Mauro: ‘Ik had eerder teruggestuurd moeten worden’

zondag 22 januari 2017 Leestijd: 4 min.

Mauro op de publieke tribune in de Tweede Kamer tijdens een debat over zijn situatie in oktober 2011. Foto: ANP /

Sietze van Loosdregt

Samensteller

sietze.vanloosdregt@kro-ncrv.nl

zondag 22 januari 2017 Leestijd: 4 min.

Mauro Manuel, de enige vluchteling die geen nadere introductie behoeft, vindt het ‘afschuwelijk’ dat het merendeel van de gewortelde asielkinderen niet in Nederland mag blijven. Hij wil graag laten zien wat een verblijfsvergunning voor deze kinderen kan betekenen, aan de hand van zijn eigen verhaal. ‘Ik heb hier nu een baan, en ik heb een huis gekocht, en binnenkort word ik zelfs vader. Dat is uiteindelijk waar we allemaal voor gevochten hebben.’ Mauro spreken we in het kader van ons onderzoek naar het Kinderpardon.

Om gewortelde kinderen te beschermen werd bij het aantreden van het vorige kabinet het Kinderpardon in het leven geroepen. Kinderen die langer dan 5 jaar in Nederland zijn, zouden een verblijfsvergunning moeten kunnen krijgen. Onlangs bleek dat 95 procent van de aanvragen inmiddels is afgewezen, vooral omdat de ouders van de asielkinderen niet hebben meegewerkt aan hun terugkeer. Mauro: ‘Ik vind het afschuwelijk dat kinderen zo op die manier verantwoordelijk worden gezien voor iets waar ze niks aan kunnen doen.’

‘Ik had ook teruggestuurd moeten worden. Maar er werd voor mij besloten om school af te maken.'

Mauro mijdt de media zoveel mogelijk, maar omdat hij zich zorgen maakt om al die kinderen die worden afgewezen mogen we hem bellen. Volgens hem moet het terugkeerproces worden versneld om discussies zoals die over hem te voorkomen. ‘Ik had ook teruggestuurd moeten worden. Maar er werd voor mij besloten om school af te maken en me dan pas terug te sturen. Dan heb je het over 5 jaar. Om me dan nog terug te sturen, dat kan gewoon niet.’

Mauro_Sharon_Gesthuizen.jpg

Sharon Gesthuizen (SP) noemt Mauro 'Limburgser dan vlaai'. Foto:ANP

Het was zijn moeder die hem op 9-jarige leeftijd op het vliegtuig zette in Angola. In Nederland werd hij in een pleeggezin geplaatst. Maar jaren later zou hij alsnog moeten vertrekken. Hij spreekt dan inmiddels accentloos Limburgs, doet een opleiding systeembeheer, en mengt zich actief in het verenigingsleven.

‘Limburgser dan vlaai’, noemt Sharon Gesthuizen van de SP hem. Het bericht dat hij zou moeten vertrekken houdt politiek Den Haag maandenlang in zijn greep. Binnen het CDA ontstaat grote onenigheid. CDA-minister Gerd Leers van Immigratie en Asiel volhardt in zijn beslissing om Mauro terug te sturen. Maar tegelijkertijd stemt 85 procent van de partijleden voor een resolutie die stelt: ''Het uitzetten van deze jonge mensen met of zonder diploma is ongewenst en strookt niet met de CDA-uitgangspunten.''

Demonstratie

GroenLinks organiseert zelfs een demonstratie voor Mauro, waar cabaretier Freek de Jonge oproept de ‘verantwoordelijken voor deze daden’ voor het Internationaal Strafhof te slepen.

Uiteindelijk is het de PvdA die verantwoordelijk is voor het Kinderpardon, waardoor Mauro toch mag blijven. Zeer tegen de zin in van coalitiepartner VVD wordt het Kinderpardon opgenomen in het regeerakkoord van de beide partijen. Asielkinderen die geworteld zijn in Nederland kunnen, onder voorwaarden, een verblijfsvergunning krijgen.

Eerst geldt een tijdelijke regeling, van februari tot april 2013. Ook Mauro krijgt onder deze regeling een verblijfsvergunning, net als 1540 andere mensen. Dat is de helft van het totaal aantal aanvragen van 3280 (kinderen en gezinsleden samen). Maar dan volgt de definitieve regeling, en zwelt de kritiek aan. Want deze blijkt een stuk minder ruimhartig dan de overgangsregeling. Van de 1360 aanvragen onder de definitieve regeling mogen vooralsnog maar 29 kinderen blijven. Vooral het zogenoemde ‘meewerkcriterium’ is grond voor talloze afwijzingen. Om in aanmerking te komen voor de regeling moeten asielzoekers hebben meegewerkt aan hun vertrek.

lees ook: Kinderen juist de dupe van Kinderpardon? vrijdag 06 januari

Kind niet de dupe

Voormalig staatssecretaris Teeven (VVD, Justitie) lichtte het Kinderpardon toe door te stellen dat kinderen ‘niet de dupe’ moeten worden van het handelen van hun ouders. Volgens Mauro worden ze dat overduidelijk wel. Wat de reden ook is dat kinderen hier na zoveel jaar nog zijn, volgens Mauro staat 1 ding vast: zíj kunnen er niks aan doen. ‘Dat werd bij mij natuurlijk ook zo gezegd: van ja, jij bent hier door je ouders gestuurd, en dan moet je zelf ook maar zorgen dat je teruggaat. En uiteindelijk: mijn ouders hebben dat zo gedaan, maar daar moet ik niet de dupe van worden.’

Speelbal

Volgens Mauro zijn kinderen nu veel te veel een speelbal in het asielbeleid. ‘Kinderen worden maar meegesleurd en die moeten maar doen wat volwassen mensen zeggen. Ik heb het zelf meegemaakt. Eerst stuurden mijn ouders me vanuit Angola hier naartoe, en jaren later zeiden anderen weer dat ik terug moest. Dat breekt je als kind. Je wordt van het kastje naar de muur gestuurd en er wordt nooit echt gekeken of het kind daar gelukkig van wordt, en of het kind daar beter van wordt.’

Ik kon een gat in de lucht springen

Aan Mauro’s jarenlange onzekerheid komt een einde als hij op 28 maart 2013 een verblijfsvergunning krijgt onder het Kinderpardon. ‘Ik kan het niet eens omschrijven, ja, ik kon gewoon letterlijk een gat in de lucht springen toen ik dat hoorde.’

LEES OOKVan begin af aan was duidelijk dat veel kinderen buiten de boot zouden vallen

‘Voor mij was het ineens een soort sneltrein. Ik kon eindelijk mijn leven weer herpakken. Ik heb hier nu gewoon een baan, en ik heb een huis gekocht, en binnenkort word ik ook vader. Dat is uiteindelijk waar we allemaal voor gevochten hebben. Dat is heel mooi om te ervaren.’

Ik probeer één van jullie te zijn

Het feit dat hij nu definitief in Nederland mag blijven, betekent niet dat hij zich volledig vrij voelt in zijn doen en laten. ‘Iedereen heeft zo z’n best gedaan voor mij en mijn pleegouders, dan moet ik al die kansen die ik gekregen heb wel met beide handen aanpakken. Ik wil het niet perse een verplichting noemen, maar ik vind wel dat ik moet laten zien dat ik er iets mee gedaan heb. Ik zie het toch een beetje als 'voor wat hoort wat’. Ik doe het natuurlijk ook voor mezelf, maar ook voor anderen. Ik probeer me zoveel mogelijk aan te passen aan hoe het leven hier is. Ik betaal mijn belastingen, ik heb werk, ik heb een huis. Ik probeer één van jullie te zijn, dat is het eigenlijk.

LEES OOK: Wat vindt de PvdA als grondlegger van het Kinderpardon van alle kritiek op de regeling?

Lees meer over

Jeugd en onderwijs Kinderpardon
Verkenning Research Opnames Uitzending

45 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Sietze van Loosdregt Samensteller

Sietze van Loosdregt komt van het platteland. En dat zie je terug zijn werk. Zo maakte hij voor De Monitor uitzendingen over megastallen, de Q-koorts en windmolens. Maar ook over sociaal maatschappelijke thema’s als het onderwijs en de sociale dienst. Hij begon zijn werk in Hilversum bij het actualiteitenprogramma Netwerk, en werkte daarna onder meer voor de discussieprogramma’s Rondom 10 en Debat op 2.

Lees verder
@sietze_1

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Hoe effectief werkt het kinderpardon dat gewortelde asielkinderen moet beschermen tegen uitzetting? In 2016 kwam slechts 1 kind voor de regeling in aanmerking. Het kinderpardon trad in 2013 in werk...
Alles over dit onderzoek