Nationale Politie: ’Mensen onderschatten het gevaar van het gebruik van een mobiele telefoon in het verkeer’

zaterdag 15 april 2017 Leestijd: 2 min.

Politie schrijft bekeuring uit (ANP) /

Saskia Adriaens

Verslaggever

saskia.adriaens@kro-ncrv.nl

zaterdag 15 april 2017 Leestijd: 2 min.

Voor ons dossier verkeersveiligheid gaan we in gesprek met Egbert-Jan van Hasselt, de landelijk projectleider verkeer van de Nationale Politie. Hij vindt dat door wegbeheerders te weinig prioriteit wordt gegeven aan verkeersveiligheid en hij is kritisch op gemeenten die vinden dat de politie meer moet handhaven. ‘Er is geen ander fenomeen dat zoveel leed kent. En naast het leed kost het de maatschappij 14 miljard euro per jaar. Bij vliegen accepteren we het niet als er slachtoffers vallen, maar in het verkeer vinden we het kennelijk erbij horen.’

Dat er naar de politie wordt gekeken als het gaat om verkeersveiligheid snapt hij wel, maar de roep van gemeenten om meer handhaving vindt hij niet helemaal terecht. Om meerdere redenen. Minstens zo belangrijk is het volgens hem om de weg zodanig in te richten dat automobilisten niet geneigd zijn de maximumsnelheid te overschrijden. ‘Het is daarbij heel belangrijk dat je de weg tolerant inricht. Mensen maken nu eenmaal fouten. Snelwegen zijn daarom de meest veilige plekken: Iedereen rijdt dezelfde kant op en ongeveer even hard.’ Op gemeentelijke wegen waar je ook te maken hebt met fietsers en voetgangers wordt het al lastiger. Volgens hem voldoen veel 30-kilometer gebieden niet aan de eisen voor een duurzaam veilig ingerichte weg. ‘Dan kan je als gemeente niet vragen in een misser in je weginrichting op te vangen met uitsluitend handhaving.'

Prioriteit

De meeste verkeersslachtoffers vallen op het zogenoemde onderliggende wegennet (provinciale en gemeentelijke wegen) en daarom vindt Van Hasselt dat er een veel grotere prioriteit aan verkeersveiligheid moet worden gegeven door gemeenten en provincies. Door verbeterde ongevallenregistratie is het inzicht in de onveilige plekken per gemeente weer meer bekend. Maar volgens hem is er bij gemeentes te weinig aandacht en ook te weinig budget voor verkeersveiligheid. ‘Slechts 25 van de 388 gemeenten hebben een apart verkeersveiligheidsplan, terwijl uit onderzoek is gebleken dat er minder verkeersslachtoffers vallen in gemeenten die wel zo’n plan hebben.’

Hij benadrukt daarbij dat handhaving een sluitstuk is. ‘Allereerst zijn een duurzame weginrichting en goede voorlichting belangrijk. Daarna komt pas handhaving. Dat is ook, omdat de pakkans uiteindelijk relatief klein is. Je zou wel de pakkans kunnen vergroten door als politie meer zichtbaar op te treden.’ Van Hasselt benadrukt dat de politie niet gaat over de mate waarin wordt gehandhaafd. ‘Wij zijn maar uitvoerders en gaan dus niet over het beleid. Deze keuzes worden primair gemaakt door het lokale gezag (de officier van justitie en de burgemeester) . Zij moeten bedenken hoe belangrijk ze het vinden. Want meer handhaving in het verkeer betekent dat iets anders daarvoor moet wijken, bijvoorbeeld de aanpak van bepaalde vormen van criminaliteit. Wij kunnen als politie niet alles.’

‘Gebruik mobiel in de auto toenemend probleem’


Hij ontkent niet dat het aantal bekeuringen door staandehoudingen door politie is afgenomen de laatste jaren. Vooral afleiding door het gebruik van een mobiele telefoon in de auto is volgens hem een toenemend probleem. ‘Eerst was dat in 25% van de ongevallen een van de oorzaken en nu is dat al 60%. Ook te hard rijden en een slok op zijn belangrijke oorzaken. We kunnen deze overtredingen alleen met staandehoudingen aanpakken.’

Als laatste wil Van Hasselt nogmaals een paar dingen benadrukken als het gaat om verkeersveiligheid.: ‘Wij gaan altijd uit van een systeemaanpak voor duurzaam veilig verkeer. Dus je kan niet alleen uitgaan van handhaving, dat moet altijd in combinatie met een goede weginrichting, technische ondersteuning in auto’s en voorlichting. De wegbeheerder, dat kan de gemeente, provincie of het Rijk zijn, moet daarbij de regie pakken. En ze moeten zich dan wel beseffen dat de politie niet alles kan oplossen met handhaven.’

Vindt u dat de politie genoeg zichtbaar is in het verkeer? Of heeft u een andere tip naar aanleiding van bovenstaand verhaal laat het ons weten. Mail: tip insturen.

Lees meer over

Veiligheid en handhaving Verkeersveiligheid
Verkenning Research Opnames Uitzending

Verkeersveiligheid

Research

Deel jouw ervaring 52 andere artikelen in onderzoek
Uitzending is geweest op dinsdag 15 mei 21:25u, NPO2

211 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Saskia Adriaens Verslaggever

'Ogen openen en gedachten kantelen’, dat is de grootste drijfveer van Saskia Adriaens. De eerste jaren na haar studie journalistiek heeft zij als freelancer voor multiculturele televisie (MTNL) gewerkt en geschreven voor diverse media zoals kranten, Opzij en Oneworld. Tien jaar geleden alweer is zij begonnen bij de publieke omroep. Als verslaggever heeft ze reportages gemaakt in binnen- en buitenland, voor onder andere de actualiteitenrubriek Netwerk, Altijd Wat, Brandpunt Profiel, Kruispunt en sinds 2015 voor De Monitor. Vooral sociaal-maatschappelijke onderwerpen zoals de multiculturele samenleving, vluchtelingenproblematiek, vrouwenrechten, onderwijs en opvoeding hebben haar interesse. Maar zoals Einstein ook al zei: ‘Ik heb geen speciaal talent, ik ben vooral razend nieuwsgierig!’

Lees verder
@sadriaens

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Het gaat niet goed met de verkeersveiligheid in Nederland. Het aantal ernstig gewonden en het aantal doden in het verkeer is de laatste jaren gestegen. Burgers, gemeenten en deskundigen roepen dat ...
Alles over dit onderzoek