‘Nieuwe bouwregels omgeving Schiphol onethisch’

vrijdag 09 februari 2018 Leestijd: 2 min.

Woningbouw Haarlemmermeer / De Monitor

Yvonne Verkaik

Redacteur

yvonne.verkaik@kro-ncrv.nl

vrijdag 09 februari 2018 Leestijd: 2 min.

Sinds begin van dit jaar is het voor gemeenten makkelijker om in het gebied rondom Schiphol woningen te bouwen. Matt Poelmans, die zich al jaren inzet voor bewonersbelangen, is kritisch op het nieuwe beleid. ‘Het is immoreel en onethisch,’ aldus Poelmans namens de Omgevingsraad Schiphol.

Eerder berichten we al over de nieuwe bouwregels. Moesten gemeenten voorheen toestemming vragen aan de landelijke overheid om woningen te bouwen in dit specifieke gebied, nu mogen zij dat in een deel daarvan zelf bepalen. Ze zijn dan onder andere wel verplicht om bewoners:

‘in een zo vroeg mogelijk stadium deugdelijk en objectief te informeren over de geluidsbelasting en mogelijke hinder door vliegtuiggeluid.’Luchthavenindelingsbesluit Schiphol

Informatieplicht

Een informatieplicht zodat mensen weten waar ze gaan wonen. Dat lijkt een prima afspraak, toch? Volgens Poelmans is dat echter maar het halve verhaal: ‘Het gaat niet alleen om informeren. Er wordt ook gesproken over een kettingbeding dat bewoners bij de aankoop van hun huis moeten ondertekenen.’ En daar heeft hij grote vraagtekens bij. ‘Je weet niet waar je voor tekent. Je kan niet in de toekomst kijken. De luchthaven wordt alleen maar drukker en de geluidshinder kan daardoor toenemen.’

Kettingbeding

Wat houdt dat kettingbeding precies in? We duiken in de stukken en vinden een brief van de provincie Noord-Holland aan de gemeenten rond de luchthaven. We lezen dat er een standaardbepaling is die gemeenten kunnen opnemen in het koopcontract. Kortgezegd komt het erop neer dat kopers tekenen dat ze bekend zijn met het feit dat de woning zich bevindt op:

‘een met vliegtuiggeluid belaste locatie met de daaruit voortvloeiende gebruiksbeperkingen’Brief provincie Noord-Holland

Daarnaast tekenen kopers ervoor dat ze bij verkoop ook nieuwe kopers hierover informeren. Doen ze dat niet, dan staat daar een boete op van 100.000 euro, te voldoen aan de gemeente.  

Niet bij Schiphol aankloppen

Volgens Poelmans is dit kettingbeding ‘onethisch en immoreel’. Hij vindt dat de problemen met geluidshinder op deze manier bij bewoners worden neergelegd. ‘Het is onduidelijk wat de juridische consequenties zijn voor die bewoners. Er wordt gezegd dat ze wel mogen klagen over geluidsoverlast, maar de vraag is wat de gemeente met een klacht kan en gaat doen.’

Het venijn zit hem volgens Poelmans namelijk in de ‘deal’ die er is gemaakt tussen de gemeenten, provincie en Schiphol. ‘Die laatste is gevrijwaard. Dat houdt in dat als er klachten komen van deze toekomstige bewoners, de gemeenten niet bij de luchthaven kunnen aankloppen om het op te lossen. Bovendien kunnen er geen financiële claims ingediend worden bij Schiphol.’  

Samen met de andere bewonersvertegenwoordigers probeert Poelmans daarom nu om andere afspraken te maken, die volgens hem beter zijn voor de belangen van de bewoners.

We gaan verder met het onderzoek naar woningbouw rondom Schiphol. Hoe informeren gemeenten in deze gebieden hun nieuwe bewoners over de geluidshinder. Maakt het kettingbeding daar onderdeel van uit? En wat zijn de consequenties van een dergelijke bepaling voor toekomstige bewoners?

Op de hoogte blijven van dit onderzoek? Als je je hier  inschrijft, stuur ik je eens keer in de twee weken een nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen. 

Lees meer over

Wonen en leefomgeving Overlast vliegtuigen
Verkenning Research Opnames Uitzending

Overlast vliegtuigen

Opnames

Deel jouw ervaring 24 andere artikelen in onderzoek
Uitzending is geweest op dinsdag 29 mei 21:25u, NPO2

250 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

8

Dit artikel is geschreven door:

Yvonne Verkaik Redacteur

Yvonne Verkaik studeerde politieke geschiedenis en cultuureducatie aan de Universiteit van Utrecht. Na haar studie werkte ze voor verschillende consumentenprogramma’s, actualiteitenrubrieken en talkshows. Op de redactie van de Monitor staat ze bekend als een researcher met oog voor detail en een voorliefde voor het menselijke verhaal. Ook begeleidt ze de stages van de nieuwe journalistieke talenten. Als journalist wil ze graag begrijpen hoe de samenleving werkt en hoopt ze verandering teweeg te brengen daar waar mensen in de knel komen.

Lees verder
@verkaiky

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Schiphol is de afgelopen jaren sterk gegroeid en die trend zal zich in de komende jaren naar verwachting doorzetten. Maar sommige omwonenden ervaren (geluids)hinder  en maken zich grote zorgen...
Alles over dit onderzoek