Nederlandse geitenmelk steeds populairder onder Aziatische baby’s

zondag 21 augustus 2016 Leestijd: 2 min.

Vakgroepvoorzitter geitenhouderij van LTO Nederland Jeannette van de Ven /

Sietze van Loosdregt

Samensteller

sietze.vanloosdregt@kro-ncrv.nl

zondag 21 augustus 2016 Leestijd: 2 min.

Voor ons onderzoek naar de mogelijke komst van een mega-geitenstal in de gemeente Maasdriel duiken we in de cijfers van de geitenbranche. We zien een opmerkelijke groei van het aantal geiten sinds het begin van het decennium. Werden er in 2000 nog krap 100.000 melkgeiten gehouden, inmiddels is dat opgelopen tot bijna 330.000 afgelopen jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Waarom neemt het aantal geiten zo sterk toe?Totaal aantal melkgeiten.jpg

Volgens geitenhouder Jeannette van de Ven is de verklaring deels bij Aziatische baby’s te vinden: die drinken steeds meer Nederlandse geitenmelk. Deze melk wordt verwerkt in de meest exclusieve babyvoeding voor de Aziatische markt. ‘Als je daar heel goed voor je kind wil zorgen, geef je hem het liefst Nederlands melkpoeder, maar dan nog liefst van geiten, want daar zit minder lactose (een suiker dat in melk voorkomt) in. Aziatische baby’s kunnen lactose niet goed verteren,’ zegt Van de Ven

Geen toename varkens en koeien

Toch vormt de populariteit van Nederlandse geitenbabymelk in Azië slecht een deel van de verklaring voor de opmerkelijke groei van het aantal geiten in ons land. Ter vergelijking: het aantal varkens bleef nagenoeg gelijk in dezelfde periode (van 12,8 miljoen in 2000 naar 12,4 miljoen in 2016), evenals het aantal koeien (van 4,07 miljoen naar 4,13 miljoen).

Alle geitenmelkproducten winnen aan populariteit volgens Van de Ven, die naast geitenhouder voorzitter van de vakgroep geitenhouderij is van land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland. Zo wordt er niet alleen in Nederland, maar in heel Noord-West europa steeds meer geitenkaas gegeten. Alleen al in Nederland neemt de vraag ieder jaar met zo’n 4 à 5 procent toe, aldus Van de Ven.

Naast de toegenomen vraag naar geitenproducten en daarmee een goede melkprijs, zijn er een aantal praktische voordelen voor de geitenhouder in vergelijking met bijvoorbeeld een koeienhouder.

De geitenhouderij is een relatief jonge bedrijfstak. Sinds de invoering van het melkquotum voor koeienmelk in 1986 zijn boeren pas professioneel geiten gaan houden. Waar melkveehouders een vast aantal liters melk mochten produceren tegen een vaste prijs, kon de geitenhouder produceren zonder deze beperkingen.

En er zijn meer voordelen voor de geitenhouder. Zo is de geitenhouderij niet grondgebonden - een geitenhouder hoeft dus niet zoals een melkveehouder voldoende grond bij zijn bedrijf te hebben om het voedsel voor zijn beesten te kunnen verbouwen.

Automatisering

Het totaal aantal geiten is dan wel flink toegenomen, het aantal bedrijven dat geiten houdt, blijft volgens Van de Ven al jaren gelijk. Zo’n 350 boeren verdienen hun boterham als geitenhouder. Er worden dan ook steeds meer dieren per stal gehouden. Volgens Van de Ven hielden geitenboeren in de beginjaren zo’n 80 tot 100 geiten, nu is dat aantal opgelopen tot 850. Net als in andere landbouwsectoren heeft ook hier automatisering ervoor gezorgd dat boeren veel meer werk aan machines over kunnen laten.

Van de Ven heeft zelf 1700 geiten, in de stal in Maasdriel moeten er 5100 komen. Al is ze niet tegen de komst van dit soort megastallen, de sector moet uitkijken dat ze de publieke opinie niet tegen zich krijgt. ‘Als je een heel intensieve bedrijfsvoering hebt, krijg je straks het imago van de varkenshouderij.’

Oproep

Heb jij meer informatie over de voor- en nadelen van mega-geitenstallen? Of weet je meer over de mogelijke komst van de geitenstal in de gemeente Maasdriel? Stuur mij dan een mail: Sietze.vanloosdregt@kro-ncrv.nl. Of gebruik het tipformulier.

Lees meer over

Overheid en bureaucratie Lokaal bestuur
Verkenning Research Opnames Uitzending

532 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Sietze van Loosdregt Samensteller

Sietze van Loosdregt komt van het platteland. En dat zie je terug zijn werk. Zo maakte hij voor De Monitor uitzendingen over megastallen, de Q-koorts en windmolens. Maar ook over sociaal maatschappelijke thema’s als het onderwijs en de sociale dienst. Hij begon zijn werk in Hilversum bij het actualiteitenprogramma Netwerk, en werkte daarna onder meer voor de discussieprogramma’s Rondom 10 en Debat op 2.

Lees verder
@sietze_1

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Gemeentes en provincies hebben veel invloed op onze leefomgeving, maar de controle daarop staat onder druk en dat leidt mogelijk tot meer misstanden. Wij willen hier meer over te weten komen.
Alles over dit onderzoek