‘Meer aandacht nodig voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis’

dinsdag 29 maart 2016 Leestijd: 2 min.

Schermafbeelding 2016-03-29 om 17.02.54 /

Saskia Adriaens

Verslaggever

saskia.adriaens@kro-ncrv.nl

dinsdag 29 maart 2016 Leestijd: 2 min.

‘Er zijn kinderen die niet in VVE (de peutermethode die ontwikkeld is om kinderen met een taalachterstand te helpen, red.) thuishoren. Ze hebben een taalontwikkelingsstoornis en geen taalachterstand’, zegt Astrid Roest van de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie. De logopediste benadert ons naar aanleiding van ons onderzoek naar voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in het dossier Onderwijs. ‘Als deze kinderen vroeg gesignaleerd worden, kunnen er veel problemen voorkomen worden.’

Na onze eerdere uitzending over prestatiedruk in het kleuteronderwijs kregen we veel tips van pedagogisch medewerkers van peuterspeelzalen over de door de gemeente opgelegde VVE-methodes waar zij mee moeten werken. Bijzonder hoogleraar Ruben Fukkink presenteerde vorig jaar nog een onderzoek naar de effecten van de VVE-educatie waaruit bleek dat de educatieve programma’s op peutergroepen geen enkele zin hebben op het gebied van taalvaardigheid, rekenen en sociale vaardigheden.

Niet tijdig herkend

Volgens Roest kan de VVE wel effect hebben als er onderscheid wordt gemaakt tussen kinderen met een taalachterstand en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). De logopediste maakt zich zorgen. ‘Kinderen met een TOS hebben individuele begeleiding nodig en daar is geen ruimte voor binnen VVE.’ Volgens de logopediste hebben zo’n 2 op de 30 kinderen TOS, maar vaak wordt dat niet als zodanig herkend.

‘Indicaties worden nu afgegeven door mensen die er geen verstand van hebben. Logopedisten zouden betrokken moeten worden bij VVE-programma’s en in het voortraject zodat kinderen met TOS eruit worden gefilterd.’

Volgens Astrid kan elk kind TOS hebben en heeft het niets met intelligentie te maken. ‘We weten dat het een neurologisch defect in de hersenen is waardoor taalontwikkeling niet goed op gang komt en grillige patronen laat zien. Het uit zich in kinderen die zich niet goed kunnen uitdrukken. Er wordt vaak gedacht dat die kinderen een taalachterstand hebben of niet slim genoeg zijn, maar dat is dus niet zo. TOS komt vaker voor dan dyslectie of ADHD.’

Hardnekkig

Logopedisten worden steeds meer wegbezuinigd, terwijl we ze volgens de NVLF hard nodig zijn in VVE-programma’s. Astrid is zelf betrokken bij een VVE-beleidsgroep in Zaanstad. ‘Hier heeft de gemeente ervoor gekozen om VVE-geld ook in te zetten voor logopedie.’ Astrid heeft zich daar hard voor gemaakt, omdat ze zich grote zorgen maakt.

‘Hier kunnen wij de kinderen met TOS signaleren en helpen. Onze hele maatschappij is talig ingericht, dus als je daar moeite mee hebt, kun je je voorstellen hoeveel problemen dat oplevert.’ Volgens Astrid bestaat TOS in allerlei gradaties, maar kun je het probleem het beste aanpakken als kinderen nog onder de vijf jaar zijn. ‘Hoe later het herkend wordt, hoe hardnekkiger de stoornis.’

Reactie SER

Voor ons verdere onderzoek naar het voor- en vroegschoolse beleid gaan we langs bij de Sociaal Economische Raad (SER) om voorzitter Mariette Hamer te interviewen over hun laatste advies over het VVE-beleid. Wil je reageren? Mail: tip insturen.

Lees meer over

Jeugd en onderwijs Onderwijs
Verkenning Research Opnames Uitzending

Onderwijs

Research

Wij volgen scholen, gemeenten en ouders in hoe zij omgaan met de sluiting van de scholen door het corona-virus.

Deel jouw ervaring 163 andere artikelen in onderzoek
Uitzending is geweest op maandag 01 juni 22:15u, NPO2

2068 tips

ontvangen

54 experts gesproken

Docenten, schoolbestuurders, ambtenaren en ouders van kinderen die tegen problemen oplopen met het thuisonderwijs.

Dit artikel is geschreven door:

Saskia Adriaens Verslaggever

'Ogen openen en gedachten kantelen’, dat is de grootste drijfveer van Saskia Adriaens. De eerste jaren na haar studie journalistiek heeft zij als freelancer voor multiculturele televisie (MTNL) gewerkt en geschreven voor diverse media zoals kranten, Opzij en Oneworld. Tien jaar geleden alweer is zij begonnen bij de publieke omroep. Als verslaggever heeft ze reportages gemaakt in binnen- en buitenland, voor onder andere de actualiteitenrubriek Netwerk, Altijd Wat, Brandpunt Profiel, Kruispunt en sinds 2015 voor De Monitor. Vooral sociaal-maatschappelijke onderwerpen zoals de multiculturele samenleving, vluchtelingenproblematiek, vrouwenrechten, onderwijs en opvoeding hebben haar interesse. Maar zoals Einstein ook al zei: ‘Ik heb geen speciaal talent, ik ben vooral razend nieuwsgierig!’

Lees verder
@sadriaens

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Steeds meer kinderen met fysieke- of psychische problemen, zoals autisme en hoogbegaafdheid, krijgen een vrijstelling van de leerplicht. Dat betekent als kinderen niet leerbaar zijn. Maar het schij...
Alles over dit onderzoek