Minister Schippers: Onduidelijk wie verwarde personen gaat opvangen en vervoeren als politie ermee stopt

zondag 11 september 2016 Leestijd: 2 min.

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid /

Anne de Blok

Verslaggever

anne.deblok@kro-ncrv.nl

zondag 11 september 2016 Leestijd: 2 min.

De politie stopt vanaf 1 januari 2017 met de opvang van personen met verward gedrag die geen strafbaar feit hebben gepleegd, en gaat ze ook niet meer vervoeren. Dat zegt de korpschef van Amsterdam, Pieter-Jaap Aalbersberg, vanavond in de uitzending van De Monitor. Wie deze taak van de politie moet gaan overnemen, is echter nog onduidelijk, blijkt uit een schriftelijke reactie van minister Schippers van Volksgezondheid.

Sinds de bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg neemt het aantal incidenten met verwarde mensen toe. In 2015 kwamen er ruim 65.000 bij de politie binnen, een stijging van 65% ten opzichte van vijf jaar geleden. Tot nu toe verschilt de behandeling van deze mensen niet van de aanpak van ‘gewone’ verdachten: ze worden vaak geboeid en door agenten afgevoerd in een politiebusje om vervolgens naar de dichtstbijzijnde arrestantencel te worden gereden. Daar moet volgens korpschef Aalbersberg verandering in komen. 'Dit is een patiënt en daar moet een hulpverlener bij komen en niet de politie. Dat is niet humaan en bovendien hebben wij ook niet de juridisch basis om deze mensen op te pakken als ze geen strafrechtelijk feit hebben gepleegd.’ De politie stopt daarom vanaf 1 januari 2017 met de opvang en vervoer van personen met verward gedrag die geen strafbaar feit hebben gepleegd.

In reactie op de uitzending laat minister Schippers van Volksgezondheid schriftelijk weten dat ze het voornemen van de politie om te stoppen met de opvang en vervoer van verwarde personen die geen strafrechtelijk feit hebben gepleegd begrijpt: 'Ik vind het erg belangrijk dat mensen met verward gedrag op een passende, niet onnodig stigmatiserende en traumatiserende manier worden opgevangen of vervoerd.’ Wie deze taak van de politie moet gaan overnemen, is echter nog onduidelijk: ‘Als er sprake is van een medische noodzaak zullen ambulances ingezet kunnen worden. Maar daarnaast zijn ook andere vormen van vervoer mogelijk. Wat de beste manier is wordt nu onderzocht en getest via pilots.’

Een zorgelijke situatie, vindt Sjef Czyzewski, bestuursvoorzitter van GGZ-instelling Antes en lid van het Aanjaagteam Verwarde Personen dat in opdracht van het ministerie onderzoekt wat er moet veranderen aan de hulpverlening rondom verwarde personen. 'Het aanjaagteam heeft hele dringende adviezen gegeven. En ik vind dat het tempo waarin die adviezen worden opgepakt, en de samenwerking die juist nodig is tussen alle partijen, dat die ernstig tekort schiet.’ Hij vreest voor de gevolgen als de politie deze taak uit handen laat vallen terwijl er nog geen passend vervoer is geregeld en er niet voldoende beoordelings- en opvanglocaties zijn. ‘Mensen zullen dan tussen wal en schip vallen en dan kunnen er hele ernstige dingen gebeuren. U vroeg net of er dan doden kunnen vallen. Ja, dan vallen er doden inderdaad. Dat is volstrekt helder,’ aldus Czyzewski in de uitzending van De Monitor vanavond.

'U vroeg net of er dan doden kunnen vallen. Ja, dan vallen er doden inderdaad.’

Sjef Czyzewski, bestuursvoorzitter van GGZ-instelling Antes en lid van het Aanjaagteam Verwarde Personen

We vroegen minister Schippers daarom of ze kan garanderen dat per 1 januari 2017 voldoende beoordelings- en opvanglocaties zijn en passend vervoer voor heel Nederland. Daarop reageert ze echter ontwijkend. 'Tussen politie, ambulancezorg en ggz-aanbieders maar ook met andere partijen zullen goede afspraken moeten worden gemaakt zodat personen met verward gedrag in 2017 niet tussen wal en schip zullen vallen. De gemeente heeft hierbij de regie.’

Geen enkele gemeente heeft echter op dit moment de zorg voor verwarde personen nog op orde, blijkt uit een tussenrapportage van het Aanjaagteam Verwarde Personen dat twee maanden geleden uitkwam. Het is dus nog maar de vraag of gemeenten toegerust zullen zijn om deze taak op zich te nemen. Minister Schippers schrijft ons echter dat binnenkort de kabinetsreactie op de tussenrapportage van het Aanjaagteam naar de Tweede Kamer zal worden gestuurd. 'Daarin wordt verder ingegaan op alle aanbevelingen van het aanjaagteam en dus ook dit specifieke punt,’ aldus Schippers.

Vanavond bij De Monitor: Hoe politie en zorginstellingen de grootste moeite hebben om de groeiende groep verwarde mensen op te vangen en daarom de noodklok luiden. Om 22.35 uur bij NPO2.

Lees meer over

Gezondheid en zorg Verwarde mensen
Verkenning Research Opnames Uitzending

590 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Anne de Blok

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Sinds de bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg neemt het aantal incidenten met verwarde mensen toe. Ruim 75.000 meldingen kwamen er in 2016 bij de politie binnen, een stijging van 14% ten...
Alles over dit onderzoek