Mogen scholen ouders voor de keuze plaatsen: ADHD-medicatie of speciaal onderwijs?

zondag 20 maart 2016 Leestijd: 3 min.

Onderwijsjurist Katinka Slump: 'Als een school een kind niet aan kan, moeten ze dat probleem niet afschuiven op de ouders.' /

Anne de Blok

Verslaggever

anne.deblok@kro-ncrv.nl

zondag 20 maart 2016 Leestijd: 3 min.

Vanavond in onze tweede uitzending over ‘de ADHD-epidemie?’: scholen die ADHD-medicatie als voorwaarde stellen om een kind toe te laten op school en ouders die voor de keuze worden gesteld: of medicatie of uw kind moet naar het speciaal onderwijs.​ ​Gaan scholen hier niet de schreef over?

In de afgelopen tien jaar is het gebruik van ADHD-medicatie verviervoudigd. Ruim 250 duizend mensen in Nederland slikken momenteel pillen tegen​ ​hyperactiviteit, impulsiviteit of een korte aandachtspanne. In ons dossier ‘de ADHD-epidemie?' ​onderzoeken wij de de vraag: zijn er steeds meer kinderen met ADHD of hebben wij als maatschappij, opvoeders en onderwijzers steeds meer last van druk en impulsief gedrag?

Ultimatum

Na onze eerste uitzending​ ​werde​n​ we overladen met reacties van verontruste mensen. Tientallen ouders schrijven ons dat ze zich onder druk gezet voelen door school om hun kind te laten testen op ADHD. In sommige gevallen worden er door scholen zelfs ultimatums gesteld: of medicatie of naar het speciaal onderwijs. Zo lezen we in een brief van school die gericht is aan de ouders van een kind met gedragsproblemen:

‘De vertegenwoordigers van de school adviseren dringend tot het inzetten van medicatie. (…) Indien dit niet het geval is, dan moet buiten de school naar een vervolgtraject worden omgezien.’

Ook ontvangen we een opmerkelijk geluidsfragment​ i​n de mail. We horen een ouder, orthopedagoog en mentor met elkaar in gesprek over het probleemgedrag van een kind. Dat zou op school dusdanig uit de hand lopen, dat er nog maar een oplossing lijkt te zijn: of medicatie of naar het speciaal onderwijs.​ ​Maar medicatie is geen optie voor deze jongen​, vinden de ouders​. Bij eerder gebruik was al gebleken dat de jongen erg veel last had van bijwerkingen​.​ ​Tegelijkertijd willen de ouders hem niet ​naar het speciaal onderwijs ​laten afstromen. Een duivels dilemma.

Van de zotte

We leggen de zaak voor aan onderwijsjurist Katinka Slump. Zij vindt het 'van de zotte' dat scholen ouders in deze positie brengen.

Slump vindt dan ook dat scholen ouders niet voor de keuze mogen plaatsen tussen medicatie of het speciaal onderwijs.​ ​'Als een school een kind niet aan kan, moeten ze dat probleem niet afschuiven op de ouders en tegen hen zeggen: ga maar medicatie gebruiken. Dan ga je als school op de stoel van de psychiater zitten.'

En je zet volgens Slump niet alleen de ouders onder druk, maar ook de artsen die mogen voorschrijven. 'Wat heel lastig is voor artsen is dat ze hierdoor steeds vaker in de positie komen dat ze denken: potverdorie, die ouders hebben het al zo zwaar en dan begint de school ook nog eens te zeuren. Misschien moet ik dan toch maar medicatie gaan voorschrijven om dat kind op school te houden en hem of haar een heleboel ellende te besparen.'

Zorgplicht

Wij vragen ons af: mogen scholen ouders voor een dergelijke keuze plaatsen? We leggen​ het​ voor aan de ​onderwijs​inspectie, het ministerie van ​OCW​​ en de geschillencommissie​,​ maar niemand kan ons ​duidelijk ​vertellen of dit​ nu​ wel of niet mag.​ Alle drie de instanties verwijzen ons door naar de zogenoemde zorgplicht. Dat houdt in dat scholen verantwoordelijk zijn om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden in het onderwijs. Als dat niet op de eigen school kan, dan​ kunnen​ zij​ ​in overleg met de ouders een andere passende plek binnen het onderwijs zoeken voor de​ ​betreffende​ ​leerling.​ D​​it zou dan ook een school voor speciaal onderwijs kunnen zijn.​​

Kortom, als​ kinderen zonder medicatie een bepaald gedrag vertonen waarin de school niet kan voorzien, kan het zijn dat zij op zoek moeten naar een andere school die dit aanbod wel kan bieden aan de leerling​.​ ​Op de vraag of scholen ouders ook voor ​de keuze mogen plaatsen 'of medicatie of speciaal onderwijs​' komt echter geen duidelijk antwoord. De onderwijsinspectie benadrukt dat als ouders het​ ​niet eens zijn met de beslissing van de school, ze hierover een klacht indienen bij het bestuur of de landelijke klachtcommissie waar de school bij aangesloten is.

Vanavond om 22.35 uur is onze tweede uitzending over ‘de ADHD-epidemie?’ te zien op NPO2. Heb je een tip voor ons? Meld het dan via tip insturen.

Lees meer over

Jeugd en onderwijs De ADHD-epidemie?
Verkenning Research Opnames Uitzending

455 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Anne de Blok

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

In de afgelopen tien jaar is het gebruik van ADHD-medicatie verviervoudigd. In Nederland slikken momenteel ruim 250 duizend mensen pillen tegen hyperactiviteit, impulsiviteit of een korte aandachts...
Alles over dit onderzoek