Opnieuw Kamervragen over ICT-problemen Belastingdienst na onbevredigend antwoord Wiebes

zaterdag 13 februari 2016 Leestijd: 2 min.

Staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes. /

Judith Meulendijks

Redacteur

judith.meulendijks@kro-ncrv.nl

zaterdag 13 februari 2016 Leestijd: 2 min.

Ontevreden is Astrid Oosenbrug, Tweede Kamerlid voor de PvdA, met de antwoorden van staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes. In het vragenuurtje kreeg Oosenbrug de kans hem twee vragen te stellen naar aanleiding van onze uitzending Digitaal Doolhof, waarin we aantoonden dat er een privacy-lek is bij de Belastingdienst. Wiebes: ‘Dat is niet helemaal te voorkomen.’ Nu stelt zij opnieuw Kamervragen, samen met haar PvdA-collega Ed Groot.

Oosenbrug vroeg tijdens het vragenuur wat de staatssecretaris gaat doen aan het privacylek waarbij naam, Burgerservicenummer en inkomensgegevens door de Belastingdienst met vreemden wordt gedeeld. Wiebes antwoordde dat hij daar geen oplossing voor heeft. ‘Het is niet helemaal te voorkomen dat er af en toe iemand is die gegevens te zien krijgt die volstrekt niet voor hem bestemd zijn. Dat is met de nieuwe werkwijze minder, maar om uit deze juridisch spagaat te komen, heb ik de oplossing niet.’

Ook zei Wiebes dat het hier niet om een systeemfout gaat bij de Belastingdienst, maar dat het probleem ligt bij de Basisregistratie Personen (BRP): als er mensen foutief staan ingeschreven op een adres, neemt de Belastingdienst die foutieve gegevens over en zijn mensen onterecht toeslagpartners. Echter, in ons onderzoek laten we zien dat ook bij juiste informatie in de BRP, de Belastingdienst mensen aan elkaar blíjft koppelen als toeslagpartners. Het probleem ligt wel degelijk bij de Belastingdienst en haar ICT.

Opnieuw Kamervragen

Oosenburg heeft nu de volgende schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris:

  1. Herinnert u zich uw antwoorden op de mondelinge vragen over de privacylekken bij de Belastingdienst (vragenuur 2 februari 2016)?
  1. Kunt u toelichten waarom u van mening bent dat er géén systeemfouten in de datasystemen van de Belastingdienst zitten als gevolg waarvan privacylekken plaatsvinden en toeslagen (plotseling) niet worden uitgekeerd?
  1. Wat is uw reactie op de uitspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat privacylekken bij de Belastingdienst ‘onaanvaardbaar’ zijn? Welke consequenties trekt u daaruit?
  1. Gaat u binnen de termijn die de AP heeft gesteld om maatregelen te treffen, doch (uiterlijk) medio 2016, orde op zaken stellen binnen de Belastingdienst? Zo nee, waarom niet?
  1. Wat is uw reactie op de uitspraak van hoogleraar belastingrecht De Bont dat (ambtenaren van) de Belastingdienst geheimhoudingsplicht hebben en op schending maximaal een jaar gevangenisstraf staat?
  1. Waarom worden, gezien de wettelijke geheimhoudingsplicht, niet alle meldingen van privacyschending en foute registraties acuut (handmatig) aangepast door de Belastingdienst?
  1. Bent u bereid gedupeerden te compenseren voor fouten in de systemen van de Belastingdienst? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarop kunnen gedupeerden op korte termijn rekenen?

We wachten het antwoord van de staatssecretaris af.

Heeft u ook soortgelijke problemen met de Belastingdienst? Of loopt u vast in het digitale doolhof van een andere overheidsdienst? Laat het ons weten op: tip insturen.

Lees meer over

Overheid en bureaucratie Digitaal doolhof
Verkenning Research Opnames Uitzending

278 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Judith Meulendijks Redacteur

Judith Meulendijks bijt zich graag vast in onderwerpen. Zij maakt graag helder vertelde verhalen over falende overheidsprocessen, en dan vooral over de mensen die daarvan het slachtoffer zijn. Ze heeft een sterk rechtvaardigheidsgevoel en probeert met haar werk als journalist bij De Monitor de samenleving een beetje beter te maken. Tipgevers, zeker ook van buiten de Randstad, kunnen bij haar terecht voor een luisterend oor. Zij worden echter niet op hun blauwe ogen geloofd; boven alles moet een verhaal kloppen. Judith’s interesse is breed, maar ligt in hoge mate bij justitie, zorg, digitalisering en (medische) privacy.

Lees verder
@judith_monitor

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

De overheid trekt zich steeds verder terug achter een digitaal loket. Maar wat gebeurt er als jouw gegevens niet kloppen? Zoals bij de Belastingdienst, de Basisregistratie Personen, DUO of het UWV....
Alles over dit onderzoek