Minister wil niet dat gemeenten ’onterechte’ fraudeboetes terugbetalen

donderdag 07 mei 2015 Leestijd: 1 min.

asscher /

Daan Jansen

Verslaggever

daan.jansen@kro-ncrv.nl

donderdag 07 mei 2015 Leestijd: 1 min.

Minister Asscher van Sociale Zaken wil niet dat gemeenten mensen die te streng beboet zijn voor uitkeringsfraude hun geld terugbetalen. Eind vorig jaar oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat de boetes die in de wet opgenomen zijn in sommige gevallen te zwaar zijn. Zo kregen mensen die onbewust of een kleine overtreding hadden begaan dezelfde hoge boete als een moedwillige en grootschalige fraudeur. De rechter vindt dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen een kleine overtreding en grote fraude.

Asscher verzoekt de gemeenten nu om de boetes die uitgedeeld zijn in de tijd tussen de invoering van de wet (1 januari 2013) en de uitspraak van de rechter (24 november 2014) niet opnieuw te beoordelen en dus ook niet het teveel in rekening gebrachte bedrag terug te betalen. Juridisch gezien hoeft dit ook niet, omdat het soepelere boeteregime pas ingaat op het moment dat de rechter uitspraak doet.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister hierover:

"Het kabinet heeft besloten om de uitvoeringsorganisaties te verzoeken om onherroepelijke boetebesluiten nu niet te herzien. Het herbeoordelen van rechtens onaantastbare boetes zou een precedent scheppen dat gevolgen kan hebben, ook buiten het stelsel van de sociale zekerheid. Daarnaast is het herbeoordelen erg kostbaar."

Saillant is dat tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer, voorafgaand aan de invoering van de bewuste Fraudewet, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en diverse wethouders al gewaarschuwd hadden voor de oneerlijke boetes. Desondanks heeft het kabinet de wet doorgevoerd. En nu wil Asscher dus niet dat mensen die te streng beboet zijn, (een deel van) hun geld terug krijgen.

Lees meer over

Werk en inkomen Sociale Dienst
Verkenning Research Opnames Uitzending

542 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Daan Jansen

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Hoe sociaal is de sociale dienst? Alles wordt gedaan om misbruik te voorkomen en mensen zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen. Is dit beleid rechtvaardig? Of zou het alleen moeten gelde...
Alles over dit onderzoek