‘Ook ouders houden kinderen af van passende onderwijsplek’

zaterdag 18 november 2017 Leestijd: 3 min.

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs: ‘Als passend onderwijs niet lukt komt dat vaak doordat ouders niet akkoord gaan met de aangeboden plek’ / KRO-NCRV

Sietze van Loosdregt

Samensteller

sietze.vanloosdregt@kro-ncrv.nl

zaterdag 18 november 2017 Leestijd: 3 min.

Als leerlingen geen passend onderwijs krijgen, komt dat vooral omdat ouders niet akkoord gaan met de aangeboden plek voor hun kind. Dat stellen samenwerkingsverbanden passend onderwijs in een rondgang van de Monitor langs 34 van de in totaal 152 samenwerkingsverbanden.

Sinds de invoering van de wet passend onderwijs in 2014 zijn deze samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor het bieden van een passende plek voor de basis- en middelbare scholieren in hun regio. Soms lukt het niet om voor leerlingen met gedrags- of leerproblemen een passende plek te vinden. Zo zitten momenteel in Nederland zo’n 10.000 kinderen thuis.

Van de 34 samenwerkingsverbanden die onze vragen beantwoordden, zegt de meerderheid (19) voor ieder kind in hun regio een passende plek te hebben. Toch betekent dat niet dat alle kinderen ook daadwerkelijk passend onderwijs krijgen. Want in 16 van deze samenwerkingsverbanden gaan ouders soms niet akkoord met het aanbod dat volgens het samenwerkingsverband wel degelijk passend is voor het kind.

 

Ouders niet overtuigd

Een directeur stelt: ‘Als directeur van het samenwerkingsverband heb ik nooit problemen om een geschikte onderwijsplek voor een leerling te vinden. Wat wel een probleem is, is dat ouders niet overtuigd raken van de noodzaak van een bepaalde aanpak of bepaalde school.’

Een andere directeur laat ons weten: ‘Het is goed dat ouders veel rechten hebben, zij zijn primair verantwoordelijk. Maar tegelijkertijd komt het recht van het kind (op onderwijs, op zorg) daardoor soms in de knel. Als samenwerkingsverband zijn wij er om de ondersteuning in het onderwijs voor de leerlingen te bieden. Dat kan soms afwijken van hetgeen ouders voor ogen hadden.’

 

Particulier onderwijs

We vroegen de samenwerkingsverbanden ook wat zij van het conceptwetsvoorstel ‘Onderwijs op een andere locatie dan school’ vinden. In dat wetsvoorstel is onder meer geregeld dat leerlingen tijdelijk ondergebracht kunnen worden op een particuliere school, betaald door het reguliere onderwijs. Momenteel is dat nog wettelijk verboden, maar zoals we afgelopen zondag in De Monitor lieten zien, gebeurt dit wel degelijk.

‘Schoolbesturen moeten zorgen voor een passende plek!’

Toch vinden slechts 9 van de 34 samenwerkingsverbanden het een goed idee als het wettelijk mogelijk wordt gemaakt om de schoolgang van leerlingen op een particuliere school te financieren. Zoals een directeur stelt: ‘Door deze mogelijkheid te openen kunnen ouders zelf allerlei plekken gaan zoeken buiten het onderwijs om en van het samenwerkingsverband eisen dat zij dergelijke voorzieningen gaan betalen. Dat zou een inbreuk betekenen op de zorgplicht van de schoolbesturen. Zij moeten zorgen voor een passende plek!’

Een belangrijke voorwaarde voor plaatsing in het particulier onderwijs is volgens het wetsvoorstel wel dat het samenwerkingsverband het met ouders eens is dat er geen passende plek te vinden is voor een leerling in het reguliere onderwijs. Die voorwaarde is essentieel, aldus een van de directeuren: ‘Het kan naar mijn idee niet zo zijn dat onderwijsgeld wordt ingezet, omdat ouders er zelf voor kiezen om naar een particuliere voorziening te gaan, terwijl er een dekkend aanbod aanwezig is binnen het samenwerkingsverband.’

Volgens een ander is het oneerlijk om reguliere scholen met particuliere te vergelijken. ‘Omdat particulier onderwijs veelal gefinancierd wordt door vermogende ouders, kunnen de klassen kleiner zijn en de ondersteuning intensiever. (…)Vanwege de ruimere bekostiging van particulieren kan de particuliere school meer doen.’

‘Mondige en veeleisende ouders zullen de druk opvoeren.’

Deze directeur vreest dan ook de ongewenste gevolgen van de invoering van de wet. Volgens hem bestaat de kans ‘dat ouders meer en meer gaan opteren voor particulier onderwijs. Mondige en veeleisende ouders zullen de druk opvoeren en mogelijk ook eerder juridische geschillen starten.’

‘Onderwijs zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn en niet een thema waarop mensen winst maken.’

Bovendien, zo stellen meerdere directeuren, hoeven particuliere scholen zich niet aan dezelfde voorwaarden te houden als reguliere. ‘Let op bij aanbod van particulier onderwijs of er niet een hele hoge winstmarge wordt gemaakt. Onderwijs zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn en niet een thema waarop mensen winst maken.’ En een ander: ‘Is er ook zicht op het aantal leerlingen dat door een particuliere school niet toegelaten wordt? Of dat de leerling tussentijds de particuliere school verlaat omdat studievorderingen en/of begeleiding niet waargemaakt kunnen worden?’

Kijk hier de uitzending terug over passend onderwijs

 

Oproep

Ben jij werkzaam in het onderwijs en herken je wat deze directeuren stellen? Zijn ouders soms te veeleisend? Of hebben ze soms ook een punt met hun kritiek op het onderwijs? Stuur ons een tip: stuur tip.  Wij horen het graag!

Lees meer over

Jeugd en onderwijs Onderwijs
Verkenning Research Opnames Uitzending

Onderwijs

Research

Wij volgen scholen, gemeenten en ouders in hoe zij omgaan met de sluiting van de scholen door het corona-virus.

Deel jouw ervaring 163 andere artikelen in onderzoek
Uitzending is geweest op maandag 01 juni 22:15u, NPO2

2070 tips

ontvangen

54 experts gesproken

Docenten, schoolbestuurders, ambtenaren en ouders van kinderen die tegen problemen oplopen met het thuisonderwijs.

Dit artikel is geschreven door:

Sietze van Loosdregt Samensteller

Sietze van Loosdregt komt van het platteland. En dat zie je terug zijn werk. Zo maakte hij voor De Monitor uitzendingen over megastallen, de Q-koorts en windmolens. Maar ook over sociaal maatschappelijke thema’s als het onderwijs en de sociale dienst. Hij begon zijn werk in Hilversum bij het actualiteitenprogramma Netwerk, en werkte daarna onder meer voor de discussieprogramma’s Rondom 10 en Debat op 2.

Lees verder
@sietze_1

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Steeds meer kinderen met fysieke- of psychische problemen, zoals autisme en hoogbegaafdheid, krijgen een vrijstelling van de leerplicht. Dat betekent als kinderen niet leerbaar zijn. Maar het schij...
Alles over dit onderzoek