Minister Bussemaker onderkent probleem studentenoverschot

zaterdag 06 februari 2016 Leestijd: 2 min.

portretfoto-bussemaker /

Niels van Nimwegen

Verslaggever

niels.vannimwegen@kro-ncrv.nl

zaterdag 06 februari 2016 Leestijd: 2 min.

Voor ons dossier Uitbuiting van starters en stagiairs interviewen we Onderwijsminister Jet Bussemaker. Aan haar leggen we de vraag voor: als arbeidsmarktonderzoekers, werkzoekenden en opleidingen zelf aangeven dat er in bepaalde sectoren teveel studenten worden opgeleid, wie moet er dan voor zorgen dat het er minder worden?

Volgens de minister zijn dat de opleidingen in eerste aanleg zelf. In periodiek overleg moet worden besproken hoe het onderwijs kan worden afgesteld op de arbeidsmarkt. Bij dat overleg moet ook de sector zelf worden betrokken, bijvoorbeeld beroepsverenigingen. Lukt het opleidingen desondanks niet om de opleiding beter af te stemmen op de arbeidsmarkt, dan heeft de minister een paardenmiddel in de vorm van een zogenoemde arbeidsmarktfixus. De overheid bepaalt bijvoorbeeld al hoeveel geneeskundestudenten ieder jaar mogen beginnen. Ze legt een limiet op.

‘Het heeft om die reden niet mijn voorkeur. Het kan betekenen dat studenten dan niet aan de opleiding van hun voorkeur kunnen beginnen, wat de kans dat ze minder gemotiveerd zijn en niet afstuderen ook groter maakt. We weten dat van geneeskunde, het is heel vervelend als je uitgeloot wordt. Liever werk ik aan een sectorplan, zoals we dat bijvoorbeeld ook met de kunstopleidingen hebben gedaan. Daarin is minder instroom gerealiseerd, ik zou dat de psychologie-opleidingen ook van harte willen aanraden.’

Langetermijnvisie

De minister benadrukt verder het belang van goede voorlichting, onder meer in de vorm van de verplichte studiebijsluiters. ‘Die hebben we nog niet zo lang en die zijn juist opgesteld om die aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Met de middelen die ik nu heb kan het zo zijn dat we bij bepaalde opleidingen het baanperspectief iets pregnanter formuleren dan nu het geval is.’ Wel gaat ze op basis van de gegevens die wij presenteren het probleem oppakken. Met een duur woord heet dit macrodoelmatigheid.

‘Voorlichting is één aspect, maar laat ik duidelijk zijn dat dit mijn aandacht heeft. In de langetermijnvisie voor het hoger onderwijs zijn we nu aan het kijken hoe we die macrodoelmatigheid beter handen en voeten kunnen geven. Ik ga daar alle partijen in betrekken, ook de studentenorganisaties, die zeer hechten aan het belang van vrije studiekeuze. Mijn voorkeur ligt dan bij een sectoranalyse, waaruit opleidingen zouden kunnen besluiten een numerus fixus in te stellen. Gebeurt dat allemaal niet, dan ben ik aan zet. Ik kan dan een arbeidsmarktfixus opleggen. Dat heeft niet mijn voorkeur, maar als het moet, zal ik het gebruiken.'

Meer over ons onderzoek naar Uitbuiting starters en stagiairs zie je zondag om 22:35 uur op NPO2.

Lees meer over

Werk en inkomen Uitbuiting starters en stagiairs
Verkenning Research Opnames Uitzending

290 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Niels van Nimwegen

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Voor veel pas afgestudeerden liggen de banen niet voor het opscheppen en kunnen werkgevers kiezen uit een overvloed aan werkgrage sollicitanten. Wat voor gevolgen heeft dit voor afgestudeerden? En ...
Alles over dit onderzoek