Onderwijsdeskundige kritisch op Voor- en Vroegschoolse beleid (VVE) van gemeenten

dinsdag 05 april 2016 Leestijd: 1 min.

Onderwijsdeskundige Geert Driessen. /

Saskia Adriaens

Verslaggever

saskia.adriaens@kro-ncrv.nl

dinsdag 05 april 2016 Leestijd: 1 min.

Voor ons dossier Onderwijs gaan we op bezoek bij onderwijsdeskundige Geert Driessen. Hij is gespecialiseerd in onderwijsachterstandenbeleid. Volgens hem is het heel belangrijk om te investeren in jonge kinderen, maar hij is toch kritisch op het Voor- en Vroegschoolse beleid (VVE). 'Sinds 2000 is VVE op grote schaal ingevoerd. Er is al 5 miljard euro ingestoken. Maar tot nu toe is nooit bewezen of het effect heeft.'

De onderwijsdeskundige is niet de enige die kritiek heeft op het door de gemeente opgelegde VVE-beleid waarmee pedagogisch medewerkers en peuterspeelzalen dienen te werken. De peutermethode werd ontwikkeld om kinderen met een taalachterstand te helpen. Maar werken dergelijke methodes wel? Dat vragen meedere tipgevers, die zich na onze eerdere uitzending over prestatiedruk in het kleuteronderwijs, melden zich af.

'Niet voldoende opgeleid'

Driessen is vooral kritisch op het feit dat gemeentes allemaal zelf mogen bepalen hoe ze het VVE-beleid inzetten. 'Gemeentes rekken nu de definitie op van de doelgroep. Niet alleen kinderen met een taalachterstand krijgen dan VVE, maar ook kinderen met sociaal-emotionele problemen, terwijl de pedagogisch medewerkers daar helemaal niet voor zijn opgeleid.'

Driessen stelt dat gemeentes te vrij zijn in het invullen van het VVE-beleid. ‘Het wordt verkocht onder mom van maatwerk leveren. In elke gemeente zou de situatie en de doelgroep anders zijn. Maar dat betwijfel ik. Ik kan me niet voorstellen dat een kind in Arnhem met taalachterstanden anders is dan een kind in Amsterdam.’

‘Het VVE-beleid wordt dus overal anders uitgevoerd en wat het beste is, weet men niet,’ zo concludeert Driessen. ‘In de ene gemeente letten ze bijvoorbeeld op het opleidingsniveau van de ouders, in de andere gemeente wordt gekeken of het kind een allochtone herkomst heeft, in weer een andere gemeente wordt gekeken of het kind leerproblemen of zelfs een leerstoornis heeft. De doelgroep is zo divers dat het gewoon heel lastig is om daar een geschikt programma op af te stemmen. Daarbij komt dat degene die de programma’s uitvoeren, dat zijn de peuterspeelzaalleidsters en in de basisschool de kleuterjuffen, dat die ook niet van al die markten voldoende thuis zijn.’

We gaan verder met ons onderzoek naar het VVE-beleid. Heb je er ervaring mee en wil je reageren op dit onderwerp? Mail: tip insturen.

Lees meer over

Jeugd en onderwijs Onderwijs
Verkenning Research Opnames Uitzending

Onderwijs

Research

Wij volgen scholen, gemeenten en ouders in hoe zij omgaan met de sluiting van de scholen door het corona-virus.

Deel jouw ervaring 163 andere artikelen in onderzoek
Uitzending is geweest op maandag 01 juni 22:15u, NPO2

2068 tips

ontvangen

54 experts gesproken

Docenten, schoolbestuurders, ambtenaren en ouders van kinderen die tegen problemen oplopen met het thuisonderwijs.

Dit artikel is geschreven door:

Saskia Adriaens Verslaggever

'Ogen openen en gedachten kantelen’, dat is de grootste drijfveer van Saskia Adriaens. De eerste jaren na haar studie journalistiek heeft zij als freelancer voor multiculturele televisie (MTNL) gewerkt en geschreven voor diverse media zoals kranten, Opzij en Oneworld. Tien jaar geleden alweer is zij begonnen bij de publieke omroep. Als verslaggever heeft ze reportages gemaakt in binnen- en buitenland, voor onder andere de actualiteitenrubriek Netwerk, Altijd Wat, Brandpunt Profiel, Kruispunt en sinds 2015 voor De Monitor. Vooral sociaal-maatschappelijke onderwerpen zoals de multiculturele samenleving, vluchtelingenproblematiek, vrouwenrechten, onderwijs en opvoeding hebben haar interesse. Maar zoals Einstein ook al zei: ‘Ik heb geen speciaal talent, ik ben vooral razend nieuwsgierig!’

Lees verder
@sadriaens

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Steeds meer kinderen met fysieke- of psychische problemen, zoals autisme en hoogbegaafdheid, krijgen een vrijstelling van de leerplicht. Dat betekent als kinderen niet leerbaar zijn. Maar het schij...
Alles over dit onderzoek