‘Namen en rugnummers van gemeenten die zich niet aan de privacy-regels houden’

zaterdag 21 november 2015 Leestijd: 2 min.

van rijn /

Judith Meulendijks

Redacteur

judith.meulendijks@kro-ncrv.nl

zaterdag 21 november 2015 Leestijd: 2 min.

Wat vindt Staatssecretaris Martin van Rijn van onze bevindingen? Sinds 1 januari zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp: de jeugdzorg en de jeudg-ggz. Uit ons dossier Zorg in de Gemeente blijkt dat in sommige gemeenten slordig wordt omgesprongen met de privacy van kinderen en jongeren die jeugdhulp krijgen.

We vragen de Staatssecretaris om een reactie. Hij laat via een woordvoerder weten dat hij geen tijd heeft om voor camera te reageren, maar hij wil wel schriftelijk reageren:

VRAAG 1 We horen dat in sommige gemeenten niet-BIG-geregistreerden zonder medisch beroepsgeheim medische gegevens van kinderen/jongeren -die hulp krijgen volgens de Jeugdwet- zien en beoordelen tijdens of na een keukentafelgesprek. Reactie?

ANTWOORD 1 Over het uitwisselen van en het toegang hebben tot privacy gevoelige gegevens zijn strikte afspraken gemaakt. Professionals die toegang mogen hebben tot dossiers zijn gehouden aan hun beroepsgeheim en zullen zich aan de wettelijke privacy vereisten moeten houden van de Wet BIG, het Burgerlijk Wetboek, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Jeugdwet.

VRAAG 2 Wij horen dat in sommige gemeenten medische gegevens van kinderen en jongeren worden doorgeschoven onder ambtenaren. Een voorbeeld is een gemeente waar het medisch dossier van een kind dat jeugdhulp krijgt werd ingezien door 15 mensen in dienst van de gemeente. Reactie?

ANTWOORD 2 Dat kan en mag niet. Alleen professionals mogen toegang hebben tot een dossier en moeten zich houden aan de wettelijke privacy vereisten van de Wet BIG, het Burgerlijk Wetboek, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Jeugdwet. Het kan natuurlijk zijn dat een gemeente de jeugdhulp zo heeft georganiseerd dat zij professionele hulpverleners in dienst hebben. Denk aan een jeugdarts die als ambtenaar in dienst is bij de GGD. In die gevallen hebben ‘ambtenaren’ toegang tot een medisch dossier.

VRAAG 3 De Kinderombudsman Marc Dullaert zegt dat de privacy van kinderen en jongeren, die hulp krijgen via de Jeugdwet, ernstig in gevaar is. Reactie?

ANTWOORD 3 In de totstandkoming van de Jeugdwet en de wetsbehandeling in het parlement is heel veel tijd gestoken in het goed verankeren van de bescherming van privacy. Dat betekent vast niet dat het in de praktijk dan ook in één keer allemaal goed gaat in alle gemeenten. Maar een groot gevaar vind ik een te groot woord. We hebben goede, strikte regels waar breed mee is ingestemd tijdens de wetsbehandeling. Daar moeten gemeenten en professionals zich aan houden. Als er aanwijzingen zijn dat die niet worden opgevolgd, wil ik graag namen en rugnummers zodat ik gemeenten daarop kan aanspreken.

VRAAG 4 Privacy-gevoelige en/of medische gegevens worden in veel gemeenten onveilig gedeeld. Dat horen wij van bronnen (voorbeeld: gemeente vraagt ouders om medische dossier op te sturen via de post of de mail ter voorbereiding op keukentafelgesprek) en bleek weer opnieuw uit nieuws van de NOS dit weekend: Wat is de reactie van de Staatssecretaris hierop?

ANTWOORD 4 Nogmaals: we hebben goede, strikte regels. Het is aan gemeenten en professionals om die heel goed na te leven. Als er aanwijzingen zijn dat die niet worden opgevolgd, wil ik graag namen en rugnummers zodat ik gemeenten daarop kan aanspreken. Er worden door het Rijk overigens voor gemeenten privacycursussen gegeven over hoe zij moeten omgaan met persoonsgegevens. Het toezicht en de handhaving op dit domein ligt bij het College bescherming persoonsgegevens.

Tweede Kamerlid voor GroenLinks Linda Voortman zal vragen stellen aan de Staatssecretaris naar aanleiding van onze uitzending.

Heeft u ook ervaring met de Jeugdwet? Als ambtenaar of als ouder? Laat het ons weten! DeMonitor@kro-ncrv.nl.

Lees meer over

Gezondheid en zorg Zorg in de gemeente
Verkenning Research Opnames Uitzending

206 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Judith Meulendijks Redacteur

Judith Meulendijks bijt zich graag vast in onderwerpen. Zij maakt graag helder vertelde verhalen over falende overheidsprocessen, en dan vooral over de mensen die daarvan het slachtoffer zijn. Ze heeft een sterk rechtvaardigheidsgevoel en probeert met haar werk als journalist bij De Monitor de samenleving een beetje beter te maken. Tipgevers, zeker ook van buiten de Randstad, kunnen bij haar terecht voor een luisterend oor. Zij worden echter niet op hun blauwe ogen geloofd; boven alles moet een verhaal kloppen. Judith’s interesse is breed, maar ligt in hoge mate bij justitie, zorg, digitalisering en (medische) privacy.

Lees verder
@judith_monitor

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

In het dossier Zorg in de gemeente onderzoeken we of de kwaliteit van de zorg verbetert of verslechtert nu de gemeenten verantwoordelijk zijn. We onderzoeken de gevolgen voor cliënten met een ...
Alles over dit onderzoek