Oproep: hoe gaan gemeenten om met handhavingsverzoeken?

woensdag 01 februari 2017 Leestijd: 1 min.

gemeenten moeten erop toezien waar bedrijvigheid is toegestaan (foto: Archief ANP) /

Niels van Nimwegen

Verslaggever

niels.vannimwegen@kro-ncrv.nl

woensdag 01 februari 2017 Leestijd: 1 min.

Gemeenten moeten erop toezien dat iedereen zich aan de spelregels houdt als het aankomt op bouw- en milieuvergunningen. Maar doen ze dat ook? En als ze dat doen, gebeurt dat dan onpartijdig? Voor ons dossier Lokaal Bestuur zijn we op zoek naar ervaringen met handhavingsverzoeken.

Je buurman bouwt zonder bouwvergunning een loods tegen je achtertuin en gaat daarin aan de slag met een bedrijf, terwijl in het bestemmingsplan staat: wonen. In verband met herrie en stank dien je een klacht in bij de gemeente met het verzoek op te treden. Maar in plaats van een sanctie, deelt de gemeente alsnog een vergunning uit of past het bestemmingsplan aan. Als burger heb je dan geen andere mogelijkheid dan de overlast aan te vechten via de rechter, maar ook die biedt niet altijd een uitweg. De gemeente legt het vonnis naast zich neer of rekt het nemen van een nieuw besluit eindeloos op.

Zomaar een voorbeeld van hoe handhaving in de praktijk kan gaan. Is er een overtreding dan moet de gemeente optreden, zou je zeggen. Maar de praktijk is weerbarstiger, want gemeenten moeten verschillende belangen afwegen. Heeft de buurman alvast een voorschot genomen op een nieuw bestemmingsplan, waarover de raad zich al positief heeft uitgesproken, dan kan een overtreding tijdelijk worden gedoogd.

Die belangenafweging moet alleen wel onpartijdig gebeuren. En daar wringt hem de schoen, zo signaleert ook de Nationale Ombudsman in opeenvolgende rapporten. Gemeenten worstelen met de taak om handhavend op te treden. Daardoor lijken ze soms eerder op te komen voor de belangen van brutale burgers of bedrijven, die hun gang gaan in de wetenschap dat de lokale overheid hun illegale activiteiten toch wel legaliseert. Door alsnog een vergunning af te geven of een situatie te gedogen, terwijl ondertussen het bestemmingsplan wordt aangepast.

In de tips zien we dit ook veelvuldig terug. Een verhuurder die kantoren ombouwt tot woningen, maar pas daarna een vergunning aanvraagt en die vervolgens alsnog door de gemeente wordt geaccordeerd. Een boer met een winkel in zelf gekweekte groenten, die de gemeente vraagt op te treden tegen illegaal gevestigde concurrent, maar die pas na jaren procederen gelijk krijgt.

Hoe gaan gemeenten om met hun handhavingstaak? Heb je een ervaring waar je ons attent op wil maken? En kun je die onderbouwen met bewijs? Laat het ons weten op demonitor@kro-ncrv.nl

Lees meer over

Overheid en bureaucratie Lokaal bestuur
Verkenning Research Opnames Uitzending

545 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Niels van Nimwegen

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Gemeentes en provincies hebben veel invloed op onze leefomgeving, maar de controle daarop staat onder druk en dat leidt mogelijk tot meer misstanden. Wij willen hier meer over te weten komen.
Alles over dit onderzoek