‘Mijn dochter moest in het hokje passen anders was het niet goed’

dinsdag 19 januari 2016 Leestijd: 2 min.

dreamstime_xl_11157737 /

Saskia Adriaens

Verslaggever

saskia.adriaens@kro-ncrv.nl

dinsdag 19 januari 2016 Leestijd: 2 min.

Onze oproep aan ouders van ‘lastige’ kleuters maakt wat los. Mails met ervaringsverhalen van ouders en kleuterjuffen stromen binnen. ‘Mijn dochter kreeg in groep 2 last van buikpijn omdat ze bepaalde letters niet kon lezen,' laat een bezorgde moeder ons weten. ‘Ze durft bepaalde werkjes niet te doen, omdat ze bang is dat het haar niet lukt. Ik vind dit als moeder heel erg om te zien. Ze is nog maar vijf en heeft nu al met onzekerheid en faalangst te maken. Dat vind ik heftig en niet passend.’

Een andere moeder van twee zoons vertelt ons over haar 5-jarige zoon die volgend jaar naar groep 3 zou moeten. ‘Wij hebben dus het oudergesprek in oktober gehad waarin besproken werd dat hij nog geen 'ontluikende geletterdheid' laat zien. ‘Duuh! Hij is nog maar 4 jaar!, zeiden wij in koor.’ Deze moeder heeft eerder iets soortgelijks met haar oudere zoon meegemaakt. ‘Ook nu voelt het weer alsof er vooral naar een aantal cognitieve vaardigheden wordt gekeken. Als uit de kleutertoetsen blijkt dat hij iets niet kan, dan wordt er extra geoefend zodat hij volgens schema naar groep 3 kan.’

Zorgen over ontwikkeling

Sommige ouders laten ons weten dat ze zich echt zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind door het vele toetsen. Een greep uit die reacties:

'Mijn oudste dochter was cognitief heel sterk, maar motorisch niet. Continu werd benadrukt dat ze bepaalde dingen nog niet kon. Ze moest in het vakje passen en anders was het niet goed.’

‘Mijn kind wilde niet naar groep 3 omdat hij bang was fouten te maken. Daar gaat je hart echt van bloeden.’

‘Mijn 6-jarige zoon is recentelijk tussentijds getoetst op lezen en spelling en heeft te horen gekregen dat hij te langzaam leest. Het hele traject naar de citotoets toe bestaat uit zoveel huiswerk en druk, puur opgelegd door cijfermatig beleid, dat mijn 6-jarige zoontje nu al het plezier in lezen is kwijtgeraakt.’

‘Ik herinner me dat ik me bij oudercontacten van de kleuterklas steeds een hoedje schrok van alles wat werd bijgehouden over mijn kinderen en hoe alles in systemen en meetbare gehelen gegoten werd.’

‘Ik heb een kind met een autisme spectrum stoornis. Heel vroeger had een kleuterjuf hem misschien wat meer ruimte gegeven om zijn eigen tempo te volgen, maar nu voelt de juf de druk om iedereen te laten presteren. Daardoor werd hij een ongelukkig en onzeker kind, dat letterlijk uit school probeerde te vluchten.’

We krijgen opvallend veel reacties van moeders die ook in het kleuteronderwijs werken en daardoor beide kanten kennen. Zo laat één van hen ons in een uitgebreide mail weten dat ze als kleuterjuf dag na dag in de weer is met het observeren van de kinderen. ‘Het frustreert mij, want in een groep met 25 vierjarigen zou de aandacht vooral moeten liggen op het zorgen voor een veilig gevoel, plezier en spelen.’ Ondertussen is ze ook moeder van een zoon die ’s avonds ‘uitgeteld’ is. ‘Hij komt regelmatig thuis met uitspraken als ‘Pff ik ben moe, ik heb vandaag een hele kralenplank moeten doen’ of ‘Ik heb vandaag een werkje gedaan voor mijn stickerkaart’.

Voldoen aan eisen

Alle kleuterjuffen die reageren maken zich grote zorgen over de eisen die aan kleuters worden gesteld. Het was voor Erica Ritzema na 29 jaar zelfs reden om – met pijn in haar hart – te stoppen als kleuterjuf. ‘We geven kleuters al het gevoel dat ze niet voldoen aan de eisen en dus niet goed genoeg zijn. Dat is een hele ongezonde ontwikkeling die niet leidt tot stabiliteit in de volwassenheid, maar het gevoel van eigenwaarde totaal onderuit haalt.’

Een andere kleuterjuf – werkzaam in het reguliere onderwijs – heeft voor haar eigen kinderen bewust gekozen voor de Vrije School, omdat ze vindt dat op de school waar ze werkzaam het onderwijs teveel eisen stelt aan kleuters. ‘Leerkrachten moeten presteren en dat heeft nadelige gevolgen voor het kleuteronderwijs. Alles om die kinderen voor te bereiden op groep 3 en daardoor is er minder tijd om te spelen.’

Wilt u ook reageren op ons onderzoek? Mail: demonitor@kro-ncrv.nl

Lees meer over

Jeugd en onderwijs Onderwijs
Verkenning Research Opnames Uitzending

Onderwijs

Research

Wij volgen scholen, gemeenten en ouders in hoe zij omgaan met de sluiting van de scholen door het corona-virus.

Deel jouw ervaring 163 andere artikelen in onderzoek
Uitzending is geweest op maandag 01 juni 22:15u, NPO2

2068 tips

ontvangen

54 experts gesproken

Docenten, schoolbestuurders, ambtenaren en ouders van kinderen die tegen problemen oplopen met het thuisonderwijs.

Dit artikel is geschreven door:

Saskia Adriaens Verslaggever

'Ogen openen en gedachten kantelen’, dat is de grootste drijfveer van Saskia Adriaens. De eerste jaren na haar studie journalistiek heeft zij als freelancer voor multiculturele televisie (MTNL) gewerkt en geschreven voor diverse media zoals kranten, Opzij en Oneworld. Tien jaar geleden alweer is zij begonnen bij de publieke omroep. Als verslaggever heeft ze reportages gemaakt in binnen- en buitenland, voor onder andere de actualiteitenrubriek Netwerk, Altijd Wat, Brandpunt Profiel, Kruispunt en sinds 2015 voor De Monitor. Vooral sociaal-maatschappelijke onderwerpen zoals de multiculturele samenleving, vluchtelingenproblematiek, vrouwenrechten, onderwijs en opvoeding hebben haar interesse. Maar zoals Einstein ook al zei: ‘Ik heb geen speciaal talent, ik ben vooral razend nieuwsgierig!’

Lees verder
@sadriaens

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Steeds meer kinderen met fysieke- of psychische problemen, zoals autisme en hoogbegaafdheid, krijgen een vrijstelling van de leerplicht. Dat betekent als kinderen niet leerbaar zijn. Maar het schij...
Alles over dit onderzoek