‘Moordarts’ geschorst in afwachting van definitieve uitspraak tuchtrechter

dinsdag 14 juli 2015 Leestijd: 2 min.

sthetoscoop /

Stephanie Sint Nicolaas

Redacteur

stephanie.sintnicolaas@kro-ncrv.nl

dinsdag 14 juli 2015 Leestijd: 2 min.

Het College van Medisch Toezicht heeft gisteren bepaald dat een arts die een moordaanslag pleegde per direct wordt geschorst. Als de arts niet in beroep gaat tegen deze schorsing wordt hij definitief geschrapt uit het artsenregister. Eerder liet de inspectie in een uitzending van De Monitor weten dat artsen die ernstige fouten maken in de privésfeer, geschrapt moeten kunnen worden. Hoe zit dat in deze zaak?

De zaak van de ‘moordarts’

Een arts geeft in 2003 aan twee junks de opdracht zijn ex-vrouw in brand te steken. De vrouw uit Delfgauw raakt daarbij ernstig verminkt. Er volgt een strafzaak en de arts krijgt een gevangenisstraf van 14 jaar. In het vonnis staat:

'Deskundigen concluderen dat bij er verdachte sprake is van een ernstige persoonlijkheidsstoornis, welke gekenmerkt wordt door borderline, narcistische en antisociale aspecten.'

De arts verdwijnt achter de tralies. Als het einde van zijn straf nadert, mag hij overdag weer aan het werk. Bij het solliciteren verzwijgt de arts de moordaanslag en krijgt een contract als verpleeghuisarts in verpleeghuis De Cromhoff in Enschede. Het verpleeghuis komt door een oplettende journalist toch achter het verleden van de man en ontslaat hem. Dan wordt de arts opnieuw veroordeeld. In oktober 2013 krijgt hij een gevangenisstraf van 30 dagen wegens de mishandeling van zijn vriendin, slechts drie weken na zijn voorwaardelijke vrijlating.

Wat doet de inspectie?

De inspectie vindt dat de arts zo snel mogelijk geschrapt moet worden uit het artsenregister en brengt de zaak voor de tuchtrechter. Het lijkt een klare zaak: een arts die is veroordeeld voor een moordaanslag en voor mishandeling, kan toch niet meer als arts met patiënten werken? Maar het Regionaal Tuchtcollege verklaart de klacht ongegrond omdat de arts de moord ‘in de privésfeer’ pleegde, en dus niet in de hoedanigheid van arts. Kortom: De arts houdt zijn bevoegdheid. Die beslissing gaat volledig in tegen de mening van minister Schippers dat het medisch tuchtrecht óók geldt als een zorgverlener niet in functie is.

De inspectie laat het er niet bij zitten en gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. De arts moet doorgehaald worden, vindt de inspectie. Maar in februari beslist het Tuchtcollege verbazingwekkend genoeg anders. De tuchtrechter vindt het ‘disproportioneel’ om de man te schrappen. De redenering van de tuchtrechter: de moordpoging werd al 12 jaar geleden gepleegd, de arts heeft een resocialisatieprogramma gevolgd én hij heeft zijn straf al uitgezeten.

Tóch een schorsing

De inspectie spant alsnog een zaak aan bij het College van Medisch Toezicht. Dat college oordeelt over de ongeschiktheid van beroepsbeoefenaren door bijvoorbeeld verslavingsproblematiek. Want, vindt de inspectie:

'De IGZ stelt zich op het standpunt dat de geestelijke gesteldheid van de arts zodanig is dat hij moet worden geacht de geschiktheid tot het uitoefenen van zijn beroep als arts te missen. De ernst en de aard van het handelen van de arts, alsmede de recidive maken dat die beroepsuitoefening onverantwoord is. De arts heeft meermalen laten zien niet op respectvolle wijze om te gaan met andermans leven.'

En: De inspectie krijgt gelijk. Als deze arts niet in beroep gaat tegen zijn schorsing wordt hij definitief geschrapt uit het BIG-register, waarin alle zorgverleners staan vermeld, en mag hij niet langer zijn beroep uitoefenen.

Schorsen kán dus. Waarom niet in de zaak van onze tipgever?

In dit geval wordt de arts dus geschrapt in afwachting van het hoger beroep. Vorige week berichtten we over de zaak van Pleun. Zij werd seksueel misbruikt door haar therapeut, die vervolgens werd veroordeeld voor een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf. Er komt een tuchtzaak, maar dat duurt nog een tijd. Pleun zou graag willen dat de therapeut, die in het artsenregister staat, nu al wordt geschorst. Waarom doet de inspectie dat niet en geeft de beroepsvereniging niet thuis?

Wij gaan verder met ons onderzoek naar Veroordeelde Artsen. Heeft u een tip voor ons? Neem dan contact op met de redactie via 035-6719779 of redactie@demonitor.nl

Lees meer over

Gezondheid en zorg Veroordeelde artsen
Verkenning Research Opnames Uitzending

Veroordeelde artsen

Uitzending

Deel jouw ervaring 46 andere artikelen in onderzoek

54 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Stephanie Sint Nicolaas Redacteur

Stephanie Sint Nicolaas voltooide na een bachelorstudie geschiedenis een master Journalistiek en Nieuwe Media. Ze werkte voor zowel radio (Radio 1) als voor verschillende journalistieke televisieprogramma's (Knevel en van den Brink, Rondom 10, Debat op 2, Altijd Wat). In haar vrije tijd fotografeert ze graag en net als in haar redactiewerk is het doel om bijzondere verhalen van mensen in beeld te brengen. Voor De Monitor deed ze research, en filmt en monteert ze nu video's voor social media.

Lees verder
@stephsint

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Waarom kan een arts na een veroordeling voor seksueel misbruik of voor het bezit van kinderporno nog werken met patiënten? Het Openbaar Ministerie geeft informatie over veroordelingen van zorg...
Alles over dit onderzoek