Minister zegt onderzoek toe naar omvang ‘zorgval’

maandag 18 december 2017 Leestijd: 1 min.

Hugo de Jonge (foto: ANP) / ANP

Niels van Nimwegen

Verslaggever

niels.vannimwegen@kro-ncrv.nl

maandag 18 december 2017 Leestijd: 1 min.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn & Sport) herkent de problemen van ouderen die minder thuiszorg krijgen, nadat ze op de wachtlijst komen van het verpleeghuis. Onderzoek moet uitsluitsel bieden over de omvang van deze ‘zorgval’.

De Jonge reageert daarmee op vragen van de Tweede Kamer over de berichtgeving van De Monitor en dagblad Trouw over ‘schotten in de zorg’. Door het scheiden van de langdurige zorg in drie afzonderlijke wetten, ontstaan problemen bij het overstappen naar de wet die bedoeld is voor de langdurige zorg (Wlz).

lees ook: ‘Hoe moet ik cliënten uitleggen dat ze minder zorg krijgen?’ woensdag 06 december

'Zorgval'

Die wet is van toepassing op mensen die 24 uur zorg dichtbij moeten hebben. Hun zorg wordt dan betaald door het Rijk. Maar de overstap, vaak via de wachtlijst voor het verpleeghuis, betekent voor sommige groepen patiënten dat zij gekort worden op hun bestaande pakket aan thuiszorg en ondersteuning. De Wlz kent namelijk vaste budgetten en houdt geen rekening met wat iemand eerder aan zorg en ondersteuning kreeg vergoed door de zorgverzekeraar en gemeente.

Omdat ook de eigen bijdrage hoger is, ontstaat voor kwetsbare groepen zoals mensen met dementie, een vreemde situatie: in de meest kwetsbare periode van hun ziekte, moeten ze voor minder zorg meer betalen. Een situatie die ook volgens de minister niet goed uit te leggen is. CDA, D66, Christenunie, GroenLinks en de PvdA hadden De Jonge gevraagd om een reactie.

'Harde knip'

Zo wil kamerlid Dijksma (PvdA) weten of hij open staat voor de oplossing die in de uitzending werd geopperd door hoogleraar ouderenzorg Robbert Huijsman. Hij vindt dat de wet langdurige zorg alleen van toepassing moet zijn op mensen die daadwerkelijk in het verpleeghuis zijn opgenomen. Tot het moment van opname zouden zorgverzekeraars en gemeenten verplicht moeten worden de zorg te vergoeden die de wijkverpleegkundige noodzakelijk vindt.

De Jonge wil deze optie de komende tijd nader bestuderen, maar laat de Kamer weten dat wat hem betreft voorop staat dat mensen de zorg die ze nodig hebben ook moeten krijgen, ongeacht onder welke wet ze op dat moment vallen.

Lees meer over

Gezondheid en zorg Zorg aan huis
Verkenning Research Opnames Uitzending

Zorg aan huis

Uitzending

Ouders van kinderen met een meervoudige handicap maken zich zorgen over corona. Als je kind bij een verkoudheid al op de ic terechtkomt, hoe krijgt het dan de juiste zorg in een overvol ziekenhuis? En hoe hou je zelf 24/7 de intensieve zorg vol?

Deel jouw ervaring 57 andere artikelen in onderzoek
Uitzending is geweest op maandag 13 april 2020 om 22:40  NPO2

475 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Niels van Nimwegen

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Wat merken deze zorgmedewerkers én hun cliënten van de coronacrisis? Ben jij thuiszorgmedewerker en maak je je zorgen hoe je de zorg veilig kan verlenen?
Alles over dit onderzoek