‘Mensen wegstoppen achter de slagboom is geen oplossing’

vrijdag 30 maart 2018 Leestijd: 4 min.

Politie bij camping Fort Oranje / ANP Foto

Stephanie Sint Nicolaas

Redacteur

stephanie.sintnicolaas@kro-ncrv.nl

vrijdag 30 maart 2018 Leestijd: 4 min.

Permanente bewoning van vakantiehuizen zorgt voor verloedering van vakantieparken. Het is een veelgehoord argument van gemeenten om te handhaven op permanente bewoning. Op vakantieparken klitten kwetsbare mensen samen, maar ook mensen die graag ‘achter de slagboom’, en daarmee buiten het zicht van de instanties, willen verdwijnen. Sinds de incidenten rond vakantiepark ‘Fort Oranje’ lijkt er een steeds hardere wind te waaien als het gaat om het optreden tegen ongewenst gedrag op vakantieparken. Soms worden interventieteams ingezet waar politie, Sociale Zaken, de Belastingdienst en andere partijen samenwerken om misstanden op te sporen. Maar waarom grijpen gemeenten pas in als het vaak al te laat is?

We komen in contact met Joeri Vig. Hij werkt als adviseur voor het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Via het Veluwse project ‘Vitale Vakantieparken’ is Vig betrokken geraakt bij het vraagstuk rond de problemen op vakantieparken. 
Hij vertelt ons hoe dit is gegaan: ‘Onder de noemer ‘Vitale Vakantieparken’ werken elf gemeenten op de Veluwe met elkaar samen om de vakantieparken nieuw leven in te blazen. ‘Vitale Vakantieparken’ heeft aan het CCV gevraagd om een samenwerkingsmethode te ontwikkelen voor gemeente en parkeigenaren. De bedoeling is dat de parkeigenaren er samen met de gemeente voor zorgen dat hun park niet afglijdt naar een park waar helemaal geen recreatie meer aan de orde is.’

En hoe kunnen ze dat dan doen?
‘Sommige parken hebben hardnekkige veiligheids- en leefbaarheidsproblemen. Overlast door dronkenschap, lawaai, verloedering van huisjes. Soms vindt er zelfs hennepteelt plaats, of opslag van gestolen goederen. Daar maken we ons zorgen over. Omdat er ruimte is voor criminele activiteiten buiten het zicht van de instanties. Wij hebben - in samenwerking met onder andere het ministerie van Veiligheid en Justitie, het Openbaar Ministerie en gemeenten - een online dossier samengesteld voor vakantieparkondernemers en gemeenteambtenaren die met criminaliteit en leefbaarheidsproblemen op vakantieparken te maken krijgen. Daarin hebben we op een rijtje gezet welke maatregelen er genomen kunnen worden om een park veiliger en leefbaarder te maken. Om een voorbeeld te noemen: we kennen parken waar veel ‘zorgmijders’ terecht komen. Het gaat dan om mensen met bijvoorbeeld verslavingsproblematiek, die een geïsoleerd leven leiden. Vaak hebben ze conflicten met verschillende instellingen. Als er zulke zorgmijders op een park wonen, dan kan het een heel goed idee zijn om een ‘bemoeizorg-team’ in te zetten op een vakantiepark. Zo’n team biedt actief hulp aan deze zorgmijders en zo kan worden voorkomen dat er in een latere fase problemen ontstaan.’

In hoeverre klopt dat beeld dat veel vakantieparken te maken hebben met criminaliteit en ‘ondermijning’? Wij horen van tipgevers dat die beeldvorming soms erg wordt opgeklopt.
‘In Brabant en op de Noord-Veluwe is er onderzoek gedaan naar wat er mis is op parken. Daaruit blijkt dat zo’n acht procent van de parken echt met zwaardere criminaliteit te maken heeft. Hoe dat landelijk is, dat weten wij nog niet. Daar zal echt eerst onderzoek naar gedaan moeten worden. Het opvallende is dat je bij gemeenten vaak hoort dat het ‘allemaal niet deugt’ wat er gebeurt op vakantieparken. Maar harde cijfers zijn er nog niet, dus het is echt de vraag hoe groot het probleem precies is.’

  lees ook: ‘Beeldvorming over criminaliteit op vakantiepark is opgeklopt’ vrijdag 02 maart

Hoe kan het dat we nu opeens ‘wakker’ worden als het gaat om de veiligheid en leefbaarheid op vakantieparken? De problemen zijn toch niet van de ene op de andere dag ontstaan?
‘Ik denk dat veel gemeenten lang hebben genegeerd dat er allerlei onderliggende problemen spelen. Dat mensen niet voor niets ‘achter de slagboom’ verdwijnen, maar dat dat komt ómdat ze een huisvestingsprobleem hadden. En je kunt als gemeente natuurlijk niet zélf allemaal kwetsbare groepen naar parken verwijzen, en dan vervolgens doen of het probleem is verdwenen. Mensen wegstoppen is een kortetermijnoplossing.’

Wat zou voor jou het ideaalbeeld zijn qua hoe gemeenten omgaan met hun vakantieparken?
‘Het ideaalbeeld is wat mij betreft dat een vakantiepark alleen maar bestemd is voor recreatie. Een park dat niet meer rendabel is, of aan het worden is, moet eerder worden opgevangen zodat verder afglijden voorkomen kan worden. Dit scheelt een boel ellende voor iedereen. Onder andere door het werk van Vitale Vakantieparken staat dit vraagstuk veel prominenter op de agenda dan een paar jaar geleden, en kunnen we dus ook meer werken aan het voorkomen van problemen. Dat is voor mij overigens niet een hele sexy boodschap richting gemeenten. Want waarom zou je veel geld stoppen in het nemen van maatregelen op een vakantiepark als er nu nog geen grote problemen zíjn? Maar ik druk gemeenten op het hart: ‘Het scheelt zóveel als je de risico’s al in kaart hebt gebracht en een plan hebt klaarliggen.’ Daarnaast moet er meer zicht komen op wie op parken verblijven. Ik zeg niet dat de overheid van iedereen in kaart moet hebben wie er verblijft op dat moment. Ik denk meer aan het feit dat er minder makkelijk ondergedoken kan worden door mensen die gezocht worden bijvoorbeeld.’

Hoe komt het dat het voor veel gemeenten zo lastig lijkt om grip te krijgen op het kleine percentage echte ‘probleemparken’?
‘Het is vaak een mix van hele complexe vraagstukken op het gebied van huisvesting, zorg, ruimtelijke ordening, veiligheid en leefbaarheid. Die puzzel is gewoon niet makkelijk te maken. Er is capaciteit en geld voor nodig, en dat is soms moeilijk vrij te maken. Zeker als je maar een kleine gemeente hebt.
Bovendien: als je als gemeente gaat handhaven, dan heb je het vraagstuk ‘huisvesting’ nog niet zo 1,2,3 opgelost. Daarnaast moet je als overheid ook eerst een flink vermoeden hebben dat er iets speelt om vervolgens achter de slagboom te kunnen komen. Je informatiepositie op orde krijgen kost daarom ook best flink wat tijd, én capaciteit.’

Uitzending over handhaving op vakantieparken
Volgende week dinsdag om 21:25 uur op NPO2: Meer over ons onderzoek naar illegaal wonen op vakantieparken in onze uitzending. Loop jij tegen een ‘Huurdersprobleem’ aan dat je met ons wilt delen? Stuur ons dan je tip!

Lees meer over

Wonen en leefomgeving Woonproblemen
Verkenning Research Opnames Uitzending

Woonproblemen

Uitzending

Onze uitzending Wel werk, geen woning is maandagavond 11 mei om 22:15u op NPO2.

Deel jouw ervaring 143 andere artikelen in onderzoek
Uitzending is geweest op maandag 11 mei 2020 om 22:15  NPO2

1409 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Stephanie Sint Nicolaas Redacteur

Stephanie Sint Nicolaas voltooide na een bachelorstudie geschiedenis een master Journalistiek en Nieuwe Media. Ze werkte voor zowel radio (Radio 1) als voor verschillende journalistieke televisieprogramma's (Knevel en van den Brink, Rondom 10, Debat op 2, Altijd Wat). In haar vrije tijd fotografeert ze graag en net als in haar redactiewerk is het doel om bijzondere verhalen van mensen in beeld te brengen. Voor De Monitor deed ze research, en filmt en monteert ze nu video's voor social media.

Lees verder
@stephsint

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Leidt de hoge woningnood tot dakloosheid?
Alles over dit onderzoek