Ondanks risico op ‘ernstige gezondheidsschade voor cliënten’ blijft pgb-instelling uit onze uitzending open

maandag 24 juli 2017 Leestijd: 5 min.

Dominic, een van de eerste tipgevers in ons dossier PGB-fraude /

Stephanie Sint Nicolaas

Redacteur

stephanie.sintnicolaas@kro-ncrv.nl

maandag 24 juli 2017 Leestijd: 5 min.

Tientallen oud-cliënten en medewerkers tipten ons vorig jaar over pgb-instelling Monte Christo, ook actief onder de naam Stichting Phareon. We maakten een uitzending over de grote woorden en beperkte daden van deze zorgverlener. Hoewel cliënten veelvuldig melding maakten van tekort schietende zorg, bleef de zorgverlener toch actief. Nu ligt er een tweede rapport van de inspectie, en dat is niet mals. Volgens IGZ kan de zorg die deze zorgverlener biedt leiden tot ernstige gezondheidsrisico’s voor cliënten. Waarom kan deze zorgverlener maar blijven doorgaan?

Ons verhaal over Monte Christo begint bij twee oud-cliënten, Chantal en Dominic. Zij vinden dat de begeleiding die zij van Monte Christo kregen, niet in verhouding stond tot de hoogte van hun persoonsgebonden budget (pgb). Dominic en Chantal geven aan dat ze zich aan hun lot overgelaten voelen.

Alleen op een zolderkamer

Nadat we hun verhaal publiceren, worden we benaderd door een moeder van een voormalig cliënt van Monte Christo. Zij vertelt dat haar dochter van 16, die met gedragsproblematiek kampt, in haar eentje op een zolderkamer werd ondergebracht en geen noemenswaardige begeleiding kreeg van de instelling. Uiteindelijk worden we benaderd door tientallen oud-medewerkers en voormalig cliënten. Uit hun klachten komt het beeld naar voren van een instelling die cliënten met mooie woorden verleidt om hun zorg daar in te kopen. Maar van die zorg zou vervolgens maar weinig terecht komen.

Zestien meldingen

We willen graag tekst en uitleg van de zorgverlener, maar die wil niet inhoudelijk ingaan op onze vragen. Bij al onze tipgevers gaan we na of zij hun klacht(en) bij een of meerdere instanties hebben neergelegd. In totaal blijken er al 16 klachten te liggen bij verschillende partijen, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), de politie en verschillende zorgkantoren. Waarom kan deze zorgverlener met kwetsbare cliënten blijven werken?

Die vraag stellen we aan de inspectie, die toeziet op de kwaliteit van de geleverde zorg. We horen van de Inspectie dat er in mei 2016 een eerste inspectiebezoek aan de instelling heeft plaatsgevonden. Op zeven van de twaalf beoordeelde punten voldeed de zorg van Monte Christo/Stichting Phareon niet. De instelling krijgt van de inspectie ruimte om zich te verbeteren. In september 2016 meldt de inspectie dat er verbetering heeft plaatsgevonden, maar dat vier van de zeven ‘onvoldoendes’ nog steeds onvoldoende zijn. Daarom laat de inspectie aan de instelling weten dat er vervolgtoezicht zal plaatsvinden.

Geen zinvolle dagbesteding, geen deskundig personeel

Door een tipgever worden we erop gewezen dat er opnieuw een inspectiebezoek heeft plaatsgevonden en er een nieuw rapport van de inspectie ligt. Het rapport beschrijft de verschillende punten waarin de zorg van Monte Christo/Phareon volgens de inspectie tekort schiet.

We lezen bijvoorbeeld dat: ‘uit de cliëntendossiers niet blijkt dat de cliënten/cliëntvertegenwoordigers aantoonbaar betrokken waren bij de beschrijvingen van de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen. Daarnaast bleek niet dat de wensen en behoeften van de individuele cliënt de basis voor de zorgdoelen waren. Zo trof de inspectie in de drie dossiers die zij inzag exact dezelfde zorgvragen aan, terwijl de cliënten met uiteenlopende problematiek te maken hadden.’

Dossiers van cliënten zijn niet compleet, schrijft de inspectie, en er is in de dossiers geen aandacht voor de psychiatrische problematiek van cliënten. In lijn met de eerdere verhalen van onze tipgevers schrijft de Inspectie dat de zorginstelling niet aantoonbaar zorgt voor een zinvolle dagbesteding voor de cliënten. Voortgangsgesprekken tussen begeleiders en cliënten vinden niet structureel plaats.

En op de begeleiding van de instelling is wel meer aan te merken. De Inspectie schrijft dat Monte Christo/Phareon ‘geen inzicht heeft in de kennis en kunde van de betrokken medewerkers.’ De instelling werkt met zzp’ers van wie de deskundigheid niet op papier kan worden aangetoond. De Inspectie schrijft dat de bestuurder van de instelling de begeleiding van de cliënten grotendeels zelf doet, maar de zorgdossiers van de cliënten helemaal niet kent.

Handtekeningen van cliënten

Dan volgt er een passage in een Inspectierapport die extra onze aandacht trekt. ‘In twee cliëntdossiers trof de inspectie briefjes aan waarin cliënten aan anderen toestemming gaven om hun handtekening te gebruiken voor het invullen van de urendeclaratie.’ Toen wij onderzoek deze naar de instelling, ontvingen wij ook al signalen dat er door de instelling handtekeningen van cliënten onder declaraties zette. Hoe kan het dat de instelling nog steeds op deze wijze pgb-geld kan innen? Wetende dat de cliënt verantwoordelijk blijft als er een pgb-schuld ontstaat, lijkt ons dat een onwenselijke situatie.

Ook de inspectie verbindt stevige woorden aan het eigen rapport. De conclusie luidt dat zorg die de instelling biedt ‘kan leiden tot ernstige gezondheidsschade voor cliënten.’ Maar even verderop in het rapport lezen we dat de instelling toch nog een keer de ruimte krijgt om verbeterpunten door te voeren. Daarna besluit de inspectie of ‘vervolgacties’ nodig zijn, bijvoorbeeld een nieuw bezoek. Dit roept bij ons de vraag op: hoeveel ruimte krijgt deze instelling nog om zich te bewijzen, nu er al zoveel mis is gegaan en cliënten geen goede zorg hebben gekregen? Is genoeg ook niet een keer genoeg?

Antwoord van de inspectie

We leggen deze vraag neer bij de inspectie. Een van de voorlichters laat ons weten dat: ‘Ons toezicht liep al, voor jullie signalen ons bereikten. Uiteraard worden jullie signalen – en die van eventuele andere media – ook meegenomen in ons toezicht. Op dit moment zit de instelling in een verbetertraject en zijn er termijnen gesteld voor het doorvoeren van verbetermaatregelen. De inspectie monitort de voortgang daarvan. Afhankelijk van de bevindingen van de inspectie nadat de gegeven verbetertermijn voorbij is, bepaalt de inspectie een vervolgtraject. Ik kan daar nu dus niet op vooruitlopen.’

En hoe zit het met de briefjes over de handtekeningen van cliënten? Hier gaat de instelling toch duidelijk over de schreef? Als we dit voorleggen antwoordt de inspectie: ‘We hebben signaal over de handtekeningen doorgegeven aan het zorgkantoor, omdat het zorgkantoor de organisatie is die kan beoordelen of hier iets is gebeurd wat niet mag volgens de wet en of hier iets aan moet worden gedaan.’

Maar wat doet het zorgkantoor hier vervolgens mee? In het rapport lazen we ook dat de Inspectie melding heeft gemaakt bij meldpunt Veilig Thuis omdat de inspectie de situatie van twee cliënten met baby’s zeer risicovol vindt. Bij steeds meer instanties staat de zorginstelling dus op de radar. Maar betekent dat ook dat er een instelling ingrijpt als het mis gaat, of kijkt iedereen toe?

Doorstart is mogelijk

We leggen aan IGZ ook de vraag voor wat er zou gebeuren als Monte Christo/Phareon wordt gesloten. De bestuurder heeft door de jaren heen talloze stichtingen en BV’s opgericht en opereert onder allerlei verschillende namen. Kan voorkomen worden dat zij, als de kwaliteit van zorg van Monte Christo definitief onder de maat blijkt, een doorstart maakt onder een andere naam? De inspectie laat ons weten: ‘De IGZ heeft geen ‘zwarte lijst’ met zorgondernemers. Een zorgondernemer kan na het sluiten van een organisatie weer een nieuwe zorgorganisatie beginnen.’

In het nieuwe seizoen willen we graag verder met ons onderzoek naar persoonsgebonden budgetten. Heb jij als cliënt ervaring met een instelling die zorg leverde waar je niet tevreden over was? Pakken de toezichthoudende instanties wel genoeg door op het moment dat er klachten zijn? Of heb jij een ander verhaal over jouw pgb dat je ons wil vertellen? Mail dan naar: tip insturen

Lees meer over

Gezondheid en zorg PGB-fraude
Verkenning Research Opnames Uitzending

PGB-fraude

Verkenning

We krijgen diverse tips binnen over zorgboerderijen en onderzoeken of het zorggeld wel besteed wordt waarvoor het bedoeld is, namelijk de zorg voor cliënten.

Deel jouw ervaring 34 andere artikelen in onderzoek
Uitzending is geweest op zondag 27 november 22:30u, NPO2

385 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Stephanie Sint Nicolaas Redacteur

Stephanie Sint Nicolaas voltooide na een bachelorstudie geschiedenis een master Journalistiek en Nieuwe Media. Ze werkte voor zowel radio (Radio 1) als voor verschillende journalistieke televisieprogramma's (Knevel en van den Brink, Rondom 10, Debat op 2, Altijd Wat). In haar vrije tijd fotografeert ze graag en net als in haar redactiewerk is het doel om bijzondere verhalen van mensen in beeld te brengen. Voor De Monitor deed ze research, en filmt en monteert ze nu video's voor social media.

Lees verder
@stephsint

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kun je zelf je zorg inkopen bij een zorgverlener. Maar hoe makkelijk kan er door zorginstellingen misbruik gemaakt worden van kwetsbare zorgbehoevenden met een...
Alles over dit onderzoek