Leerlingen met ‘wurgcontracten’ uitgesloten van eindexamen

zaterdag 30 januari 2016 Leestijd: 1 min.

Geslaagd_vlag_met_tas /

Sietze van Loosdregt

Samensteller

sietze.vanloosdregt@kro-ncrv.nl

zaterdag 30 januari 2016 Leestijd: 1 min.

Middelbare scholen stellen voorwaarden aan eindexamenleerlingen om deel te mogen nemen aan het eindexamen. Wie te veel onvoldoendes scoort mag niet meedoen. Scholen doen dit in de strijd om een zo hoog mogelijk slagingspercentage. Dat zegt het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS).

Meldpunt

Vorig schooljaar opende het LAKS een meldpunt waar leerlingen deze misstanden konden melden. Toen ontving het LAKS 30 gegronde meldingen. Het LAKS sprak de betreffende scholen erop aan en 19 scholen besloten hun leerlingen alsnog deel te laten nemen aan het eindexamen. Inmiddels heeft het LAKS alweer meerdere klachten ontvangen over het huidige schooljaar, terwijl het meldpunt nog geopend moet worden.

Contracten

Sommige leerlingen stuurden de contracten aan het LAKS. Het gaat om contracten tussen de school enerzijds, en de leerling en ouders anderzijds. In 1 van deze contracten spreekt de betreffende school van een ‘voorwaardelijke plaatsing’ in het eindexamenjaar. De leerling moet in januari gemiddeld tenminste een 6,0 staan voor alle vakken. Maar dat blijkt niet de enige voorwaarde. De school kan zelfs vlak voor het eindexamen nog besluiten dat de leerling niet mee mag doen.

Voorzitter Andrej Josic van het LAKS benadrukt dat het eindexamen voor 50 procent meetelt in het eindcijfer van de leerling. Een eventuele onvoldoende kan dus met een ruime voldoende op het eindexamen nog gecompenseerd worden.

'Wurgcontracten'

Volgens onderwijsjurist Katinka Slump overtreden deze scholen de wet op het voortgezet onderwijs. ‘Scholen maken misbruik van omstandigheden. Het zijn gewoon wurgcontracten. Zo’n leerling heeft geen andere keuze dan te tekenen.’ Maar volgens Slump kunnen scholen doen wat ze willen. Ze kent geen voorbeeld waarbij een school een sanctie heeft opgelegd gekregen vanwege het uitsluiten van een leerling van het centraal eindexamen. Slump hoort met enige regelmaat over deze praktijken. Volgens haar zijn het vooral de kwetsbare leerlingen waarbij succes niet verzekerd is, zoals sommige allochtone leerlingen en leerlingen met een beperking, die deze contracten krijgen voorgelegd.

‘Scholen maken misbruik van omstandigheden. Het zijn gewoon wurgcontracten.'

Katinka Slump, onderwijsjurist

Graadmeter

Slagingspercentages worden gezien als een graadmeter voor de kwaliteit van de school. Zo spelen deze cijfers een rol bij de keuze voor een middelbare school door ouders en leerlingen, en voldoende resultaten betekent minder bemoeienis van de inspectie bij de school.

Oproep

Ben jij of ken jij een leerling die een dergelijk contract heeft getekend? Of werk je op een school waar eindexamenleerlingen worden uitgesloten bij onvoldoende resultaten? Tip ons!

Lees meer over

Jeugd en onderwijs Eindexamens
Verkenning Research Opnames Uitzending

50 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Sietze van Loosdregt Samensteller

Sietze van Loosdregt komt van het platteland. En dat zie je terug zijn werk. Zo maakte hij voor De Monitor uitzendingen over megastallen, de Q-koorts en windmolens. Maar ook over sociaal maatschappelijke thema’s als het onderwijs en de sociale dienst. Hij begon zijn werk in Hilversum bij het actualiteitenprogramma Netwerk, en werkte daarna onder meer voor de discussieprogramma’s Rondom 10 en Debat op 2.

Lees verder
@sietze_1

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Wie een goede middelbare school zoekt heeft hem zo gevonden. Want alle schoolprestaties worden bijgehouden. Vooral het slagingspercentage speelt een grote rol. Maar wat zegt dat cijfer? Is een scho...
Alles over dit onderzoek