Next checkt bericht Monitor onjuist

vrijdag 25 april 2014 Leestijd: 2 min.
Redactie de Monitor

Redactie

redactie@demonitor.kro-ncrv.nl

vrijdag 25 april 2014 Leestijd: 2 min.

Naar aanleiding van ons bericht over verpleegkundigen en verzorgenden heeft NRC Next een feitencheck losgelaten op de uitkomsten van een enquête die wij deden. Waar je van een factcheck-rubriek een zorgvuldige werkwijze verwacht, wordt volgens ons op verschillende vlakken daar niet aan voldaan.

Het grootste probleem zit ‘m in het feit dat wij een groep zorgmedewerkers om een mening vragen. Die mening wordt gegeven en daaruit blijkt dat een deel van de verzorgenden en verpleegkundigen signaleert dat artsen terughoudender zijn met het toepassen euthanasie sinds de gebeurtenissen in Tuitjenhorn. Of hun mening waar is, is niet duidelijk (en kan ook niet worden weerlegd door Next). Wat zeker  wel klopt,  is dat een deel van de verpleegkundigen en verzorgenden dit vindt.

Het enige waar we wellicht duidelijker over hadden moeten zijn in ons bericht is hoe groot de groep was die wij bevraagd hebben. We hebben in ons bericht aangegeven dat 195 mensen de enquête hebben ingevuld. Wat we niet vermeld hebben, maar wat we wellicht ten onrechte als een logisch gegeven hebben beschouwd, is dat alleen de zorgmedewerkers die eerder in de enquête aangaven ooit met euthanasie te maken hebben gehad,  de vraag over Tuitjenhorn hebben beantwoord (67,8% van de 195 respondenten geeft aan ooit te maken gehad met een patiënt met een euthanasiewens). In het Next-artikel wordt ten onrechte geconcludeerd dat wij 62 mensen naar het toepassen van euthanasie hebben gevraagd terwijl ze er nooit mee te maken hebben gehad. Dat is een foute conclusie, mogelijk veroorzaakt doordat we niet voldoende informatie vermeld hebben in ons bericht. Maar Next had contact met ons over de cijfers en heeft ons niet gevraagd naar hoe het werkelijk zit op dit punt. Niet gecheckt dus.

Verder wordt er in de rubriek Next Checkt gesteld dat wij niet voldoende kunnen onderbouwen dat artsen volgens verzorgenden en verpleegkundigen terughoudender zijn. Dit omdat ‘terughoudender in het onderzoek niet verder gespecificeerd is’. Volgens ons  is dat ook niet nodig, omdat we in ons bericht alleen hebben aangegeven dat een deel van de ondervraagden dit vindt. Dat Next blijkbaar behoefte heeft aan een uitleg over wat er dan bedoeld wordt met terughoudender, maakt onze stelling niet minder waar. Hooguit beperkt tot dan ene woord, maar meer hebben we ook niet gepretendeerd.

Als laatste wordt er in het artikel een vergelijking gemaakt met een enquête onder artsen over palliatieve sedatie. Overigens is die enquête gedaan door onze directe collega’s van Altijd Wat en niet door het zusterprogramma Altijd Wat Monitor zoals Next abusievelijk schrijft. Omdat daar een stuk minder ondervraagden in aangaven terughoudender (ook in dit onderzoek niet gespecificeerd, maar dat maakt Next als het hun uitkomt blijkbaar minder uit) te zijn met palliatieve sedatie zou ons bericht niet kunnen kloppen. Ten eerste: euthanasie en palliatieve sedatie zijn echt andere handelingen. Dat is appels met peren vergelijken. Ten tweede zou je hooguit kunnen concluderen dat artsen en verpleegkundigen/verzorgenden een andere visie hebben op twee verschillende zaken binnen hetzelfde thema.

Kortom: op de feitencheck van NRC Next valt een hele hoop af te dingen. Het enige waar wij zelf duidelijker in hadden kunnen of misschien wel moeten zijn, is de grootte van de groep verpleegkundigen en verzorgenden die antwoord heeft gegeven op de vraag over Tuitjenhorn. Dat niet iedereen die vraag heeft beantwoord, maar natuurlijk alleen de mensen die ooit te maken heeft gehad met patiënten met een euthanasieverzoek. Dat dit leidt tot verkeerde conclusies in een artikel van Next, is spijtig. Zowel voor ons als voor een rubriek die voorspiegelt dat de feiten goed gecontroleerd zijn

Lees meer over

Gezondheid en zorg Dokter, ik wil euthanasie
Verkenning Research Opnames Uitzending

13 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Redactie de Monitor Redactie
Lees verder
@de_monitor

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Wat is er voor nodig om te sterven op verzoek? En welke rol speelt de apotheker bij een euthanasieverzoek? De Monitor over de euthanasiepraktijk.
Alles over dit onderzoek