Minister Asscher schuift probleem van zieke werknemer door naar opvolger

zondag 17 september 2017 Leestijd: 3 min.

Fotocredit: ANP /

Daan Jansen

Verslaggever

daan.jansen@kro-ncrv.nl

zondag 17 september 2017 Leestijd: 3 min.

‘Dit is een vraag voor het nieuwe kabinet.’ Dat antwoordt minister Asscher van Sociale Zaken op de vraag wat hij gaat doen om de positie van 35-minners te verbeteren. Mensen die 35% of minder afgekeurd worden na ziekte, raken in ruim van de helft van de gevallen werkloos en komen moeilijk aan een nieuwe baan. Ondanks beloftes van werkgeversorganisaties en vakbonden om hier wat aan te doen, wordt de werkloosheid onder deze groep niet teruggedrongen.

Al 11 jaar wordt regelmatig geconcludeerd dat het niet goed gaat met de 35-minner. In het dossier UWV hebben we ons de afgelopen maanden gefocust op deze zieke werknemers die ondanks hun beperkingen geen arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen. Hoewel het een langlopend probleem is, schuift minister Asscher de verantwoordelijkheid door naar zijn opvolger.

 

Crisis

‘Er is geen simpele oplossing,’ typeert het ministerie de benarde positie van de 35-minner. ‘Het is heel lastig. Het gaat over verschillende mensen met verschillende problemen, ook zien werkgevers het als een risico om mensen aan te nemen die ziek zijn (geweest). Daarnaast hebben we een grote economische crisis gehad. Mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt ondervonden hier als eerste de nadelige consequenties van en bij een aantrekkende economie profiteren ze veelal ook pas later.’

Het werkloosheidspercentage onder 35-minners is bijna 60%. Werkgeversorganisatie VNO-NCW erkent net als vakbond FNV dat dit te hoog is. Desalniettemin hebben de inspanningen die geleverd zijn om dat terug te dringen, niet geleid tot resultaat. Terwijl al in 2006 is afgesproken dat werkgevers en vakbonden verantwoordelijk zijn om 35-minners aan het werk te houden en krijgen.

 

Oude beloftes

Volgens FNV is het ministerie aan zet om de werkgevers aan te spreken om de 11 jaar oude beloftes in te lossen. Het ministerie geeft aan dat de 35-minner onderwerp van overleg is. ‘SZW voert periodiek overleg met sociale partners, daarin komen ook deze mensen aan bod,’ aldus het ministerie in een schriftelijke reactie. Hoe de minister beide partijen aanspoort om tot oplossingen te komen, vertelt het verhaal niet.

Een deel van de 35-minners krijgt na het verlies van hun baan tijdelijk een WW-uitkering. Via die weg worden ze door het UWV begeleid. De 35-minners krijgen exact dezelfde begeleiding als gezonde WW’ers, terwijl mensen met beperkingen andere en meer begeleiding nog hebben. Het ministerie erkent dat de begeleiding niet het gewenste effect heeft gehad. ‘Beleidsinstrumenten die geprobeerd zijn, hebben niet altijd resultaat gehad. Maar we blijven zoeken naar maatregelen die werken,’ schrijft de woordvoerder van minister Asscher.

 

‘Jammer’

Het UWV concludeerde eerder al dat zijn dienstverlening aan 35-minners zinloos is. ‘Voor WIA 35-minners is geen van de onderzochte vormen van dienstverlening werkelijk effectief. Dit is problematisch omdat deze groep slechts een geringe kans op werk heeft,’ aldus de uitkeringsinstantie in het Kennisverslag 2015.

‘Dat is jammer,’ typeert UWV-werkcoach Sylvia IJpelaar de situatie. Zij gaat in gesprek met de 35-minner om ze te helpen. Wat vindt zij ervan dat haar dienstverlening niet effectief is? ‘Ik zou ook heel graag willen dat we meer zouden kunnen doen. Maar binnen de ruimte die ik heb, doe ik wat ik kan. En dat doen wij graag, want uiteindelijk willen we allemaal dat die mensen aan het werk gaan. Ik gun ze ook dat ze aan het werk kunnen,’ aldus de werkcoach in Den Bosch.

Het UWV laat ons weten dat zij het ministerie op de hoogte houdt over 35-minners. ‘We zijn continu in gesprek met het ministerie van Sociale Zaken over de effectiviteit van de dienstverlening aan mensen met een uitkering. Dit geldt ook voor de groep 35-minners. De onderzoeken die UWV doet naar het effect van de dienstverlening worden hierin meegenomen,’ aldus de UWV-woordvoerder.

Sylvia IJpelaar heeft niet de mogelijkheden om voor 35-minners maatwerk te leveren. Er is geen apart potje geld voor aangepaste begeleiding. ‘Wij krijgen natuurlijk geld vanuit Den Haag. En binnen het geldende budget en wet bewegen we ons zo goed als we kunnen,’ schetst IJpelaar de beperkingen waarmee ze kampt.

 

Extra geld

Of er vanuit Den Haag extra geld en beleid komt om de 35-minners die in de WW zitten beter te helpen, is aan het nieuwe kabinet. Het is dus afwachten of de 35-minner na 11 jaar nu wel de helpende hand krijgen toegestoken die hun ook beloofd is.

In de uitzending van vanavond gaan we uitgebreider in op de positie van de 35-minner. De Monitor is om 22.35 uur te zien op NPO2.

Lees meer over

Werk en inkomen UWV
Verkenning Research Opnames Uitzending

UWV

Uitzending

Er zijn twee uitzendingen geweest over dit onderzoek. We gaan voorlopig niet meer verder met dit onderzoek.

Deel jouw ervaring 28 andere artikelen in onderzoek
Uitzending is geweest op zondag 17 september 2017 om 22:40  NPO2

1863 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Daan Jansen

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Door de jaren heen krijgen we regelmatig tips over de uitkeringsinstantie UWV. Veel klachten gaan over hoe mensen zich behandeld voelen. De arbeidsongeschiktheidskeuring komt daarin vaak voorbij. W...
Alles over dit onderzoek