Minister Asscher komt met plan van aanpak tegen uitbuiting starters

zaterdag 02 januari 2016 Leestijd: 2 min.

Schermafbeelding 2016-01-02 om 10.27.57 /

Marjolein Schut

Redacteur

marjolein.schut@kro-ncrv.nl

zaterdag 02 januari 2016 Leestijd: 2 min.

De Monitor vroeg een interview aan met minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor ons dossier Uitbuiting Starters en Stagiairs. Wij zijn benieuwd naar een reactie van de minister op het groot aantal meldingen dat De Monitor kreeg over uitbuiting in on(der)betaalde werkervaringsplekken. Ook willen wij weten hoe hij schijnconstructies met werkervaringsplekken tegen wil gaan en waarom de arbeidsinspectie geen proactievere rol speelt om uitbuiting aan te pakken.

Minister Asscher ziet af van een interview, maar hij geeft wel een schriftelijke reactie. De minister komt in het voorjaar met een plan van aanpak om uitbuitingssituaties tegen te gaan. John Kerstens, Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, heeft minister Asscher eerder al via een motie opgeroepen tot een meer proactieve houding van de arbeidsinspectie. Ook stelde hij Kamervragen over jongeren die na hun afstuderen geen baan kunnen vinden en onderbetaald aan de slag gaan.

Wettelijke randvoorwaarden

Minister Asscher zag eerder geen aanleiding om proactief te kijken naar misbruik van stageplaatsen, maar herhaalde de randvoorwaarden die wettelijk gelden: alleen als het leerdoel centraal staat, het om boventallig werk gaat met duidelijke begeleiding is er sprake van een leer/werkplek. lees ook: Een jaar lang werken voor een cadeaubon: ‘Je hoopt zo een voet tussen de deur te krijgen’ donderdag 17 december Is het werk gericht op productie, zonder verifieerbare leerdoelen dan is er sprake van een arbeidsrelatie. Uit het onderzoek onder psychologen en orthopedagogen blijkt dat aan die wettelijke randvoorwaarden niet wordt voldaan. Wep’ers geven aan volwaardig mee te draaien en behandelen in veel gevallen al zelfstandig, zonder duidelijke begeleiding en tegen een zeer geringe of geen vergoeding.

De Monitor stelde naar aanleiding van onze bevindingen een aantal schriftelijke vragen aan minister Asscher:

De inspectie SZW is een reactief orgaan. Uit ons onderzoek blijkt dat starters niet snel een klacht in (durven te) dienen. Ziet de minister in dat hier een tekortkoming in het systeem ligt?

Het streven van de Inspectie SZW is om met haar optreden de door haar onderscheiden risico’s voor veilig, gezond en eerlijk werk en bestaanszekerheid zo goed mogelijk aan te pakken. De Inspectie SZW doet dit enerzijds door actief risicogericht en programmatisch te werken en anderzijds door relevante meldingen die zij ontvangen, te onderzoeken. De Monitor benoemt in de vraag dat starters niet snel een klacht in durven te dienen. Ik kan me voorstellen dat starters niet gemakkelijk bereid zijn om een klacht in te dienen en vervolgens te verklaren omdat ze de werkervaringsplek willen behouden en uitzicht willen houden op een vast dienstverband na de werkervaringsplek.

De meldingen over werkervaringsplekken worden door het team aanpak schijnconstructies onderzocht en heeft dus zeker de aandacht van de Inspectie SZW. Sinds december 2014 heeft de Inspectie SZW tot op heden 12 meldingen ontvangen over werkervaringsplekken en deze 12 zijn allen onderzocht (zie hieronder).

Ik heb de Tweede Kamer toegezegd dat ik de Kamer voor 1 april een brief zal doen toekomen waarin ik aangeef hoe ik de input van partijen die melding doen van stagemisbruik ga gebruiken om bedoeld misbruik van stages tegen te gaan. Hierin zal ik specifiek ingaan op hoe ik daarin de bevindingen van het meldpunt stagemisbruik van FNV Jong zal betrekken.

Welke sancties kunnen een bedrijf worden opgelegd als blijkt dat zij werk gericht op productie (niet op het leertraject) aanbieden als een werkervaringsplek?

Als betrokkene recht heeft op tenminste het wettelijk minimumloon, maar dat niet ontvangt kan een boete worden opgelegd wegens onderbetaling. De boetehoogte is afhankelijk van de duur en mate van onderbetaling. De boetehoogte varieert van € 500 indien de onderbetaling minder dan 5% bedraagt en niet langer dan een maand heeft geduurd tot € 10.000 als de onderbetaling tenminste 50% bedraagt en een half haar of langer duurt. Voor onderbetaling van de wettelijke minimumvakantiebijslag kan een boete worden opgelegd van maximaal € 2.000. Bij recidive worden de boetebedragen fors verhoogd.

Het onderzoek naar uitbuiting van starters en stagiairs is morgenavond te zien in de uitzending van De Monitor, op NPO2 om 22:35 uur:

Ook ervaring met werkervaringsplekken? Mail ons: tip insturen.

Lees meer over

Werk en inkomen Uitbuiting starters en stagiairs
Verkenning Research Opnames Uitzending

290 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Marjolein Schut Redacteur

Scherpzinnig researcher, wars van een-dimensionale verhalen. Ervaren in actualiteiten (Nieuwsuur), talkshows (oa Pauw & Witteman) en buitenland-series. Startpunt zijn persoonlijke verhalen, om vervolgens uit te zoomen en daar een scherp analyserend, journalistiek verhaal van te maken. Open blik, vind het belangrijk om een verhaal van verschillende kanten te bekijken en te ontleden. Elk onderwerp – ook ver weg van de Randstad - heeft voor mij potentie.

Lees verder
@schut_marjolein

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Voor veel pas afgestudeerden liggen de banen niet voor het opscheppen en kunnen werkgevers kiezen uit een overvloed aan werkgrage sollicitanten. Wat voor gevolgen heeft dit voor afgestudeerden? En ...
Alles over dit onderzoek