'Onterecht verkregen pgb-geld verhaald op minderjarige kinderen'

woensdag 03 augustus 2016 Leestijd: 4 min.

vader kind moeder geld stress /

Saskia Adriaens

Verslaggever

saskia.adriaens@kro-ncrv.nl

woensdag 03 augustus 2016 Leestijd: 4 min.

‘Mijn zoons draaien op voor de schuld van hun moeder,' zegt een vader. Met groot ongeloof hoor ik zijn verhaal aan. ‘Het zorgkantoor heeft expliciet tegen mij gezegd: ‘De schuld staat op de naam van de kinderen. Dus ongeacht of ze minderjarig zijn of wilsonbekwaam, dit is uiteindelijk hun verantwoordelijkheid.’ Daarop heb ik gezegd: ‘Dan kunnen jullie op de stoep gaan staan, maar dat bedrag hebben die kinderen natuurlijk niet.’

Er zit een gebroken man voor me. Bij het verhaal over zijn ex val je van de ene in de andere verbazing. Eerder publiceerden we al verhalen over moeders die hun kind bewust ziek zouden maken of houden en daarvoor dus onterecht pgb-geld hebben ontvangen. Ook lieten we een kinderarts aan het woord die zegt ook te zien dat er op die manier onterecht zorggeld ontvangen kan worden. Daarom vindt ze dat er meer op vroegsignalering en preventie moet worden ingezet.

Kindermishandeling

Bij het verhaal van deze vader van twee zoons, die voor nu nog anoniem wil blijven, gaat het ook om een complexe zaak waarbij de moeder jarenlang pgb-geld heeft ontvangen voor de zorg voor haar kinderen. Na een uitgebreid onderzoek door een vertrouwensarts van Veilig Thuis constateert zij dat er bij de vrouw sprake is van Münchausen by proxysyndroom. De arts heeft daarop aangifte gedaan van kindermishandeling en fraude. Dat onderzoek ligt nu bij de recherche en het jongste kind is inmiddels uit huis geplaatst. De oudste is al meerderjarig en woont nog bij zijn moeder.

Het medisch dossier wat de arts heeft aangelegd, mag ik in vertrouwen inzien. En zelfs na het lezen hiervan, geloof je nog nauwelijks dat dit echt gebeurd is: een waslijst aan ziekenhuisbezoeken, behandelingen met infusen en medicijnen voor een kind dat achteraf gezien dat niet had moeten krijgen. Met brieven van artsen waaruit al blijkt dat zij de symptomen van de jongen niet kunnen verklaren, maar die toch zijn doorgegaan met behandelingen, afgaand op het verhaal van de moeder. Waarbij in 2007 ook al een keer door een arts wordt aangegeven dat er een vermoeden is van Münchausen by proxy. Ook schijnt de vader meerdere keren aan de bel te hebben getrokken, maar hij werd niet gehoord. Eén zoon heeft jarenlang onterecht in een rolstoel gezeten en veel lesuren op school gemist. Die jongen is nu aan het revalideren.

130 duizend euro

De moeder kreeg volgens de vader en vertrouwensarts in twee jaar tijd zo’n 130 duizend euro aan persoonsgebonden budgetten die ze niet kon verantwoorden. Daar zit ook een pgb in wat voor de moeder zelf was, volgens vader. Omdat zij de pgb’s niet goed kon verantwoorden, probeert het zorgkantoor van zorgverzekeraar Zilveren Kruis het geld terug te vorderen met aanmaningen. Volgens de vader gaat het om een openstaande schuld van 34 duizend euro op naam van het oudste kind en 77 duizend euro voor de jongste. De documenten hiervan mag ik inzien. Ook zie ik wat de oudste zoon in één jaar tijd aan pgb heeft ontvangen: een totaal van 17.539 euro

De vader laat mij ook een mail zien, die hij begin dit jaar naar het zorgkantoor stuurde: ‘Op mijn verzoek heeft het zorgkantoor mij opgenomen in de post die naar mijn ex-vrouw gaat, ik krijg dus dezelfde post als mijn ex-vrouw en afgelopen donderdag kreeg ik een derde aanmaning voor een bedrag van ruim € 48.000, te betalen binnen 7 dagen. Omdat ik weet dat de schuld op naam staat van (ene zoon) en (andere zoon), wil ik voorstellen om de schuld te "bevriezen" en te bekijken wat juridisch mogelijk is om de schuld op naam van mijn ex te zetten, zij is tenslotte de veroorzaker van deze gigantische schuld en heeft het op haar rekening ontvangen, en ik ben dan ook van mening dat de veroorzaker zal moeten betalen.’ De zorgverzekeraar heeft hieraan gehoor gegeven volgens de vader zodat de schuld niet verder oploopt door incassokosten. ‘Maar ze zeiden er wel bij dat de schuld op naam van de kinderen gewoon blijft openstaan.’

Ongelofelijk

Hoe kan dit, vraag ik me af. Hoe kunnen minderjarige kinderen, die weliswaar budgethouder waren van het persoonsgebonden budget, maar aangevraagd door de moeder, verantwoordelijk worden gehouden voor deze schuld? Als ik zelf bel met Zilveren Kruis en vraag of dit echt mogelijk is, krijg ik van een medewerker te horen dat dat juist is: ‘Ja het klinkt ongelofelijk, maar het kind is de rechthebbende. Hij of zij kan uiteindelijk wel in beroep gaan bij de rechter om de schuld bij de ouder neer te leggen, maar ik weet van een andere zaak dat de rechter toen besloot dat het kind rechthebbende was, en dus ongelijk kreeg.’ Omdat ik niet wil en kan geloven dat minderjarige kinderen kunnen opdraaien voor de schuld van een moeder, bel ik met nog een ander zorgkantoor, ditmaal van CZ Verzekeringen. De medewerker die ik daar te spreken krijg, zegt heel stellig: ‘Nee dat kan niet, want als een kind minderjarig is, zijn de ouders verantwoordelijk.’ Een ander verhaal dus. Betekent dit dat het per zorgverzekeraar verschilt of geven ze hun eigen uitleg eraan?

Ook de vertrouwensarts van Veilig Thuis heeft dit gegeven opgenomen in haar rapportage. Daarover zegt ze: ‘Het feit dat deze kinderen door moeders toedoen een schuld op hun naam hebben staan, zien wij als een vorm van kindermishandeling, materieel én psychisch.’ Ook de vertrouwensarts kon in eerste instantie niet gelijk aannemen dat wat de vader beweerde, waar was. ‘Ik kon het ook niet geloven en heb zelf met het zorgkantoor gebeld, maar die deden er tot mijn grote verbazing heel lauw over. Zo van: 'Het loopt niet zo’n vaart'. Terwijl ik dat schokkend vind: de moeder krijgt elke maand een aanmaning, maar betaalt het niet en er gebeurt verder niks. Zijn die aanmaningen dan voor de vorm? Het gaat om 130.000 euro gemeenschapsgeld wat zij heeft uitgegeven aan nieuwe spullen en vakanties.’ De vertrouwensarts vermoedt dat de oudste zoon, die nog thuis woont en op wie het geld al verhaald kan worden omdat hij meerderjarig is, waarschijnlijk die aanmaningen niet eens onder ogen krijgt. Voor het jongste kind van vijftien jaar draait de moeder nog financieel op totdat hij meerderjarig is. Hij woont zelf momenteel in een pleeggezin.

Rondgang

Tot op heden schijnt de moeder alles te ontkennen, ook dat er schulden zijn. Ondertussen heb ik in een rondgang geprobeerd meer duidelijkheid te krijgen over de schulden die op naam komen van kinderen, maar dat heeft tot dusver nog niet veel opgeleverd. Uiteraard heb ik contact opgenomen met de afdeling persvoorlichting van Zilveren Kruis en die hebben per mail laten weten hierop terug te komen. Ook heb ik de vraag uitgezet bij SKGZ (ombudsman en geschillencommissie zorgverzekeringen), maar die antwoorden dat ze niet inhoudelijk op de zaak kunnen reageren omdat deze zaak van voor 2015 is en toen viel onder AWBZ. ‘In het kader van de AWBZ gold een bij wet geregelde klachten- en geschillenregeling en uit onze reglementen vloeit voort dat wij dan niet bevoegd zijn. Om die reden kunnen wij niet inhoudelijk op de zaak reageren.’ Bij een rondgang langs advocaten heb ik ook nog geen duidelijk antwoord gekregen op mijn vraag of dit juridisch gezien mogelijk is. Kortom wordt vervolgd. Ondertussen vragen we ons af of dit vaker voorkomt. Heb jij een verhaal wat hierop lijkt, dan hoor ik dat graag. Mailen kan naar: tip insturen.

Lees meer over

Algemeen Algemeen
Verkenning Research Opnames Uitzending

1292 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Saskia Adriaens Verslaggever

'Ogen openen en gedachten kantelen’, dat is de grootste drijfveer van Saskia Adriaens. De eerste jaren na haar studie journalistiek heeft zij als freelancer voor multiculturele televisie (MTNL) gewerkt en geschreven voor diverse media zoals kranten, Opzij en Oneworld. Tien jaar geleden alweer is zij begonnen bij de publieke omroep. Als verslaggever heeft ze reportages gemaakt in binnen- en buitenland, voor onder andere de actualiteitenrubriek Netwerk, Altijd Wat, Brandpunt Profiel, Kruispunt en sinds 2015 voor De Monitor. Vooral sociaal-maatschappelijke onderwerpen zoals de multiculturele samenleving, vluchtelingenproblematiek, vrouwenrechten, onderwijs en opvoeding hebben haar interesse. Maar zoals Einstein ook al zei: ‘Ik heb geen speciaal talent, ik ben vooral razend nieuwsgierig!’

Lees verder
@sadriaens

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

We krijgen dagelijks veel tips binnen over uiteenlopende onderwerpen. En lang niet altijd over de onderwerpen die we momenteel onderzoeken. Ook deze tips willen we u niet onthouden. Want wellicht h...
Alles over dit onderzoek