Medicijnverstrekking in de gevangenis: goed geregeld of vaak te laat?

woensdag 23 september 2015 Leestijd: 2 min.

medicijnen.Putzfeld /

Judith Meulendijks

Redacteur

judith.meulendijks@kro-ncrv.nl

woensdag 23 september 2015 Leestijd: 2 min.

Hoe werkt de medicijnverstrekking aan mensen die gegijzeld worden? Dit is wat we tot nu toe weten.

Voor ons dossier ‘Gegijzeld door de Overheid’ spraken wij met meneer Pützfeld. Hij werd een week lang gegijzeld vanwege een niet-betaalde boete van 247 euro voor zijn oldtimer. Volgens hem kreeg hij in de gevangenis pas op dag 4 zijn medicijnen voor zijn hartkwaal en de medicijnen voor de ziekte van Crohn kreeg hij de hele week niet.

Protocol

Wat is nu het protocol? Het Ministerie van Veiligheid en Justitie laat ons weten dat er geen verschil wordt gemaakt tussen mensen die in detentie verblijven vanwege een niet-betaalde boete, gegijzelden dus, en andere gedetineerden: aan hen allemaal wordt zorg geleverd die kwalitatief gezien gelijk is aan de zorg in de ‘vrije’ maatschappij.

Bij binnenkomst in de gevangenis krijgt een gedetineerde een medische intake, vaak door een verpleger. Daarbij wordt ook genoteerd wat voor medicijnen iemand gebruikt. Medicijnen die van thuis zijn meegenomen mogen in detentie niet worden gebruikt, maar moeten opnieuw worden besteld. Daarvoor wordt contact opgenomen met de huisarts en/of specialist van de gedetineerde om het medicijngebruik te controleren.

Over het leveren en verstrekken van medicijnen binnen de gevangenis zegt het Ministerie: “De inrichtingsarts is bevoegd om noodzakelijke medicatie voor te schrijven en te bestellen. Bestellingen kunnen dagelijks worden gedaan bij de apotheek waarmee via een aanbestedingstraject een contract is afgesloten. De apotheek levert de bestelde medicatie vervolgens dagelijks aan de inrichting in zakjes met naam en celnummer. Hierop wordt de medicatie door het inrichtingspersoneel aan de betreffende gedetineerde verstrekt.”

Volgens het Ministerie kan alle medicatie “in principe bijtijds worden geleverd. Het kan voorkomen dat de medicatie pas een dag na het voorschrijven van de arts wordt verstrekt. Medicatie die dezelfde dag nog moet worden ingenomen, kan door middel van een spoedbestelling worden geregeld. Contractueel is vastgelegd dat de apotheker spoedmedicatie binnen twee uur levert.”

Bij de Commissie van Toezicht zijn er zoveel formeel ingediende inhoudelijke klachten over medicatieverstrekking behandeld:

2011: 35; 2012 : 36; 2013: 57; 2014: 65. (Bron: jaarverslagen van de Commissies van Toezicht)

Zelf hebben wij meerdere mensen gesproken die beweren dat zij hun medicijnen niet op hun eerste dag in de gevangenis kregen, terwijl ze die medicijnen wel dagelijks behoren te slikken. Zo zegt de gegijzelde ‘Cel34’ een weekend lang zijn antidepressiva niet gekregen te hebben. Cel34 werd op vrijdag binnengebracht in de gevangenis. De medische dienst kon zijn huisarts niet bereiken om zijn medicijngebruik te controleren. Vervolgens kreeg hij zijn antidepressiva pas op maandag, zo zegt hij.

Ook een anonieme bron, een ex-medewerker van het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg vertelt dat medicijnen soms te laat worden gegeven. Zijn dit incidenten of is er een trend waarneembaar?

Gijzeling gaat snel en is kort

Advocaat Sam Lodder die cliënten heeft die de medische zorg in detentie hebben ervaren zegt dat de soms trage medicatieverstrekking mogelijk te maken heeft met de snelheid waarmee mensen die gegijzeld worden in de gevangenis komen. Bij een verdachte in een strafproces is er meer tijd om de medische situatie te beoordelen. Zo verblijven die mensen vaak langer op het politiebureau voordat zij naar de gevangenis gaan. Vaak brengen familie en vrienden dan medicijnen langs op het bureau, waardoor het makkelijker wordt om de medicijnen sneller opnieuw te bestellen. Lodder: “Bij een gijzeling is het politiebureau maar een kort tussenstation. Pas bij de intake in de gevangenis wordt voor het eerst gekeken naar de gezondheidssituatie en het medicijngebruik van de persoon. Dan is het best een lang lijntje tussen de medische dienst en iemands huisarts.”

Advocaat Hettie Cremers zegt hierover: “Mensen die gegijzeld zijn, zitten vaak maar een korte periode in de gevangenis. De medische dienst denkt dan: we tillen het wel over die week heen.”

Heeft u meer informatie over medicijntoediening in de gevangenis. Laat het ons weten! DeMonitor@kro-ncrv.nl

Lees meer over

Veiligheid en handhaving Gegijzeld door de overheid
Verkenning Research Opnames Uitzending

263 tips

ontvangen

Dit artikel is geschreven door:

Judith Meulendijks Redacteur

Judith Meulendijks bijt zich graag vast in onderwerpen. Zij maakt graag helder vertelde verhalen over falende overheidsprocessen, en dan vooral over de mensen die daarvan het slachtoffer zijn. Ze heeft een sterk rechtvaardigheidsgevoel en probeert met haar werk als journalist bij De Monitor de samenleving een beetje beter te maken. Tipgevers, zeker ook van buiten de Randstad, kunnen bij haar terecht voor een luisterend oor. Zij worden echter niet op hun blauwe ogen geloofd; boven alles moet een verhaal kloppen. Judith’s interesse is breed, maar ligt in hoge mate bij justitie, zorg, digitalisering en (medische) privacy.

Lees verder
@judith_monitor

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Wie de boetes die worden geïnd door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) niet betaalt kan flink in de problemen komen. Het gaat onder meer om verkeersboetes voor te snel rijden en het ...
Alles over dit onderzoek