Minister Kamp: bewoners hadden invloed. Hoogleraar: één van de vele trucs.

zondag 04 oktober 2015 Leestijd: 3 min.

minister-kamp-ez-5737 /

Bastiaan Hetebrij

Verslaggever

bastiaan.hetebrij@kro-ncrv.nl

zondag 04 oktober 2015 Leestijd: 3 min.

Op 1 september vroegen wij in een uitgebreide motivatie een interview aan met minister Kamp over de windparken in de Veenkoloniën in Drenthe. We deden dat omdat wij in ons dossier Inspraak: burger vs overheid ontdekten dat inwoners in dat gebied meer buitengesloten zijn dan normaal en het ministerie daar een belangrijke rol in speelde.

Na weken van zwijgen door het ministerie, en uiteindelijk een weigering zonder toelichting, troffen we hem zonder afspraak in het Tweede Kamergebouw. Toen Teun hem aansprak, hield hij netjes de pas in. Maar zodra hij de vraag begreep, keek hij naar de voorlichter en liep onmiddellijk door naar de vergaderzaal.

Toch een schriftelijke reactie

Het ministerie bleek uiteindelijk toch tot een schriftelijke reactie bereid. Daaruit blijkt maar weer dat een ministerie met een schriftelijk antwoord veel gemakkelijker weg komt dan bij een interview. Hier de stellingen die we met hem hadden willen bespreken.

 • Het windpark stond al vast voor inwoners zich dat goed en wel konden realiseerden.
 • De inspraak daarna stelde weinig voor, want het komt er sowieso.
 • De periode waarin de komst van het windpark geregeld werd, was zo kort (4 maanden) dat het de indruk wekt dat hier achter de schermen is samengewerkt.
 • Met meer inspraak en transparantie was minder weerstand ontstaan, en waren de duurzaamheidsdoelstellingen misschien ook gehaald.
 • De uitspraak van de ambtenaar van het ministerie dat de Rijkscoördinatieregeling is bedoeld om zaken tegen de wil van de mensen door te drukken, klopt.
 • Hoogleraar Bröring noemt de hele geschiedenis ‘onfatsoenlijk bestuur’: onvoldoende transparantie, slechte communicatie, informatie werd niet altijd gedeeld. Het ministerie schitterde door afwezigheid in de provincie en liet lokale bestuurders uitleggen, terwijl die er niet over gingen. Slagvaardigheid van bestuur vindt het ministerie belangrijker dan democratie.
 • Moeten we in Nederland niet veel eerlijk zeggen als de bevolking niets in te brengen heeft, in plaats van de schijn van inspraak in stand te houden.

Het antwoord van de minister

Grofweg zegt de minister twee dingen:

 • Nederland wil meer duurzame energie, dat is goed voor iedereen. De provincie Drenthe werkt daar aan mee en heeft daar gebieden voor aangewezen.
 • Het ministerie begrijpt dat het mensen raakt, maar heeft wel degelijk naar omwonenden geluisterd. Mede daardoor is de omvang van het windpark enorm teruggebracht.

Dit punt maken de boeren ook: ze zeggen dat in hun eerste voorstel misschien wel drie keer zo veel windmolens stonden gepland dan de laatste plannen: inspraak heeft dus geholpen. We legden dit voor aan hoogleraar Bröring. Hij noemt dit een truc. Eerst overvraag je door in het hele gebied windmolens te plaatsen. En zodra de ‘ inspraak’ begint lever je in en kom je uit bij wat je wilde.


**De volledige reactie van het ministerie:**
 • Nederland stapt over op duurzame energie. Windenergie is daarvan een belangrijk onderdeel. In 2020 dient 14% van de energie in Nederland afkomstig te zijn van duurzame energiebronnen.
 • Om deze doelstellingen te kunnen halen, hebben Rijk en provincies afspraken gemaakt. Met de provincies is afgesproken om in 2020 voor in totaal 6000 megawatt aan windmolens op land te hebben gebouwd. Deze windmolens zullen in totaal energie gaan leveren aan ongeveer 4 miljoen huishoudens.
 • Ook de provincie Drenthe levert hier een belangrijke bijdrage aan. In 2010 heeft de provincie Drenthe daarom twee gebieden aangewezen waar windmolens zouden kunnen komen: een gebied bij Emmen en Coevorden en bij Drentse Monden en Oostermoer.
 • In 2010 is een RCR-procedure gestart voor een windpark van in totaal tussen de 420-600 megawatt bij Drentse Monden en Oostermoer.
 • Economische Zaken is sindsdien in gesprek met de provincie, betrokken gemeenten en omwonenden over de ontwikkeling van dit windpark. Mede door de inbreng van alle inwoners en betrokkenen is het windpark bij Drentse Monden en Oostermoer qua omvang teruggebracht van 420-600 megawatt tot 150 megawatt. Het plan is nu om dit kleinere park te realiseren.
 • Ik realiseer mij dat van de omwonenden die het betreft veel begrip wordt gevraagd voor de bouw van dit nieuwe windmolenpark. Het is daarbij wel goed te realiseren dat in heel Nederland windmolenparken worden gebouwd met als doel een toekomstbestendige en duurzame energievoorziening voor alle Nederlanders. We zullen samen de schouders eronder moeten zetten om ervoor te zorgen dat Nederland ook in de toekomst energie heeft.

Kijk vanavond onze uitzending op NPO 2, 22.35. Voor tips: demonitor@kro-ncrv.nl

Lees meer over

Wonen en leefomgeving Inspraak
Verkenning Research Opnames Uitzending

68 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Bastiaan Hetebrij Verslaggever

Bastiaan Hetebrij is politicoloog en studeerde in Amsterdam en New York. Hij liep stage bij de Duitse zender Phoenix in Berlijn en werkte als verslaggever bij AT5 en de politieke redactie van RTL-Nieuws. Hij probeert te werken volgens het journalistieke adagium: eerst de feiten, dan het werk, dan de mening en dat doet hij als verslaggever, regisseur en online. Zijn interessegebied is breed. Hij zoekt graag naar belangentegenstellingen, dieperliggende oorzaken en de al dan niet oprechte drijfveren van betrokkenen.

Lees verder
@bhetebrij

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Bij grote bouwprojecten van de overheid is er vrijwel altijd onvrede bij omwonenden. Hoeveel invloed en inspraak hebben zij bij de bouwplannen wanneer er een weg of een windmolen in hun achtertuin ...
Alles over dit onderzoek