Minister Asscher na uitzending over uitbuiting starters: onderzoek naar GGZ-instelling de Bascule

maandag 25 januari 2016 Leestijd: 2 min.

portretfoto-asscher 2 /

Marjolein Schut

Redacteur

marjolein.schut@kro-ncrv.nl

maandag 25 januari 2016 Leestijd: 2 min.

Minister Lodewijk Asscher heeft vandaag antwoord gegeven op de Kamervragen die Paul Ulenbelt (SP) stelde na onze uitzending over Uitbuiting Starters en Stagiairs. Uit de reportage bleek dat veel afgestudeerden in de GGZ onbetaald werken op werkervaringsplekken (wep). Wij kregen opvallend veel meldingen over GGZ-instelling de Bascule in Amsterdam.

Wep-plek of startersfunctie

Een werkervaringsplek (wep) onderscheidt zich van een startersfunctie waarvoor minimumloon betaald moet worden. Zo moet een leerdoel aanwezig zijn, is een wep-plek bedoeld voor maximaal 1 jaar en is begeleiding een voorwaarde. Wep-plekken zijn boventallige functies en zijn uitdrukkelijk niet bedoeld om productie te draaien. Maar onderzoek van De Monitor toont aan dat de praktijk heel anders is. Tipgevers over de Bascule lieten ons weten dat zij productienormen krijgen opgelegd, de begeleiding tekort schiet en vaak een jaar op een wep-plek werken. Sommigen van hen zelfs 2 jaar.

‘De Inspectie SZW gaat onderzoek doen naar de betrokken instelling. Gedurende een lopend onderzoek doet de Inspectie SZW geen mededelingen over het onderzoek. Ik zal de Kamer informeren als het onderzoek is afgerond,’ zo laat minister Asscher schriftelijk weten.

lees ook: Veel tips over misbruik werkervaringsplekken bij Amsterdamse GGZ vrijdag 18 december

‘Bezuinigingsmaatregel’

Tipgevers die werden ingezet bij de Bascule als wep’er lieten ons weten dat ze ‘nu worden ingezet als bezuinigingsmaatregel’. Ook vertelden ze: ‘Ik kreeg geen vergoeding, nog net reiskosten en ik mocht een cursus doen, die zij kunnen aftrekken. En wat boeken bestellen.’ Een ander liet weten: ’Ik heb veel geleerd, maar er zat geen psycholoog bij die mij kon begeleiden en waar ik van kon leren. Er werden niet echt leerdoelen gesteld en er was geen goede begeleiding. Ik voelde me echt stagiair, omdat ik niet betaald werd.’

‘Niet acceptabel’

Minister Asscher laat weten dat als dit daadwerkelijk zo is gegaan, dergelijke situaties onacceptabel te vinden. ‘Ontduiking van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag door mensen onder het mom van het volgen van een stage onbeloond of tegen een geringe vergoeding te laten werken is niet acceptabel.’

Mochten onze tipgevers in het gelijk worden gesteld, dan kunnen zij wellicht achteraf alsnog vergoed worden voor de arbeid die zij hebben geleverd.

‘Alleen op basis van de feiten en omstandigheden kan beoordeeld worden of sprake is van een arbeidsrelatie waarvoor het wettelijk minimumloon of cao-loon verschuldigd is. Is een dergelijk loon verschuldigd, dan geldt dit met terugwerkende kracht tot het moment waarop de arbeid is aangevangen,’ zo meldt de minister.

Onderzoek gaat verder

In een eerste reactie op ons onderzoek liet minister Asscher al weten in het voorjaar met een plan van aanpak te komen om uitbuitingssituaties tegen te gaan. Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en houden je hier op de hoogte. Ondertussen gaat ons onderzoek naar uitbuiting verder.

Wat is jouw ervaring met gratis stages en werkervaringsplekken? Werk je als wep’er bijvoorbeeld in de verslavingszorg? Of werk je bijvoorbeeld onbetaald als kunsthistoricus, in de media of in de architectenwereld? Tip ons via tip insturen.

Lees meer over

Werk en inkomen Uitbuiting starters en stagiairs
Verkenning Research Opnames Uitzending

290 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Marjolein Schut Redacteur

Scherpzinnig researcher, wars van een-dimensionale verhalen. Ervaren in actualiteiten (Nieuwsuur), talkshows (oa Pauw & Witteman) en buitenland-series. Startpunt zijn persoonlijke verhalen, om vervolgens uit te zoomen en daar een scherp analyserend, journalistiek verhaal van te maken. Open blik, vind het belangrijk om een verhaal van verschillende kanten te bekijken en te ontleden. Elk onderwerp – ook ver weg van de Randstad - heeft voor mij potentie.

Lees verder
@schut_marjolein

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Voor veel pas afgestudeerden liggen de banen niet voor het opscheppen en kunnen werkgevers kiezen uit een overvloed aan werkgrage sollicitanten. Wat voor gevolgen heeft dit voor afgestudeerden? En ...
Alles over dit onderzoek