever

Bastiaan Hetebrij is politicoloog en studeerde in Amsterdam en New York. Hij liep stage bij de Duitse zender Phoenix in Berlijn en werkte als verslaggever bij AT5 en de politieke redactie van RTL-Nieuws. Hij probeert te werken volgens het journalistieke adagium: eerst de feiten, dan het werk, dan de mening en dat doet hij als verslaggever, regisseur en online. Zijn interessegebied is breed. Hij zoekt graag naar belangentegenstellingen, dieperliggende oorzaken en de al dan niet oprechte drijfveren van betrokkenen.

Lees verder
@bhetebrij

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Bij grote bouwprojecten van de overheid is er vrijwel altijd onvrede bij omwonenden. Hoeveel invloed en inspraak hebben zij bij de bouwplannen wanneer er een weg of een windmolen in hun achtertuin ...
Alles over dit onderzoek