Moeder doet aangifte tegen zorginstelling: ‘Mijn dochter is binnengehaald met mooie praatjes’

vrijdag 04 november 2016 Leestijd: 5 min.

Tipgevers doen hun verhaal over Monte Christo /

Saskia Adriaens

Verslaggever

saskia.adriaens@kro-ncrv.nl

vrijdag 04 november 2016 Leestijd: 5 min.

‘Ik zou degene kunnen zijn die aangifte heeft gedaan tegen de zorgverlener in Winschoten’, mailt Jayne Bakker ons na de uitzending van 16 oktober over pgb-fraude. Daarin komen enkele budgethouders aan het woord die zeggen gedupeerd te zijn door hun oud-zorgbegeleider. Volgens Jayne is haar dochter hetzelfde overkomen. ‘Het is een klassiek oplichtingsverhaal,’ zegt de emotionele moeder. We zitten bij haar aan de eettafel in het Groningse Scheemda waar ze ons de aangifte laat zien. De aantijgingen zijn niet mis. 

Het proces-verbaal is van 6 april 2016 waarin aangifte wordt gedaan van valsheid in geschrifte en oplichting door misbruik van pgb-gelden. Volgens Jayne is haar dochter twee maanden lang van januari 2016 tot maart 2016 aan haar lot overgelaten, terwijl de zorginstelling maandelijks 2940 euro ontving aan persoonsgebonden budget. ‘Die vrouw heeft een format: ze haalt cliënten binnen met mooie praatjes. Toen we binnenkwamen voelde het niet als een zorginstelling, maar als een familie. En mijn dochter werd gezien als een uniek mens, niet als een probleemgeval. Ik ben er met open ogen ingestonken.’ 

Mooie praatjes

Naast Jayne zit Danielle Nieuwold heftig mee te knikken. Zij wilde bij dit gesprek zijn, omdat ook zij haar verhaal wil doen. Zij voelt zich namelijk gedupeerd door dezelfde zorginstelling en herkent de werkwijze: ‘In het eerste gesprek bood ze me zoveel kansen en aan het einde gaf ze een knuffel. Ik dacht echt dat ik mijn plekje had gevonden.’ We zitten hier dus tegenover twee nieuwe tipgevers over dezelfde zorginstelling waarin we in onze vorige uitzending al enkele budgethouders aan het woord lieten. Alle verhalen lijken op elkaar: het gaat om kwetsbare jongeren en jongvolwassenen, die zeggen met mooie praatjes binnen te zijn gehaald, maar allemaal vinden ze dat ze aan hun lot zijn overgelaten.

Reactie instelling

In de uitzending van 16 oktober hebben we de instelling om een reactie gevraagd en toen kregen wij een summiere reactie: ‘We kunnen niet ingaan op vragen over ex-cliënten wegens onze geheimhoudingsplicht. Maar alle zorggelden zijn correct ingezet voor de specifieke zorgvragen van cliënten. Dit is ook gebleken na bezoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.’ In het Inspectierapport lazen wij toen dat 7 van de 15 punten voor veilige en goede zorg niet op orde waren. Na de uitzending krijgen we nog meer klachten en verhalen binnen over dezelfde zorginstelling, namelijk Monte Christo. We benaderen hen weer voor een reactie op deze verhalen, maar ze hebben tot op heden nog niet gereageerd op onze mailtjes, sms’jes en telefoontjes. 

Monte Christo

Ondertussen horen we het verhaal van onze tipgevers verder aan. Lange tijd waren Jayne en haar man op zoek naar de juiste zorg voor hun dochter, die al jaren last heeft van gedragsproblematiek. ‘Ze was zestien jaar toen we bij Monte Christo in Winschoten aanklopten en ik dacht echt dat we eindelijk iets hadden gevonden wat kon gaan werken. Hier werd ze gezien als een onconventioneel meisje dat gewoon een beetje dwars was. Daarvoor werd ze door zorginstellingen steeds gelabeld als moeilijk en daar ging ze zich ook naar gedragen.’

'Ze werd aan haar lot overgelaten'

Vanaf januari 2015 valt haar dochter onder de hoede van Monte Christo. ‘Op dat moment waren wij helemaal blij en gerustgesteld en in de veronderstelling dat ze nu in goede handen was en de hulp zou krijgen die ze nodig had.’ Maar wat blijkt: Jayne's dochter wordt ondergebracht in hotel Victoria op een royale tweepersoonskamer. ‘We waren in de veronderstelling dat er begeleiding en controle was. Er stond in het zorgplan dat mijn dochter structuur en duidelijkheid nodig had, maar daar is niks van terecht gekomen. Achteraf hoorden we pas dat in deze periode onze dochter, zich eenzaam en alleen voelde. Dat kwam omdat ze aan haar lot werd overgelaten. Ze zat op die hotelkamer en werd mensenschuw. Op een gegeven moment wilde het hotel dit meisje ook niet meer omdat die het ook maar gek vonden: een meisje van zestien op een hotelkamer.’

'Bij Monte Christo ben ik mezelf helemaal kwijtgeraakt'

Ook Danielle werd ondergebracht in hotel Victoria. ‘Ik had niet zo’n ruime kamer als de dochter van Jayne, maar juist een krappe kamer waar ik mijn kont niet kon keren.’ Danielle heeft ook last van ADHD, is chaotisch en opvliegend. ‘Daarom heb ik structuur nodig en begeleiding, maar dat was er niet. Toen ik bij Monte Christo kwam, ging het best redelijk met me, maar na twee maanden daar ben ik mezelf weer helemaal kwijtgeraakt.’

Haar vader Eddy Nieuwold zit ook bij het gesprek en vult zijn dochter aan: ‘Mijn belangrijkste punt is dat ze 24/7 begeleiding hebben beloofd, maar daar is nooit wat van terecht gekomen. Ik zag haar veranderen. Ik zag een redelijk stabiel meisje helemaal de draad kwijtraken. Ze begon weer te blowen en kreeg foute vriendjes. Ik keek er met angst en beven naar, want ik was bang dat ze verder weg zou raken. Ik kon haar niet bereiken. We hebben toentertijd zoveel ruzies gehad. Ik ben vragen gaan stellen aan de instelling: wat is hier aan de hand? En ik heb daarom een gesprek aangevraagd. Dat bleek een eindgesprek en stond zwaar in contrast met ons eerste gesprek dat warm en hartelijk was en toen we gelijk geknuffeld werden. Nu kregen we een kille handdruk.’

Geen structuur

Beide tipgevers hebben als belangrijk kritiekpunt dat er ongekwalificeerd personeel rondliep. Danielle: ‘De ene begeleider was een oud-secretaresse en de ander een oud-badmeester.’ Andere kritiekpunten: dat er nooit tijd was, geen structuur, beloftes werden niet nagekomen en de manier waarop ze werden bejegend. ‘Als een afspraak niet doorging met een van de begeleiders, werd gezegd dat ik mijn afspraken ook nooit nakwam.’

Oud-medewerker Monte Christo

We bellen een oud-medewerker om de verhalen van deze tipgevers te verifiëren. Zij heeft twee maanden als psycholoog voor Monte Christo gewerkt en herkent de verhalen van de tipgevers. Ze wil voor nu nog anoniem haar verhaal doen: ‘Ik heb me in die periode enorm verbaasd over de werkwijze. Er was onvoldoende structuur, er lagen geen duidelijke behandelplannen en er liep ongekwalificeerd personeel rond. Maar ik mocht er niks van zeggen.’ Ook verbaasde deze psycholoog zich over de manier waarop de jongeren bejegend werden.

'Dat kon heel intimiderend zijn. Of ze werden een soort van gechanteerd. Zo van: als jij dit doet, dan krijg je je rijbewijs. Soms werd er ook heel boos gereageerd. De grens tussen privé en professioneel was ver te zoeken. Ik heb me over veel dingen enorm verbaasd. Daarom ben ik uiteindelijk ook na twee maanden weggegaan.'

De psycholoog deed een melding bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, maar die laten haar weten deze klacht niet ernstig genoeg te vinden. Wij hebben zelf ook met de Inspectie gebeld en wachten nog op een reactie.

Aangifte

Ook met Jayne haar aangifte is nog niet veel gedaan. De aangifte van valsheid in geschrifte is door het Openbaar Ministerie geseponeerd. ‘De fraude-rechercheur, bij wie ik twee ochtenden heb gezeten om het proces-verbaal op te maken, was daar al bang voor. Hij zei toen dat er aangiftes van 8 ton zelfs werden geseponeerd. Ik was van plan om een artikel 12 procedure te starten, maar ik heb het er even bij gelaten. We zijn moe van dit alles.’

Jayne wil wel graag in onze komende uitzending van 27 november over dit onderwerp haar verhaal doen. Ook andere gedupeerden komen aan het woord. Wij zullen contact blijven zoeken met zorginstelling Monte Christo voor hun weerwoord op de beschuldigingen van beide families.

We zijn benieuwd of er meer oud-cliënten en oud-medewerkers zijn van Monte Christo en van andere zorginstellingen die bovenstaand verhaal herkennen? Voor meer informatie zie ons dossier pgb-fraude. Mailen kan naar: tip insturen.

Lees meer over

Gezondheid en zorg PGB-fraude
Verkenning Research Opnames Uitzending

PGB-fraude

Verkenning

We krijgen diverse tips binnen over zorgboerderijen en onderzoeken of het zorggeld wel besteed wordt waarvoor het bedoeld is, namelijk de zorg voor cliënten.

Deel jouw ervaring 35 andere artikelen in onderzoek
Uitzending is geweest op zondag 27 november 22:30u, NPO2

403 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Saskia Adriaens Verslaggever

'Ogen openen en gedachten kantelen’, dat is de grootste drijfveer van Saskia Adriaens. De eerste jaren na haar studie journalistiek heeft zij als freelancer voor multiculturele televisie (MTNL) gewerkt en geschreven voor diverse media zoals kranten, Opzij en Oneworld. Tien jaar geleden alweer is zij begonnen bij de publieke omroep. Als verslaggever heeft ze reportages gemaakt in binnen- en buitenland, voor onder andere de actualiteitenrubriek Netwerk, Altijd Wat, Brandpunt Profiel, Kruispunt en sinds 2015 voor De Monitor. Vooral sociaal-maatschappelijke onderwerpen zoals de multiculturele samenleving, vluchtelingenproblematiek, vrouwenrechten, onderwijs en opvoeding hebben haar interesse. Maar zoals Einstein ook al zei: ‘Ik heb geen speciaal talent, ik ben vooral razend nieuwsgierig!’

Lees verder
@sadriaens

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kun je zelf je zorg inkopen bij een zorgverlener. Maar hoe makkelijk kan er door zorginstellingen misbruik gemaakt worden van kwetsbare zorgbehoevenden met een...
Alles over dit onderzoek